Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Dňa 25. septembra 2015 bolo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk  zverejnené Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od uvedeného termínu, t.j. odo dňa 25.09.2015 je možné prijímať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov.

 Zverejnené oznámenie s prílohami nájdete tu.

  Aktualizované dňa  29.9.2015

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac