Prídavok na dieťa

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 •  plnoleté nezaopatrené dieťa
  • ak nemá rodičov,
  • ak má rozhodnutím súdu upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov,
  • ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti,
  • ktoré uzavrelo manželstvo,
  • ktorého manželstvo zaniklo,
  • maloletý rodič, ktorý má rozhodnutím súdu  priznané rodičovské práva a povinnosti. 

Podmienky nároku:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzinca) oprávnenej osoby na území SR.  

Výška prídavku na dieťa: 23,52 Eur.  

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac