Contact

Spojovateľ/ka

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš 044/2440999
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Informátor úradu Telefónna ústredňa 1 príz. 044/2440999

Oddelenie služieb pre občana

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Nemcová Denisa, Mgr. 206 2 044/2440510 denisa.nemcova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hrašková Miroslava 202 2 044/2440555 miroslava.hraskova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: DZ, DŽ, ML-MŽ, Š Cibáková Anna Bc. 203 2 044/2440671 anna.cibakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: G, PJ-PŽ Priechodská Soňa, Mgr. 203 2 044/2440454 sona.priechodska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KOV-KŽ, R Poliaková Renata 204 2 044/2440455 renata.poliakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce: A, BA, E Babková Oľga, Mgr. 204 2 044/2440519 olga.babkova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: F, Ž, V Perončíková Martina, Ing. 205 2 044/2440317 martina.peroncikova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: L, PA-PI Glončáková Kamila, Mgr. 205 2 044/2440552 kamila.gloncakova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce: S, T, Ť Riessová Alena 207 2 044/2440556 alena.riessova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: KA-KOU, O Kráľ Patrik 207 2 044/2440672 patrik.kral@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: C, Č, D, Ď, N, Ň Rybanská Jana, Mgr. 210 2 044/2440554 jana.rybanska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: H, U, Ú, Y Ilavská Denisa, Mgr. 210 2 044/2440516 denisa.ilavska@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: BE-BŽ, CH, Z Sokolová Elena 211 2 044/2440518 elena.sokolova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: I, J, MA-MI, W Dančová Katarína, PhDr. 211 2 044/2440526 katarina.dancova@upsvr.gov.sk
Prekladateľka z ukrajinského jazyka Yakymiv Lesia 208 2 044/2440312
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Recepcia 16 2
Priezviská začínajúce na: A, Á, C, F, CH, N, Š, Z Šefčíková Veronika, Bc. 7 2 044/2441521 veronika.sefcikova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: J, K, PA-PĎ Ondrušová Veronika, Bc. 7 2 044/2441322 veronika.ondrusova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: Č, D, Ď, DZ, DŽ, PU-PŽ, S, T, Ť Bušová Ivana, Mgr. 8 2 044/2441520 ivana.busova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: B, I, Í, Y, O, PE-PŤ Tekelová Zuzana, Ing 8 2 044/2441524 zuzana.tekelova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: E, G, L, Ľ, R, U, Ž Bohmerová Gabriela, Mgr. 10 2 044/2441313 gabriela.bohmerova@upsvr.gov.sk
Priezviská začínajúce na: H, M, V, W Chodás Lukáš 10 2 044/2441323 lukas.chodas@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Služby pre zamestnávateľa Durdíková Dominika, Bc. 201 2 044/2440318 dominika.durdikova@upsvr.gov.sk
Služby pre zamestnávateľa Kokavcová Lucia, Mgr. 201 2 044/2440110 lucia.kokavcova@upsvr.gov.sk

riaditeľka OSZ

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dočasne poverená riadením odboru služieb zamestnanosti Nemcová Denisa, Mgr. 206 2 044/2440510 denisa.nemcova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Kohútová Jana, Mgr. 216 2 044/2440643 jana.kohutova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
Profantová Zuzana, Mgr. 1 2 044/2441321 zuzana.profantova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Turčaníková Ľubica, PhDr. 212 2 044/2440130 lubica.turcanikova@upsvr.gov.sk
NP – IP ZUoZ Jezná Lucia, Mgr. 213 2 044/2440316 lucia.jezna@upsvr.gov.sk
NP - Nestrať prácu a vzdelávaj sa Mlynarčíková Bartková Zuzana, Ing. 214 2 044/2440326 zuzana.mlynarcikovabartkova@upsvr.gov.sk
NP - Vzdelávanie UoZ 2 Medzihradská Lenka, Mgr. 214 2 044/2440450 lenka.medzihradska@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Beňová Anna, Mgr. 215 2 044/2440314 anna.benova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenské služby Halušková Melinda, Ing. 215 2 044/2440323 melinda.halusková@upsvr.gov.sk
NP-Pomáhame odídencom-poradenstvo Lesia Yakymiv 215 2 044/2440670 lesia.yakymiv@upsvr.gov.sk
NP-Pomáhame odídencom-poradenstvo Želonková Petra, Mgr. 215 2 044/2440670 petra.zelenkova@upsvr.gov.sk
NP-Pomáhame odídencom-poradenstvo Majdiaková Andrea, Ing. 208 2 044/2440331 andrea.majdiakova@upsvr.gov.sk
NP-Pomáhame odídencom-poradenstvo Shcherbinina Liudmila 208 2 044/2440331 liudmila.shcherbinina@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Macková Martina, Mgr. 412 4 044/2440221 martina.mackova@upsvr.gov.sk
Stodola Rastislav, Ing. 410 4 044/2440456 rastislav.stodola@upsvr.gov.sk
Janek Martin, Ing. . 410 4 044/2440403 martin.janek@upsvr.gov.sk
Matejková Janka, Mgr. 411 4 044/2440223 janka.matejkova@upsvr.gov.sk
Klocková Martina, Ing. 411 4 044/2440224 martina.klockova@upsvr.gov.sk
Kanderová Stanislava 413 4 044/2440452 stanislava.kanderova@upsvr.gov.sk
Kročan Patrik, Ing. 413 4 044/2440310 patrik.krocan@upsvr.gov.sk
Gvozdiaková Anežka, Ing. 414 4 044/2440225 anezka.gvozdiakova@upsvr.gov.sk
Droppová Martina, Ing 414 4 044/2440227 martina.droppova@upsvr.gov.sk
Janovčíková Katarína, Ing. 415 4 044/2440453 katarina.janovcikova@upsvr.gov.sk
Kohárová Zuzana, Mgr. 415 4 044/2440315 zuzana.koharova@upsvr.gov.sk
Majerčíková Miroslava, Mgr. 415 4 044/2440401 miroslava.majercikova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, - pevná linka - 044/2440195 Sálusová Jana,Mgr. 107 1 905944765 jana.salusova@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440199 Bella Adam, Bc. 106 1 905944724 adam.bella@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2440198 Kočiš Ján Mgr. 106 1 905944760 jan.kocis@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
koordinátor - pevná linka - 044/2441320 Gajdoš Michal 15 2 905944728 michal.gajdos@upsvr.gov.sk
koordinátor - pevná linka - 044/2441198 Madudová Michaela, Mgr. 14 2 905944751 michaela.madudova@upsvr.gov.sk

Riaditeľka OSV

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru sociálnych vecí Parasková Ivana, PhDr. 305 3 044/2440500 ivana.parasková@upsvr.gov.sk
Psychologička Brezinová Jana, PhDr. 108 1 044/2440607 jana.brezinova@upsvr.gov.sk
Psychologička Jakš Tatiana, Mgr. 108 1 044/2440607 tatiana.jaks@upsvr.gov.sk
NP DEI III - Psychologička Slovinská Katarína, Mgr. 004 Prízemie 044/2440702 katarina.slovinska@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Oravcová Helena, PhDr. 403 4 044/2440550 helena.oravcova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Škerdová Patrícia, Ing 400 4 044/2440513 patricia.skerdova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Močarníková Mária, Bc. 400 4 044/2440522 maria.mocarnikova@upsvr.gov.sk
NP - Poradenstvo v oblasti soc. pomoci a podpory utečencom Mikolajová Kristína, Ing. 400 4 044/2440404 kristina.mikolajova@upsvr.gov.sk
NP - Poradenstvo v oblasti soc. pomoci a podpory utečencom Kubovčíková Petra, Mgr. 402 4 044/2440323 petra.kubovcikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Bryndzová Miroslava, Mgr. 401 4 044/2440557 miroslava.bryndzova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Perončíková Anna, Ing. 401 4 044/2440511 anna.peroncikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Jozefčeková Michaela, Mgr. 402 4 044/2440514 michaela.jozefcekova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Magurová Monika, Mgr. 402 4 044/2440553 monika.magurova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Rádiová Miriam, Mgr. 402 4 044/2440515 miriam.radiova@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Milecová Martina, Mgr. 002 Prízemie 044/2440700 martina.milecova@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Kurty Barbora, Bc. 002 Prízemie 044/2440700 barbora.jakubcekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
odd. HN, NV a ŠSD Trnovcová Michaela, Bc. 6 2 044/2441559 michaela.chebenova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Ščerbová Anna, Mgr. 6 2 044/2441319 anna.scerbova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Uličná Katarína, Mgr. 6 2 044/2441525 katarina.ulicna@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Majstráková Anna, Mgr. 7 2 044/2441557 anna.majstrakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Podhorányová Gabriela, Mgr. 104 1 044/2440640 gabriela.podhoranyova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Bauer Daniel, MUDr. 105 1
posudkový lekár Androvič Jakub, MUDr. 105 1
posudková lekárka Sojčáková Eva, MUDr. 105 1
posudkové Ščambová Iveta, Mgr. 103 1 044/2440644 iveta.scambova@upsvr.gov.sk
posudkové Bátoryová Ivana, Mgr. 103 1 044/2440551 ivana.batoryova@upsvr.gov.sk
posudkové Repčeková Andrea, Mgr. 109 1 044/2440673 andrea.repcekova@upsvr.gov.sk
posudkové Slovinský Boris, Mgr. 109 1 044/2440320 boris.slovinsky@upsvr.gov.sk
ŤZP Rumanská Ivana, Bc. 110 1 044/2440641 ivana.rumanska@upsvr.gov.sk
ŤZP Nahálková Viera, Mgr. 110 1 044/2440517 viera.nahalkova@upsvr.gov.sk
ŤZP Šimovčiaková Petra, Mgr. 111 1 044/2440642 petra.simovciakova@upsvr.gov.sk
ŤZP Užíková Ľudmila, Mgr. 111 1 044/2440646 ludmila.uzikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Zázrivá Martina, Ing. 111 1 044/2440645 martina.zazriva@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Šípková Martina, Bc. 16 prízemie 044/2440701 martina.sipkova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Adamčík Jaroslav, Mgr. 16 prízemie 044/2440701 jaroslav.adamcik@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
ŤZP Bobríková Dana 5 2 044/2441645 dana.bobrikova@upsvr.gov.sk
ŤZP Lehotská Katarína, Bc. 5 2 044/2441647 katarina.lehotska@upsvr.gov.sk
ŤZP Cibulová Barbora, Mgr. 5 2 044/2441646 barbora.cibulova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Poliaková Tatiana, Mgr. 310 3 044/2440600 tatiana.poliakova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Vrlíková Ivana, Mgr. 311 3 044/2440621 ivana.vrlikova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Valaštiaková Natália, Bc. 311 3 044/2440621 natalia.valastiakova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Beňová Lucia, Mgr. 311 3 044/2440621 lucia.benova2@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II - SPODaSK Ivanová Petra, Mgr. 311 3 044/2440621 petra.ivanova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Durdíková Ľubica, Mgr. 404 4 044/2440609 lubica.durdikova@upsvr.gov.sk
referentka Vevericová Jana, PhDr. 404 4 044/2440602 jana.vevericova@upsvr.gov.sk
referentka Abrahámová Milena, Mgr. 405 4 044/2440603 milena.abrahamova@upsvr.gov.sk
referentka Paulusová Jana, Mgr. 405 4 044/2440601 jana.paulusova2@upsvr.gov.sk
referentka Mikušová Lenka, Mgr. 406 4 044/2440605 lenka.mikusova@upsvr.gov.sk
referentka Debnáriková Katarína, Mgr. 406 4 044/2440606 katarina.debnarikova@upsvr.gov.sk
referent Jančuška Rudolf, PhDr. 407 4 044/2440608 rudolf.jancuska@upsvr.gov.sk
referentka Bartánusová Lenka, Mgr. 407 4 044/2440451 lenka.bartanusova@upsvr.gov.sk
referent Piovarči Tomáš, Mgr. 408 4 044/2440501 tomas.piovarci@upsvr.gov.sk
referentka Chudá Katarína, Mgr. 408 4 044/2440604 katarina.chuda@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bruteničová Dana, PhDr. 308 3 044/2440181 dana.brutenicova@upsvr.gov.sk
OE Čechová Katarína, Ing. 306 3 044/2440171 katarina.furdzova@upsvr.gov.sk
OE Harych Alena, Mgr. 306 3 044/2440172 alena.harych@upsvr.gov.sk
OE Mičudová Oľga, Ing., PhD. 306 3 044/2440174 olga.micudova@upsvr.gov.sk
OE Zelenková Lucia, Ing. 303 3 044/2440170 lucia.zelenkova@upsvr.gov.sk
OE Pardel Ladislav, Mgr. 303 3 044/2440193 ladislav.pardel@upsvr.gov.sk
EO - všeobecná správa Cibáková Zdena, Mgr. 16 Prízemie 044/2440191 zdena.cibakova@upsvr.gov.sk
OE - podateľňa Skubíková Jarmila, Mgr. 16 Prízemie 044/2440190 jarmila.skubikova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Dzurošková Beata, Ing. 309 3 044/2440132 beata.dzuroskova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Pristašová Adriana, Ing. 309 3 044/2440131 adriana.pristasova@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie Podpory ochrany detí pred násilím - koordinátor Šúleková Zuzana, Mgr. 005 Prízemie 044/2440610 zuzana.sulekova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Kubovičová Zuzana, Ing. 201 2 044/2440303 zuzana.kubovicova@upsvr.gov.sk
informatik - oddelenie prevádzky Hrabovský Ľuboš 209 2 044/2440150 lubos.hrabovsky@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Urbanovičová Ľubica 312 3 044/2440173 lubica.urbanovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Hlavajová Zuzana, Ing. 307 3 044/2440121 zuzana.hlavajova@upsvr.gov.sk
späť