Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Oravcová Helena, PhDr. 403 4 044/2440550 helena.oravcova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Škerdová Patrícia, Ing 400 4 044/2440513 patricia.skerdova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Močarníková Mária, Bc. 400 4 044/2440522 maria.mocarnikova@upsvr.gov.sk
NP - Poradenstvo v oblasti soc. pomoci a podpory utečencom Mikolajová Kristína, Ing. 400 4 044/2440404 kristina.mikolajova@upsvr.gov.sk
NP - Poradenstvo v oblasti soc. pomoci a podpory utečencom Kubovčíková Petra, Mgr. 402 4 044/2440323 petra.kubovcikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Bryndzová Miroslava, Mgr. 401 4 044/2440557 miroslava.bryndzova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Perončíková Anna, Ing. 401 4 044/2440511 anna.peroncikova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Jozefčeková Michaela, Mgr. 402 4 044/2440514 michaela.jozefcekova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Magurová Monika, Mgr. 402 4 044/2440553 monika.magurova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Rádiová Miriam, Mgr. 402 4 044/2440515 miriam.radiova@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Milecová Martina, Mgr. 002 Prízemie 044/2440700 martina.milecova@upsvr.gov.sk
terénna pracovníčka Kurty Barbora, Bc. 002 Prízemie 044/2440700 barbora.jakubcekova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542
odd. HN, NV a ŠSD Trnovcová Michaela, Bc. 6 2 044/2441559 michaela.chebenova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Ščerbová Anna, Mgr. 6 2 044/2441319 anna.scerbova@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Uličná Katarína, Mgr. 6 2 044/2441525 katarina.ulicna@upsvr.gov.sk
odd. HN, NV a ŠSD Majstráková Anna, Mgr. 7 2 044/2441557 anna.majstrakova@upsvr.gov.sk
späť