Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne soc. dávky

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Cibáková Zdena, Mgr. 201 2 044/2440191 zdena.cibakova@upsvr.gov.sk
Perončíková Anna, Ing. 201 2 044/2440511 anna.peroncikova@upsvr.gov.sk
Takáčová Eva 201 2 044/2440555 eva.takacova@upsvr.gov.sk
pracovisko Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 542 544
Chodás Lukáš 12 2 044/2441323 lukas.chodas@upsvr.gov.sk
Hrašková Miroslava 12 2 044/2441197 miroslava.hraskova@upsvr.gov.sk
späť