Riaditeľka OSZ

riaditeľka OSZ

M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dočasne poverená riadením odboru služieb zamestnanosti Nemcová Denisa, Mgr. 206 2 044/2440510 denisa.nemcova@upsvr.gov.sk
späť