Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 034/24 44 645 034/24 44 646

--- Odbor sociálnych služieb ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Juríková Petra, PhDr. 6 prízemie 034/2444 500 petra.jurikova@upsvr.gov.sk
aktivačné centrum Spurná Vladimíra, Ing. 03 prízemie 034/2444 370 vladimira.spurna@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN),náhradného výživného (NV) a štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Jánošová Viera Mgr. 16 prízemie 034/2444 550 viera.janosova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Danihelová Kateřina, Mgr. 30 prízemie 034/2444 552 katerina.danihelova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Rybárová Jana, Mgr. 30 prízemie 034/2444 529 jana.rybarova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Bedečová Simona, Mgr. 30 prízemie 034/2444 529 simmona.bedecova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Dobrovodská Irena Bc. 15 prízemie 034/2444 511 irena.dobrovodska@upsvr.gov.sk
Správne konanie , Dotácie Dobrovodská Silvia Ing 14 prízemie 034/2444 510 silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk
Správne konanie Hrebeňová Bibiana Ing. 17 prízemie 034/2444 645 bibiana.hrebenova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Anderle Dita, Mgr. 17 prízemie 034/2444 645 dita.anderle@upsvr.gov.sk
Správne konanie , Dotácie Lašútová Hana Mgr. 14 prízemie 034/2444 510 hana.lasutova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Košická Soňa Bc. 12 prízemie 034/2444 556 sona.kosicka@upsvr.gov.sk
Správne konanie Marčišovská Mária Ing. 12 prízemie 034/2444 673 maria.marcisovska@upsvr.gov.sk
Správne konanie Prevajová Katarína Mgr. 13 prízemie 034/2444 551 katarina.prevajova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Valovičová Jana, Ing. 13 prízemie 034/2444 554 jana.valovicova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Spustová Darina Bc 13 prízemie 034/2444 555 darina.spustova@upsvr.gov.sk
Správne konanie Valkovičová Miroslava 15 prízemie 034/2444 513 miroslava.valkovicova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Babjaková Katarína Mgr. 410 4. poschodie 034/2444 501 katarina.babjakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Vrábelová Monika Mgr. 321 3.poschodie 034/2444 600 monika.vrabelova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Vysoká pri Morave, Rohožník, Marianka, Borinka, Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre Martinkovičová Miriam Mgr. 216 2.poschodie 034/2444 606 miriam.martinkovicova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Plavecký Mikuláš, Studienka, Gajary, Lozorno, Zohor Stejskalová Janette PhDr. 215 2.poschodie 034/2444 614 janette.stejskalova@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Sološnica, Jakubov, Záhorská Ves, Suchohrad, Stupava. Láb, V.O. Záhorie Madu Andrea Mgr. 215 2.poschodie 034/2444 612 andrea.madu@upsvr.gov.sk
kolízny opatrovník - Malacky, Kostolište, Malé Leváre, Plavecké Podhradie, Závod Kelečeniová Katarína Bc. 216 2.poschodie 034/2444 609 katarina.keleceniova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS - Kostolište, Vysoká pri Morave, Studienka, Záhorská Ves, Pernek Slovincová Alexandra Mgr. 209 2.poschodie 034/2444 312 alexandra.slovincova@upsvr.gov.sk
Zástupkyňa vedúcej-ŽIADATELIA-celá agenda OR, NRS, ZVRS : Gajary, Láb, Suchohrad, Sološnica, Jakubov, VO Záhorie Struhárová Gabriela Mgr. 209 2.poschodie 034/2444 314 gabriela.struharova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS: Malé Leváre, Veľké Leváre, Lozorno, Kuchyňa, Stupava Šimková Monika Mgr. 229 2.poschodie 034/2444 607 monika.simkova2@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS: Závod, Rohožník, Borinka, Marianka, Zohor Gáliková Henrieta, Mgr. 229 2.poschodie 034/2444 607 henrieta.galikova@upsvr.gov.sk
SK PFO, SK pre maloletých a mladistvých: Malacky, Rohožník, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Gajary, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Marianka, Borinka, Jakubov, Kotolište Obalová Nikola, Mgr. 309 3.poschodie 034/2444 613 nikola.obalova@upsvr.gov.sk
SK PFO, SK pre maloletých a mladistvých: Plavecký Štvrtok, Stupava, Veľké Leváre, Malé Leváre, Lozorno, Zohor, Láb, Suchohrad, Závod, Studienka, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Sološnica, VO Záhorie Tóthová Daniela, PhDr. 309 3.poschodie 034/2444 615 daniela.tothova@upsvr.gov.sk
ohrozené rodiny - NRS, ZVRS: Malacky, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Jablonové Hricová Jana Mgr. 310 3.poschodie 034/ 2444 559 jana.hricova2@upsvr.gov.sk
Terénny pracovník - asistent, NP RVO, SPODaSK Tiklová Natália, Mgr. 310 3.poschodie 034/2444 557 natalia.tiklova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca Bartošová Beata Mgr. 10 prízemie 034/2444 640 beata.bartosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - Borinka, Jakubov,Kostolište,Láb,Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave,Záhorie(VO),Záhorská Ves,Závod,Zohor Chudá Zuzana Mgr. 7 prízemie 034/2444 672 zuzana.chuda@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - Gajary, Jabloňové, Kuchyňa, Malacky, Malé Leváre, Marianka, Rohožník, Stupava, ŠSD Piváčková Ľubica Ing. 7 prízemie 034/2444 671 lubica.pivackova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Malacky M - Z, Stupava M - Z ,Suchohrad,Vysoká pri Morave Kaszycki Ján Mgr. 8 prízemie 034/2444 515 jan.kaszycki@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Gajary,Lozorno,Rohožník,Veľké Leváre,Zohor,Sološnica,Záhorie(VO),Záhorská Ves A-K Kralovičová Soňa 9 prízemie 034/2444 643 sona.kralovicova@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Malacky A - L, Malé Leváre,Plavecké Podhradie,Plavecký Štvrtok,Stupava A-L Poláková Mária 8 prízemie 034/2444 558 maria.polakova2@upsvr.gov.sk
PP na K ŤZP - Borinka,Jabloňové,Jakubov,Kostolište,Kuchyňa,Láb,Marianka,Pernek,Plavecký Mikuláš,Studienka,Záhorská Ves L-Z,Závod Tydlitátová Daniela Mgr 9 prízemie 034/2444 644 daniela.tydlitatova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník Mračnová Daniela Mgr. 410 4. poschodie 034/2444 501 daniela.mracnova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Pajonková Zuzana, Mgr. 401 4.poschodie 034/2444 616 zuzana.pajonkova@upsvr.gov.sk

--- Odbor služieb zamestnanosti ---

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Diviaková Ľubica, Mgr. 224 2.poschodie 034/2444 300 lubica.diviakova@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania Mgr. Ján Hoffmann 223 2.poschodie 034/2444 343 jan.hoffmann@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy Michalová Marcela, Mgr. 206 2.poschodie 034/2444 361 marcela.michalova@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy Slámová Jana 206 2.poschodie 034/2444 361 jana.slamova@upsvr.gov.sk
správne konanie, rozhodnutia, odvolania, výzvy, Prvá pomoc Čechová Mária, Bc 207 2.poschodie 034/ 2444 220 maria.cechova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Antálková Ľudmila, Ing. 217 2.poschodie 034/2444 340 ludmila.antalkova@upsvr.gov.sk
chránené dielne/pracoviská, projekty, Prvá pomoc Kocáková Simona 208 2.poschodie 034/ 2444 341 simona.kocakova@upsvr.gov.sk
príspevok na SZČ, projekty, Prvá pomoc Štefliková Andrea, Mgr. 218 2.poschodie 034/ 2444 342 andrea.steflikova@upsvr.gov.sk
dobrovoľnícka činnosť, Prvá Pomoc Hrčková Monika, Bc. 207 2.poschodie 034/ 2444 345 monika.hrckova@upsvr.gov.sk
príspevok na dochádzku za prácou, projekty, Prvá pomoc Buchbauerová Zuzana, Mgr. 208 2.poschodie 034/ 2444 225 zuzana.buchbauerova@upsvr.gov.sk
Oddel. poradenstva a vzdelávania Hrčková Petra, Mgr. 416 4.poschodie 034/ 2444 343 petra.hrckova@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Boráková Zuzana, PhDr. 212 2.poschodie 034/ 2444 329 zuzana.borakova@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Schild Katarína, Mgr. 213 2.poschodie 034/2444 323 katarina.schild@upsvr.gov.sk
REPAS+ KOMPAS+ rekvalifikácie, Prvá pomoc Štolcová Monika, Ing. 211 2.poschodie 034/2444 346 monika.stolcova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia sprostredkovania práce Schild Erik, Ing. Mgr. 22 prízemie 034/ 2444 310 erik.schild@upsvr.gov.sk
B Zemanová Alena 24 prízemie 034/ 2444 322 alena.zemanova@upsvr.gov.sk
A,Á,Ǟ,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,E,É,Ě Bolfová Lucia 23 prízemie 034/ 2444 326 lucia.bolfova@upsvr.gov.sk
F,G H-Ha Matušková Lenka 26 prízemie 034/ 2444 324 lenka.matuskova@upsvr.gov.sk
Hb-Hž,CH, I, Í ,J Balážová Annamária, Mgr. 25 prízemie 034/2444 328 annamaria.balazova@upsvr.gov.sk
K Zafčíková Andrea 24 prízemie 034/ 2444 313 andrea.zafcikova@upsvr.gov.sk
L , Ľ, M Pokorná Lenka Bc. 25 prízemie 034/ 2444 327 lenka.pokorna@upsvr.gov.sk
Sts -Sž, Š, T-Ton Frívalská Magdaléna, Ing. 20 prízemie 034/ 2444 512 magdalena.frivalska@upsvr.gov.sk
Pr- Pž,Q,R,Ř,Sa-Str Vozárová Kristína 21 prízemie 034/ 2444 311 kristina.vozarova@upsvr.gov.sk
N,Ň,O, P - Pož Mišťuriková Katarína, Mgr. 21 prízemie 034/ 2444 321 katarina.misturikova@upsvr.gov.sk
Too - Tž, Ť,U,Ú,V,W,X,Y,Z,Ž Vozárová Jana, Mgr. 20 prízemie 034/ 2444 325 jana.vozarova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,EURES, NP ,,Spoločne hľadáme prácu III.,, Vikukelová Andrea, Mgr. 19 prízemie 034/2444 303 andrea.vikukelova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín, EURES Mištinová Dagmar, Ing. Mgr. 19 prízemie 034/2444 618 dagmar.mistinova@upsvr.gov.sk
voľné pracovné miesta,výberové konania, povinný podiel, hromadné prepúšť., Kimličková Gabriela, Mgr. 18 prízemie 034/2444 344 gabriela.kimlickova@upsvr.gov.sk
zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín, Konvalínová Katarína, Ing. 18 prízemie 034/2444 553 katarina.konvalinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Záhorácka 2942/60A
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia eknomiky Zedničková Andrea, Bc. 222 2.poschodie 034/2444 170 andrea.zednickova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Vrablecová Iveta 225 2.poschodie 034/2444 117 iveta.vrablecova@upsvr.gov.sk
podateľňa ÚPSVR Dávidová Katarína 31 prízemie 034/2444 195 katarina.davidova@upsvr.gov.sk
späť