ÚPSVaR Malacky

Záhorácka 2942/60A informator: +421 34 2444 999 ma@upsv.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia PPnK ŤZP a posudk. Činností Bartošová Beáta, Mgr. 10 prízemie +421 34 2444 640 Beata.Bartosova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia SPODaSK Fratričová Jana, Mgr. 321 3 +421 34 2444 600 Jana.Fratricova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca oddelenia HN, NV a ŠSD Jánošová Viera, Mgr. 20 prízemie +421 34 2444 510 Viera.Janosova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia Hn, NV a ŠSD Límová Elena, Bc. 16 prízemie +421 34 2444 550 Elena.Limova@upsvr.gov.sk
Riaditeľka OSVaR Tínesová Mária, Mgr. 6 prízemie +421 34 2444 500 Maria.Tinesova@upsvr.gov.sk
Riaditeľka SZ Diviaková Ľubica, Mgr. 224 2 +421 34 2444 300 Lubica.Diviakova@upsvr.gov.sk
Vedúca ekonom.oddelenia Havlíková Marta, Ing. 222 2 +421 34 2444 170 Marta.Havlikova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko - psychologických služieb Pajonková Zuzana, Mgr. 401 4 +421 34 2444 616 Zuzana.Pajonkova@upsvr.gov.sk
Riaditeľ úradu Petrakovičová Jana, Mgr. 307 3 +421 34 2444 100 Jana.Petrakovicova@upsvr.gov.sk
Vedúca oddelenia služieb pre občana Turkovičová pavla, Mgr. 223 2 +421 34 2444 310 Pavla.Turkovicova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES Husar Pavel, Ing. 225 2 +421 34 2444 303 Pavel.Husar@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre zamestnávateľa- voľné miesta Kimličková Gabriela, Mgr. 225 2 +421 34 2444 344 Gabriela.Kimlickova@upsvr.gov.sk
späť