Hlavné informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby OSO

Oddelenie služieb pre občana (OSO)

 

Preberá žiadosti a poskytuje základné poradenstvo:

 

  1. v oblasti služieb zamestnanosti: možností evidencie na úrade práce, možností poskytovania informačno-poradenských služieb, možností zaradenia na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, základné podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, možnosti a podmienky zapojenia sa do jednotlivých národných projektov

 

  1. v oblasti poskytovania dávok pomoci v hmotnej núdzi: zisťuje rodinný stav, kto tvorí členov domácnosti, čo sa považuje za príjem, sociálny status členov domácnosti

 

  1. v oblasti poskytovania náhradného výživného: základné informácie: kto má nárok, podmienky nároku, výška príspevku, uplatnenie nároku

 

  1. v oblasti poskytovania dotácií: základné informácie o druhoch dotácií: na stravu, školské pomôcky, výkon osobitného príjemcu, komu sa dotácie poskytujú, kto môže byť žiadateľom,  výška dotácií

 

  1. v oblasti poskytovania štátnych dávok: základné informácie o typoch štátnych dávok príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky k náhradnej starostlivosti, príspevok na pohreb, koordinačné príspevky v rámci EÚ, podmienky poskytovania, výška príspevku.
Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
Dátum aktualizácie: 19.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac