Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Mudroňova 22, Martin Informator: 043/2441888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Mgr. Oľga Kováčiková 38 2 043/2441500 Olga.Kovacikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Mgr. Oľga Kubíková 39 2 043/2441607 Olga.Kubikova@upsvr.gov.sk
Psychológ Mgr. Mária Ďuríková 37 2 043/2441608 Maria.Durikova@upsvr.gov.sk
psychológ referátu poradensko-psychologických služieb Ľubomíra Pivková, Mgr. 28 2 043/2441610 Lubomira.Pivkova@upsvr.gov.sk
späť