Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Novomeského 4, Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Príslušného zamestnanca nájdete v časti Oddelenie služieb pre občana - Zoznam služieb - Rajonizácia OSO
Vedúca oddelenia Ivana Štrbíková, Ing. 311 2 043/2440510 ivana.strbikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Jitka Baloghová 127 prízemie 043/2440320 jitka.baloghova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Martina Bernátová, Mgr. 126 prízemie 043/2440332 martina.bernatova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Beutelová Beáta, Mgr. 112 prízemie 043/2440317 beata.beutelova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Dagmar Hidegová 102 prízemie 043/2440304 dagmar.hidegova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Anna Pirháčová 103 prízemie 043/2440457 Anna.Pirhacova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Beáta Jablonská, Mgr. 126 prízemie 043/2440318 beata.jablonska@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Lucia Janíková 102 prízemie 043/2440304 lucia.janikova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Lucia Jesenská, Mgr. 104 prízemie 043/2440315 lucia.jesenska@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Katarína Koťková, PhDr. 112 prízemie 043/2440317 katarina.kotkova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Lívia Roffárová 103 prízemie 043/2440457 livia.roffarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Slivková Martina 104 prízemie 043/2440341 martina.slivkova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Ivana Záborská, Ing. 127 prízemie 043/2440331 ivana.zaborska@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia, voľné pracovné miesta Monika Hanusová, Mgr. 313 2 043/2440410 monika.hanusova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia, voľné pracovné miesta Monika Pikošová, Mgr. 313 2 043/2440410 monika.pikosova@upsvr.gov.sk
EURES, zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,povinný podiel Lenka Karlíková, Ing. 312 2 043/2440303 lenka.karamannova@upsvr.gov.sk
EURES, zamestnávanie občanov EÚ a príslušníkov tretích krajín,povinný podiel Zuzana Reichová, Mgr. 312 2 043/2440303 zuzana.reichova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Chlupová Veronika Pracovisko Vrútky 1 043/2443454 veronika.chlupova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Viera Raffajová Pracovisko Vrútky 1 043/2443454 viera.raffajova@upsvr.gov.sk
Evidovanie uchádzačov o zamestnanie Súkeníková Monika, Mgr. Pracovisko Vrútky 043/2443340 monika.sukenikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a poradenstva

Novomeského 4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budaiová Marta, Ing. 211 1 043/2440336 marta.budaiova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Adamková Zlatica 221 1 043/2440404 zlatica.adamkova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Bayerová Zuzana, Ing. 326 2 043/2440451 zuzana.bayerova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Bíziková Marieta, Mgr. 223 1 043/2440411 marieta.bizikova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Figura Ivan, Ing. 327 2 043/2440055 ivan.figura@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Hargašová Martina, Mgr. 226 1 043/2440335 martina.hargasova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Kicová Adriana 221 1 043/2440400 adriana.kicova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Kučerová Anna 212 1 043/2440455 anna.kucerova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Ručeková Viera 326 2 043/2440222 viera.rucekova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Štigová Miroslava, Bc. 213 1 043/2440311 miroslava.stigova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Švábová Jana, Ing.PhD. 213 1. 043/2440311 jana.svabova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Vojtová Ľudmila 226 1 043/2440401 ludmila.vojtova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Vojtová Viera, Ing. 212 1 043/2440403 viera.vojtova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Vojtylová Linda, Bc. 223 1 043/2440458 linda.vojtylova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Výbošťoková Katarína, Mgr. 221 1 043/2440400 katarina.vybostokova@upsvr.gov.sk
AOTP a ESF Záborský Tomáš, Ing. 226 1 043/2440120 tomas.zaborsky@upsvr.gov.sk

referát poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
tím líder – referát poradenstva Lýdia Mišanková, Mgr. 329 2 043/2440220 Lydia.Misankova@upsvr.gov.sk
ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca Benkovská Ingrid, Ing. 205 1 043/2440456 ingrid.benkovska@upsvr.gov.sk
ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca Anton Kica, PhDr. 203 1 043/2440313 anton.kica@upsvr.gov.sk
ODBORNÉ PORADENSTVO - odborný poradca Guráňová Slavomíra, Ing. 227 1 043/2440454 slavomira.guranova@upsvr.gov.sk
PREVENTÍVNE PORADENSTVO PRE ŠKOLY - odb.poradca Gulasová Dana, Bc. 305 2 043/2440453 dana.gulasova@upsvr.gov.sk
Rekvalifikácia, vzdelávanie záujemcov o zamestnanie Lejtrichová Lenka, Ing. 305 2 043/2440453 lenka.lejtrichova@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU - vzdelávanie/rekvalifikácia/ Lucia Ursínyová 204 1 043/2440221 lucia.ursinyova@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU – individualizované poradenstvo ZUoZ Hičíková Andrea, Mgr. 228 1 043/2440131 andrea.hicikova@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU – individualizované poradenstvo ZUoZ Malík Milan, Ing. 228 1 043/2440131 milan.malik@upsvr.gov.sk
Národný projekt EU – vzdelávanie záujemcov o zamestnanie Kyselová Nikola, Mgr. 204 1 043/2440221 nikola.kyselova@upsvr.gov.sk
Projekt – Pomáhame odídencom – poradenstvo Kocová Erika, Mgr. 111 príz. 043/2440110 Erika.Kocova@upsvr.gov.sk
Projekt – Pomáhame odídencom – poradenstvo Šťastniaková Tatiana, Bc 111 príz. 043/2440110 Tatiana.Stastniakova@upsvr.gov.sk
Projekt – Pomáhame odídencom – poradenstvo Štrbík Igor, Mgr. 120 príz. 043/2440111 Igor.Strbík@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Mudroňova 22, Martin Informator: 043/2441888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru Mgr. Oľga Kováčiková 38 2 043/2441500 Olga.Kovacikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor ochrany detí pred násilím Mgr. Oľga Kubíková 39 2 043/2441607 Olga.Kubikova@upsvr.gov.sk
Psychológ Mgr. Mária Ďuríková 37 2 043/2441608 Maria.Durikova@upsvr.gov.sk
psychológ referátu poradensko-psychologických služieb Ľubomíra Pivková, Mgr. 28 2 043/2441610 Lubomira.Pivkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie SPODaSK

Mudroňova 22, Martin Recepcia: 043/244 1 888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
poverená vedením oddelenia Hoková Dagmar, Mgr. 34 2 043/2441601 Dagmar.Hokova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/ soc. kurátorka FPO Mgr. Romana Marčičiaková 28 2 043/2441604 Romana.Marciciakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc. kurátorka pre ml. Marček Patrovičová Mária, Mgr. 31 2 043/2441602 Maria.MarcekPatrovicova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.kuratela pre ml. Hýroššová Zuzana, Mgr. 31 2 043/2441602 Zuzana.Hyrossova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/NOS Cingelová Viera, PhDr. 40 2 043/2441170 Viera.Cingelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/NOS Radzová Zuzana, Mgr. 40 2 043/2441170 Zuzana.Radzova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.právna ochrana Štancelová Miriam 35 2 043/2441609 Miriam.Stancelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/sociálno právna ochrana detí Uličná Jana, Mgr. 26 2 043/2441605 Jana.Ulicna@upsvr.gov.sk
samostatný radca/sociálno právna ochrana detí Žilinčíková Monika, Mgr. 26 2 043/2441605 Monika Zilincikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.právna ochrana Gregorová Danica, Mgr. 35 2 043/2441609 Danica.GREGOROVA@upsvr.gov.sk
samostatný radca/soc.právna ochrana Kováčiková Radka, Mgr. 27 2 043/2441603 Radka.Kovacikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/sociálnoprávna ochrana detí Daniel Pazderník, Mgr. 27 2 043/2441603 Daniel.Pazdernik@upsvr.gov.sk
samostatný radca/ústavná starostlivosť Svitačová Ivana. Mgr. 32 2 043/2441671 Ivana.Svitacova@upsvr.gov.sk
terénna soc. pracovníčka - NP Gergišáková Lenka , Mgr. 28 2 043/2441604 lenka.gergisakova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka - NP Ledajová Veronika, Mgr. 35 2 043/2441609 Veronika.Ledajova@upsvr.gov.sk
samostatný radca/ústavná starostlivosť Poliaková Oľga, Mgr. 32 2 043/2441671 Olga.Poliakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Mudroňova 22, Martin Recepcia: 043/2441 888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Šprláková Ľubica Mgr. 1 príz. 043/2441670 lubica.sprlakova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Chmelíková Erika Bc. 2 príz. 043/2441642 erika.chmelikova@upsvr.gov.sk
PPnKŤZP Ciesaríková Michaela Ing. 3 príz. 043/2441641 michaela.ciesarikova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Labašová Natália 4 príz. 043/2441644 Natalia.Labasova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Petrovičová Michaela Mgr. 4 príz. 043/2441644 michaela.petrovicova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Líšková Adriana, Bc. 9 príz. 043/2441645 Adriana.Liskova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Tabačková Danka, Mgr. 9 príz. 043/2441645 danka.tabackova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Horská Iveta 3 príz. 043/2441641 iveta.horska@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Muráriková Marcela Mgr. 9a príz. 043/2441646 marcela.murarikova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Šarlušková Janette Mgr. 8 príz. 043/2441640 janette.sarluskova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Tomková Ivana 7 príz. 043/2441647 ivana.tomkova@upsvr.gov.sk
PPnK ŤZP Masláková Lucia Mgr. 7 príz. 043/2441647 lucia.maslakova@upsvr.gov.sk
OPČ Hollá, Lenka PhDr. 12a príz. 043/2441676 lenka.holla@upsvr.gov.sk
OPČ Ďurkovičová Jana Mgr. 12a príz. 043/2441674 jana.durkovicova@upsvr.gov.sk
OPČ Kršková Tatiana, PhDr. 12 príz. 043/2441672 tatiana.krskova@upsvr.gov.sk
OPČ Kucianová Marcela PhDr. 13 príz. 043/2441675 marcela.kucianova@upsvr.gov.sk
OPČ Lieskovská Mariana Mgr. 13 príz. 043/2441675 mariana.lieskovska@upsvr.gov.sk
OPČ Húska Juraj Ing. príz. 043/2441643 juraj.huska@upsvr.gov.sk
OPČ Kadášová Andrea Mgr. 11 príz. 043/2441673 andrea.kadasova@upsvr.gov.sk
OPČ Peterka Emil MUDr. príz. emil.peterka@upsvr.gov.sk
OPČ Schumichrastová Jana Bc. 11 príz. 043/2441673 jana.schumichrastova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Mudroňova 22, Martin Informator: 043/2441888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Pavlásek Anton, PhDr. 15 1 043/2441550 anton.pavlasek@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Debnárová Jarmila 23a 1 043/2441514 jarmila.debnarova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Ďarmeková Katarína 20 1 043/2441554 katarina.darmekova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Fonferová Slávka 20 1 043/2441554 slavka.fonferova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Gavliaková Nina, Bc. 23a 1 043/2441514 nina.gavliakova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Hamzová Janka 23 1 043/2441513 janka.hamzova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Maruňáková, Zuzana Mgr. 16 1 043/2441555 zuzana.marunakova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Miartušová Jozefína, Mgr. 23 1 043/2441513 jozefina.miartusova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Hupková Vlasta 16 1 043/2441555 vlasta.hupkova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Poništová Lucia 17 1 043/2441518 lucia.ponistova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Šindlerová Alena, Bc. 18 1 043/2441152 alena.sindlerova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Štrpková Vanda Ing. 17 1 043/2441518 vanda.strpkova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Vozárová Lucia 24 1 043/2441511 lucia.vozarova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Marčeková Petra 24 1 043/2441517 Petra.Marcekova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bučkuliaková Marika, Mgr. 22 1 043/2441515 Marika.Buckuliakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Fúčelová Miroslava, Mgr. 22 1 043/2441515 miroslava.fucelova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Marčeková Zuzana, Mgr. 22 1 043/2441515 Zuzana.Marcekova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ruttkayová Paula, Mgr. 22 1 043/2441515 paula.ruttkayova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu OHNNVaŠSD
Novomeského 4, Martin Recepcia: 043/244 0 999 mt@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu OHNNVaŠSD Adriana Dadíková 120 prízemie 043/2440319 adriana.dadikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu OHNNVaŠSD Anna Kuzmanova 110 prízemie 043/2440316 anna.kuzmanova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu OHNNVaŠSD Danka Straková 120 prízemie 043/2440319 danka.strakova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu OHNNVaŠSD Jana Špitková, Mgr. 110 prízemie 043/2440314 jana.spitkova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Novomeského 4, 036 01 Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RSK Šagátová Martina, Mgr. 304 2 043/2440115 martina.sagatova@upsvr.gov.sk
RSK Chmúrna Renáta, Ing. 304 2 043/2440115 renata.chmurna@upsvr.gov.sk

OSZ, Aktivačné centrum

Novomeského č.4, Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Košárek Miroslav 424 3 043/2440370 miroslav.kosarek@upsvr.gov.sk
koordinátor Juhasová Simona, Mgr. 424 3 043/2440370 simona.juhasova@upsvr.gov.sk
koordinátor Dubovec Peter 425 3 043/2440405 peter.dubovec@upsvr.gov.sk
koordinátor Koreňová Petra, Ing. 426 3 043/2440157 petra.korenova@upsvr.gov.sk
koordinátor Žingorová Martina 426 3 043/2440157 martina.zingorova@upsvr.gov.sk
OSZ, Aktivačné centrum
SNP 514/122, Turčianske Teplice
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Debnár Michal 504 5 043/2442471 michal.debnar@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Novomeského 4, Martin Recepcia: 043/244 0 999 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
RK Beňová Jana RNDr. 427 3 043/2440130 Jana.Benova@upsvr.gov.sk
RK Božena Kvorková 427 3 043/2440132 Bozena.KVORKOVA@upsvr.gov.sk

Úsek sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Turč.Teplice

SNP 514/122, Turčianske Teplice mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci úseku Taraš Branislav, Mgr. 113 1 043-2442 620 Taras.Branislav@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu Švecová Alena, Mgr. 204 2 432442581 Alena.Svecova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi Štefanidesová Michaela, Bc. 108 1 043-2442 531 Michaela.Stefanidesova@upsvr.gov.sk
Pomoc v hmotnej núdzi Pipišková Martina, Mgr. 111 1 043-2442 530 Martina.Petrakova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky Brngalová Eva 107 1 043-2442 585 Eva.Brngalova@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky Porubčanská Petronela, Mgr. 108 1 043-2442 582 Porubcanska.Petronela@upsvr.gov.sk
Štátne sociálne dávky Vaňová Zuzana 107 1 043-2442 580 Zuzana.Vanova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na KŤZP Jellušová Zlata 104 1 043-2442 660 Jellusova.Zlata@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na KŤZP Pacalajová Kristína 105 1 043-2442 661 Kristina.Pacalajova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Kuťková Zuzana, Mgr. 114 1 043-2442 621 Zuzana.Kutkova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Kolenová Eva, Mgr. 103 1 043-2442 444 Eva.Kolenova@upsvr.gov.sk
SPODaSK Lucia Erteľová, Mgr. 102 1 043-2442 623 Lucia.Ertelova@upsvr.gov.sk
Sociálny pracovník - NP Predajnoš Zuzana, Mgr. 117 1 043-2442 624 Zuzana.Predajnos@upsvr.gov.sk
Sociálny pracovník - NP Legátová Nikoleta, Mgr. 118 1 043-2442 622 Nikoleta.Legatova@upsvr.gov.sk
psychológ Lettrichová Denisa, Mgr. 117 1 043-2442 624 Denisa.Lettrichova@upsvr.gov.sk
Posudková činnosť Schumichrastová Jana 2 prízemie 043-2442 680 Jana.Schumichrastova@upsvr.gov.sk

Referát služieb zamestnanosti, pracovisko Turčianske Teplice

SNP 514/122, Turčianske Teplice
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
AOTP a ESF Ličková Anna, Mgr. 101 1 043/2442470 anna.lickova@upsvr.gov.sk

Úsek sprostredkovania práce, pracovisko Turčianske Teplice

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuzmová Marta, Ing. 207 2 043/2442472 marta.kuzmova@upsvr.gov.sk
Abramová, Bodorová, Čremošné,Ivančiná, Liešno, Malý Čepčín, Mošovce, Turček, Turčianske Teplice M-P Parvanovová Jana 202 2 043/2442473 jana.parvanovova@upsvr.gov.sk
Borcová, Dubové, Háj, Jazernica, Kaľamenová, Moškovec, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice R-Ž Hullová Martina 201 2 043/2442532 martina.hullova@upsvr.gov.sk
Blažovce, Brieštie,Budiš, Jasenovo, Ondrašová, Rakša, Rudno, Sklené, Veľký Čepčín, Turčianske Teplice A-H Fuzáková Oľga 211 2 043/2442476 olga.fuzakova@upsvr.gov.sk
Horná Štubňa , Turčianske Teplice CH-L Knižková Vlasta 209 2 043/2442475 vlasta.knizkova@upsvr.gov.sk
Evidencia voľných pracovných miest a zamestnávateľov Kuzmány Peter 213 2 043/2442474 peter.kuzmany@upsvr.gov.sk
späť