Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Mudroňova 22, Martin Informator: 043/2441888 mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Pavlásek Anton, PhDr. 15 1 043/2441550 anton.pavlasek@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Debnárová Jarmila 23a 1 043/2441514 jarmila.debnarova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Ďarmeková Katarína 20 1 043/2441554 katarina.darmekova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Fonferová Slávka 20 1 043/2441554 slavka.fonferova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Gavliaková Nina, Bc. 23a 1 043/2441514 nina.gavliakova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Hamzová Janka 23 1 043/2441513 janka.hamzova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Kasanická Jarmila, Mgr. 14 1 043/2441556 jarmila.kasanicka@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Maruňáková, Zuzana Mgr. 16 1 043/2441555 zuzana.marunakova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Miartušová Jozefína, Mgr. 23 1 043/2441513 jozefina.miartusova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Mošková Maria, Mgr. 16 1 043/2441555 maria.moskova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Poništová Lucia 17 1 043/2441518 lucia.ponistova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Šindlerová Alena, Bc. 18 1 043/2441152 alena.sindlerova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Šprláková Ľubica Mgr. 14 1 043/2441551 lubica.sprlakova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Štrpková Vanda Ing. 17 1 043/2441518 vanda.strpkova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Vozárová Lucia 24 1 043/2441511 lucia.vozarova@upsvr.gov.sk
HNaŠSD Marčeková Petra 24 1 043/2441517 Petra.Marcekova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Kršková Tatiana, PhDr. 22 1 043/2441519 tatiana.krskova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bučkuliaková Marika, Mgr. 22 1 043/2441515 Marika.Buckuliakova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Marčeková Zuzana, Mgr. 22 1 043/2441515 Zuzana.Marcekova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Ruttkayová Paula, Mgr. 22 1 043/2441515 paula.ruttkayova@upsvr.gov.sk
späť