OSZ, Aktivačné centrum

OSZ, Aktivačné centrum

Novomeského č.4, Martin mt@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Košárek Miroslav 424 3 043/2440370 miroslav.kosarek@upsvr.gov.sk
koordinátor Juhasová Simona, Mgr. 424 3 043/2440370 simona.juhasova@upsvr.gov.sk
koordinátor Dubovec Peter 425 3 043/2440405 peter.dubovec@upsvr.gov.sk
koordinátor Koreňová Petra, Ing. 426 3 043/2440157 petra.korenova@upsvr.gov.sk
koordinátor Matejčíková Veronika 425 3 043/2440405 veronika.matejcikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Žingorová Martina 426 3 043/2440157 martina.zingorova@upsvr.gov.sk
OSZ, Aktivačné centrum
SNP 514/122, Turčianske Teplice
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor Debnár Michal 504 5 043/2442471 michal.debnar@upsvr.gov.sk
späť