Národný projekt „Úspešne na trhu práce aktivita 1“

Cieľ projektu

V rámci projektu „Úspešne na trhu práce“ Aktivita č.1 úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je: 

  •  občanom mladším ak 25 rokov veku, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
  •  občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov

Výška finančných prostriedkov

  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t.j. najviac vo výške 443,00 EUR na rok 2017.

Bližšie informácie:

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu,

tel.: 035/2440 403 (Ing. Ľubomíra Kontrová)


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.01.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac