Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva, referát poradenstva a vzdelávania

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva, referát poradenstva a vzdelávania

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ščevlíková Melinda, Mgr. 237 2. NB 035/2440400 melinda.scevlikova@upsvr.gov.sk
Koordinátor, Poradenské služby, Náhrada cestovných výdavkov, kariérne poradenstvo Kurucová Petra, PhDr. 133 1. NB 035/2440470 petra.kurucova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby, Náhrada cestovných výdavkov Kufeljová Karin, Ing. 144 1. NB 035/2440471 karin.kufeljova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby Barus Karol, Mgr. 132 1. NB 035/2440110 karol.barus@upsvr.gov.sk
Poradenské služby Karlovská Monika, Mgr. 145 1. NB 035/2440459 monika.karlovska@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu Baloghová Miriam, Mgr. 143 1. NB 035/2440475 miriam.baloghova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti pre ZUoZ/ Poradenstvom k zamestnaniu Yatskovych Natália, Mgr. 143 1. NB 035/2440475 natalia.yatskovych@upsvr.gov.sk
§ 54 Pečimuthová Monika, Ing. 142 1. NB 035/2440476 monika.pecimuthova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti pre ZUoZ/ Poradenstvom k zamestnaniu Slobodníková Martina, Ing. 142 1. NB 035/2440476 martina.slobodnikova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti pre MUoZ/ Poradenstvom k zamestnaniu Bartovičová Karina, Ing. 141 1. NB 035/2440474 karina.bartovicova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti pre MUoZ/ Poradenstvom k zamestnaniu Kralovičová Miroslava, Ing. 141 1. NB 035/2440474 miroslava.kralovicova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti pre ZUoZ/ Poradenstvom k zamestnaniu Malovecká Martina, Mgr. 140 1. NB 035/2440477 martina.malovecka@upsvr.gov.sk
§ 53 Sádovská Erika, Ing. 136 1. NB 035/2440473 erika.sadovska@upsvr.gov.sk
§ 53 Meravá Gabriela, Mgr. 136 1. NB 035/2440473 gabriela.merava@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
odborný poradca Vlčková Alexandra, Ing. 18 prízemie 031/2447451 alexandra.vlckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
odborný poradca Dejczöová Erika, Ing. 502A 5. 036/2443450 erika.dejczoova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
odborný poradca Valovičová Mária, Ing. 27 1. 035/2441333 maria.valovicova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Árendášová Svetlana, Ing. 22 1. 035/2441318 svetlana.arendasova@upsvr.gov.sk
späť