Kedy je možné peňažný príspevok na opatrovanie poskytnúť?

Peňažný príspevok na opatrovanie sa môže poskytnúť, ak: 

-    opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,

-    opatrovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím: 

1.  dovŕšila 6 rokov veku,

2.  je odkázaná na opatrovanie; fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne. 

-    je vydané právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac