Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Úverová pomoc - infolinka Kocianová Barbora Ing. 001 príz. 042/2440330 barbora.kocianova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jancová Petra, Mgr. 012 príz. 042/2440 400 petra.jancova@upsvr.gov.sk
Recepcia Hladká Eva 014 príz. 042/2440 315 eva.hladka@upsvr.gov.sk
Ma - Mn, Ka - Kal, N Dutková Katarína, Ing. 014 príz. 042/2440 316 katarina.dutkova@upsvr.gov.sk
P, Z, Ž, Dz, Dž Letková Lenka, Bc. 015 príz. 042/2440 308 lenka.letkova@upsvr.gov.sk
G, V, W, Mo - Mž, R Vicena Jozef, Bc. 015 príz. 042/2440 321 jozef.vicena@upsvr.gov.sk
Ba - Bq, Bs - Bž Tichá Zuzana, Mgr. 014 príz. 042/2440 313 zuzana.ticha@upsvr.gov.sk
H, Č Belásová Jana 015 príz. 042/2440 319 jana.belasova@upsvr.gov.sk
Br, Ď, O, T, U, C, Ch, I Dzureková Monika, Mgr. 015 príz. 042/2440 320 monika.dzurekova@upsvr.gov.sk
Kow - Kž, E, Y, A Vančová Emília 014 príz. 042/2440 334 emilia.vancova@upsvr.gov.sk
F, Š, Kaľ - Kň Janúchová Stanislava, Bc. 013 príz. 042/2440 317 stanislava.januchova@upsvr.gov.sk
J, L, Kos - Kov Kopúniková Martina, Mgr. 013 príz. 042/2440 317 martina.kopunikova@upsvr.gov.sk
D, S, Ko - Kor Jurčíková Šarlota, Ing. 013 príz. 042/2440 322 sarlota.jurcikova@upsvr.gov.sk
Informačné karty Kubíková Lenka, Mgr. 003 príz. 042/2440 318 lenka.kubikova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Bučková Iveta, Ing. 007 príz. 042/2440 310 iveta.buckova@upsvr.gov.sk
Agenda - "cudzinci", voľné pracovné miesta Štefániková Daniela, Mgr. 007 príz. 042/2440 309 daniela.saradinova@upsvr.gov.sk
EURES Matochová Oľga, Ing. 002 príz. 042/2440 303 olga.matochova@upsvr.gov.sk

Ďalšie kontakty úradu

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2440 999
Sekretariát riaditeľa Eldesová Monika 218 2.p 042/2440 101 pb@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Dubcová Emília, Mgr. 120 1.p 042/2440 450 emilia.dubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dvorská Zuzana, Mgr. 308 3.p 042/2440 550 zuzana.dvorska@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Michalková Anna, Mgr. 001 príz. 042/2440 333 anna.michalkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Rojková Martina, Mgr. 001 príz. 042/2440 311 martina.rojkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Ae-Až, E, G, P Papšová Anežka, Mgr. 312 3.p 042/2440 516 anezka.papsova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - B (okrem Bu), I, O Máťošová Eva, Mgr. 313 3.p 042/2440 512 eva.matosova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - J, N, Š Cigániková Katarína, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 katarina.ciganikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Či-Čv, D, F, R, T Čierniková Renáta, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 renata.ciernikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Dz, Dž, Kr-Ky, U, V, W, Ž Kostrbíková Jana, Mgr. 312 3.p 042/2440 514 jana.kostrbikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - H, Sm-Sž, Y Bajzová Miroslava, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 miroslava.bajzova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - Ke-Ko, L, Z Uričová Zuzana, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 zuzana.uricova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - A-Ad, Bu, Ča-Če, Ma-Me, Sa-Sl Martinková Ingrid, Mgr. 313 3.p 042/2440 510 ingrid.martinkova2@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - C, Ď, Ch, Ka, Mi-My Mišíková Ľubica, Mgr. 309 3.p 042/2440 517 lubica.misikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - A, Ba-Bap, F, Ha-Hi, Hy, Sk, Sz, Š(okrem Št, Šť), Va, W, dotácie: Plevník, Dolná Mariková, Horný Lieskov, Hatné Uričová Zuzana, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 zuzana.uricova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - J, R, T, Z, Ž, dotácie mesto Mišíková Ľubica, Mgr. 309 3.p 042/2440 517 lubica.misikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Bar-Baz, P, Sa-Sch Máťošová Eva, Mgr. 313 3.p 042/2440 512 eva.matosova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - E, Hl, L, Maj, Mak-Maz, Me, dotácie: Domaniža, Brvnište, Sverepec Martinková Ingrid, Mgr. 313 3.p 042/2440 510 ingrid.martinkova2@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Bi-Bz, Hu-Hv, I, Mi, Sl-Sp, Sv, U, dotácie: Pružina, Papradno, Stupné, Dolný Lieskov Čierniková Renáta, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 renata.ciernikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Be, C, Č, G, Št, Šť, Y, dotácie: Jasenica, Slopná, Prečín, Udiča Bajzová Miroslava, Mgr. 311 3.p 042/2440 552 miroslava.bajzova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Da, De-Di, Kr-Kz, N, Si, St, Su, Sy Papšová Anežka, Mgr. 312 3.p 042/2440 516 anezka.papsova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Dl-Dv, Ď, Dz, Dž, Hn, Ho-Hô, Hr, Ma-Mach, Ml-Mu, O Cigániková Katarína, Mgr. 310 3.p 042/2440 556 katarina.ciganikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - Ch, Ka-Ko, V (okrem Va) Kostrbíková Jana, Mgr. 312 3.p 042/2440 514 jana.kostrbikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - výkon terénnej práce Hodoníková Zuzana, Bc. 005 príz. 042/2440 644 zuzana.hodonikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Jankovská Erika, PhDr. 316 3.p 042/2440 600 erika.jankovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Habrúnová Emília, Mgr. 304 3.p 042/2440 602 emilia.habrunova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Slížiková Jana, Bc. 303 3.p 042/2440 610 jana.slizikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mračníková Gabika, Bc. 314 3.p 042/2440 603 gabika.mracnikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Bírošíková Mária, Mgr. 306 3.p 042/2440 605 maria.birosikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Majtánová Martina, Mgr. 307 3.p 042/2440 608 martina.majtanova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Hriníková Ivana, Mgr. 315 3.p 042/2440 604 ivana.hrinikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Krajčoviechová Simona, Mgr. 315 3.p 042/2440 604 simona.mestikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Šestáková Vladimíra, Mgr. 314 3.p 042/2440 603 vladimira.sestakova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Stráňavová Lenka, Mgr. 314 3.p 042/2440 603 lenka.stranavova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Michálková Ľubica, Mgr. 320 3.p 042/2440 670 lubica.michalkova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti B, D, O, U, P, S, Š Dubcová Anna, Mgr. 302 3.p 042/2440 672 anna.dubcova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti Č, Ď, F, H, CH, L, K, N Masárová Katarína, Mgr. 321 3.p 042/2440 671 katarina.masarova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti A, C, E, G, M, Ž, Dz, I, J, V, W, T, Z, R Šperková Jana, Bc. 301 3.p 042/2440 642 jana.sperkova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Ď, F, H, CH, L Boháčková Darina, Ing. 318 3.p 042/2440 641 darina.bohackova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP K, C, Č Haviarová Oľga, Bc. 319 3.p 042/2440 643 olga.haviarova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP B, D, O, U Jarošíncová Petra, Ing. 319 3.p 042/2440 643 petra.jarosincova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP A, E, G, M, N, U Kadáčková Mária, Mgr. 318 3.p 042/2440 641 maria.kadackova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP P, S, Š Krajčiová Monika, Ing. 317 3.p 042/2440 640 monika.krajciova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP DZ, I, J, R, V, W, T, Z, Ž Ondrušková Zuzana, Ing. 317 3.p 042/2440 640 zuzana.ondruskova@upsvr.gov.sk

Pracovisko Púchov

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vrátnica, spojovateľ príz. 042/2441 999
Činnosti na úseku správneho konania Zágorová Andrea, Bc. 207 2.p 042/2441 313 andrea.zagorova@upsvr.gov.sk
Recepcia Žipajová Miroslava 210 2.p 042/2441 317 miroslava.jankovicova@upsvr.gov.sk
Dz, Dž, K, L, Ľ, Z, Ž Štefanková Adriána, Bc 205 2.p 042/2441 314 adriana.stefankova@upsvr.gov.sk
A, B, C, Č, E, I, V, W Gašpárková Marta, Ing. 204 2.p 042/2441 312 marta.gasparkova@upsvr.gov.sk
D, Ď, J, M, T, Ť Dupkalová Alica Ing. 209 2.p 042/2441 315 alica.dupkalova@upsvr.gov.sk
F, G, N, Ň, O, S, Š, U, Ú Zúbeková Dominika, Ing. 209 2.p 042/2441 310 dominika.zubekova@upsvr.gov.sk
H, Ch, P, R, X, Y Ondrejičková Zuzana Bc. 205 2.p 042/2441 311 zuzana.ondrejickova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - referát prvého kontaktu Lešková Dagmar, Bc. 131 1.p 042/2441 316 dagmar.leskova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - P, T, Ť, V, W, Z Paliková Anna, Ing. 146 1.p 042/2441 512 anna.palikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - A, B, D, Ď, I, Ž Bieliková Ivana, Ing. 146 1.p 042/2441 510 ivana.bielikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - C, Č, R, S, Š Zbínová Viera, Mgr. 133 1.p 042/2441 514 viera.zbinova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - E, F, G, Ch, L, N, Ň, O, U Dobrodenková Stanislava, Mgr. 110 1.p 042/2441 550 stanislava.dobrodenkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - H, M Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - štátne sociálne dávky - J, K Crkoňová Jana, Bc. 110 1.p 042/2441 550 jana.crkonova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - L, M, R, dotácie: Lednické Rovne, Lednica, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou Paliková Anna, Ing. 146 1.p 042/2441 512 anna.palikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - P, Š, dotácie: Záriečie, Streženice, Dohňany, Mestečko Bieliková Ivana, Ing. 146 1.p 042/2441 510 ivana.bielikova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - E, K, Ť, V, W, Z, Ž, dotácie: mesto Púchov Zbínová Viera, Mgr. 133 1.p 042/2441 514 viera.zbinova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - F, G, Ch, I, N, O, S, T, U, dotácie: Kvašov, Nimnica, Zubák, Horovce, Lúky, Dolná Breznica Dobrodenková Stanislava, Mgr. 110 1.p 042/2441 550 stanislava.dobrodenkova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - A, H, J Miščiová Daniela, Bc. 132 1.p 042/2441 552 daniela.misciova@upsvr.gov.sk
OHNNVaŠSD - pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné - B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, dotácie: Beluša, Visolaje, Dolné Kočkovce Crkoňová Jana, Bc. 110 1.p 042/2441 550 jana.crkonova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sedláčková Andrea, Bc. 104 1.p 042/2441 604 andrea.sedlackova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Rosinová Tatiana, Mgr. 103 1.p 042/2441 603 tatiana.rosinova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Fajthová Ľubomíra, Mgr. 145 1.p 042/2441 607 lubomira.fajthova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mikytová Petra, Mgr. 102 1.p 042/2441 605 petra.mikytova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ušiaková Helena, Mgr. 142 1.p 042/2441 601 helena.usiakova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Šestáková Tatiana, JUDr. 106 1.p 042/2441 608 tatiana.sestakova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Polníková Zuzana, Bc. 104 1.p 042/2441 609 zuzana.polnikova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Kresánková Katarína, Mgr. 105 1.p 042/2441 600 katarina.kresankova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti A, B, Č, Dz, Dž, E, F, H, I, K, N, R, S, Š, T, U, V, W, Y, Z Valachová Monika, Bc. 107 1.p 042/2441 671 monika.valachova@upsvr.gov.sk
Posudkové činnosti C, D, Ď, G, Ch, J, L, M, O, P, Ž Valášková Helena, Bc. 107 1.p 042/2441 670 helena.valaskova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Č, Dz, Dž, F, H, N, R, S, Š, T, V, W, Y, Z Studničková Andrea, Mgr. 109 1.p 042/2441 642 andrea.studnickova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP A, C, D, Ď, G, Ch, J, L, O,P, U, Ž Janíčková Veliká Andrea, Mgr. 143 1.p 042/2441 643 andrea.janickovavelika@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP B, E, I, K, M Sláviková jana, Ing. 147 1.p 042/2441 641 jana.slavikova@upsvr.gov.sk
Požiadavky pre klientov Pracoviska Púchov eviduje podateľňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica
späť