Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Strychová Darina, Bc. Mgr. 202 2. 038/ 2442 310 Darina.Strychova@upsvr.gov.sk
Bošany, Skačany, Livina, Livinské Opatovce, Nadlice Kristová Zuzana, Mgr. 201 2. 038/ 2442 313 Zuzana.Kristova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Hurbanova, Kpt. Nálepku, Námestie SNP, Rooseweltova, Štúrová, Riečna, 1. mája, Červená, Hrnčíriková, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Krátka, Nábrežná, Pod Salašom, Rudolfa Jašíka,Októbrová, Slovanská, Sokolská, Strojárenská, Školská, Škultétyho, Pažiť, Veľká Okružná Obce: Brodzany, Hradište, Klátová Nová Ves - Janova Ves, Nedanovce Letavayová Zuzana, Ing. 201 2. 038/ 2442 313 Zuzana.Letavayova@upsvr.gov.sk
EURES, informačno - poradenské služby podľa § 42 , receprcia - vystavovanie potvrdení o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie Dobravská Martina, Ing. 231 2. 038/ 2442 303 Martina.Dobravska@upsvr.gov.sk
J. Švermu, Kukučína, Nám. Mieru, Sládkovičova, Slobody, T. Vansovej, Lomonosovova, Lesná, 29. augusta, Gumárenská, Moyzesova, Obuvnícka, Pribinova, Malé Bielice - Topoľčianska, Žabokrecká, Prvá za parkom, Druhá za parkom, Šimonovany - Cintorínska, Dolná, Horná, Jilemnického, Južná, Kúpeľná, Skléníková, Poľná, Pod Baštou, Komínová, Majerská, Slnečná, Stredná, Šimonovianska, Nemocničná, cesta 9. mája, Bezručova, Brezová, Dlhá, Domovina, J. Bottu, Nitrianska, Pekárenská, Puškinova, Tajovského, Tehelná, Záhradnícka, Záhumnie, Podjavorínskej, Návojovce - A.Dubčeka, A. Hlinku, Gen. M.R. Štefánika, Kolónia, Pod záhradkami, Potočná, Spojovacia, St. cesta, Trenčianska, Zádvorie, Za ihriskom, Ovocná, Priehrady, Viničná, Malá Okružná, občania mesta Partizánske bez ulice Jamrichová Natália, Ing. 234 2. 038/ 2442 317 Natalia.Jamrichova@upsvr.gov.sk
Partizánske - Veľká Okružná, Horská Prochádzková Martina, Ing. 232 2. 038/ 2442 456 Martina.Prochadzkova@upsvr.gov.sk
Partizánske, centrum: Februárová, Makarenkova, Družstevná, J. Kráľa, Nábrežná Partizánske, Luhy I : Generála Svobodu, Nádražná, Veľké Kršteňany Gajdošová Jana, Mgr. 233 2. 038/ 2442 320 Jana.Gajdosova@upsvr.gov.sk
Veľké Bielice: Agátová, Bazová, Bielická, Dlhé diely, Dolinky, Hlavná, Hôrka, Lipová, Mostová, Nová, Športovcov, Topoľová, Budovateľská, Javorová, Lány, Nábr. Belanky, Priečna, Víťazná, Za vodou, Ku mlynu, Železničná, Zelená, Lúčna, obec Turčianky, Veľký Klíž, Veľké Uherce Valuchová Alica, Ing. 235 2. 038/ 2442 319 Alica.Valuchova@upsvr.gov.sk
Partizánske - Pod Šípkom, Kolačno, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Žabokreky n/N, Ostratice, Pažiť Tofil Lucia, Mgr. 236 2. 038/ 2442 510 Lucia.Tofil@upsvr.gov.sk
Partizánske - Malinovského, Chynorany, Ješkova Ves, Krásno Cibulková Ivana, Ing. 237 2. 038/ 2442 315 Cibulkova.Ivana@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - predchádzajúci súhlas zamestnávateľovi na prepustenie osoby so ZP, agenda plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, agenda cudzincov. Martinkovič Ján, Ing. 224 2. 038/ 2442 152 Jan.Martinkovic@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlasovanie voľných pracovných miest, hromadné prepúšťanie Lauková Erika, Mgr. 203 2. 038/ 2442 312 Erika.Laukova@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania
Referent správneho konania Marko Pavol, Bc. 202/A 2. 038/ 2442 321 Pavol.Marko@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 60/6
Koordinátorka agendy služieb pre občana, vypracovanie odpovedí na dožiadania, spolupráca - súdy, polícia, exekútori, informačné a poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie, recepcia Poštrková Iveta, Bc. 21 1. 038/ 2443 312 Iveta.Postrkova@upsvr.gov.sk
Ulice: A. Hlinku, A. Dubčeka, Gorazdova, K nemocnici, Mlynská, Palkovičova, Pažiť, SNP, Vodná nádrž Obce: Cimenná, Dežerice, Podlužany, Ruskovce Čečková Jana, Bc. 31 1. 038/ 2443 512 Jana.Ceckova@upsvr.gov.sk
Ulice: 5. apríla, Cibislavská, Husitská, J. C. Hronského, J. Jesenského, J. Kráľa, K priehrade, K štadiónu, Komenského, Kukučínova, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Matice slovenskej, M. Urbana, Moyzerova, Slatinská, Svätoplukova, Vajanského nábežie, Za valy Obec: Rybany Laurincová Eva, Ing. 31 1. 038/ 2443 512 Eva.Laurincova@upsvr.gov.sk
Ulice: 9. mája, A. Kmeťa, Bernolákova, Družstevná, F. Urbánka, Farská, Hviezdoslavova, J. Bottu, J. Kačku, Novomeského, Sasinkova Obce: Biskupice, Čierna Lehota, Dolné Ozorovce, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Krásna Ves, Kšinná, Malé Chlievany, Veľké Hoste, Závada pod Čiernym vrchom Jurkovičová Adriana, Mgr. 30 1. 038/ 2443 313 Adriana.Jurkovicova@upsvr.gov.sk
Ulice: Clementisova, Cyrila a Metoda, Hollého, J.G. Tajovského, J. Matušku , K Zornici, M.R.Štefánika, Murgašova, Na vŕštek, Nám. Ľ. Štúra, Partizánska, Pribinova, Radlinského, Rokošská, Rumunská, Sládkovičova, Strážovská, Školská, Textilná, Vystrkov, Záfortňa Obce: Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza Kajanová Ľubica 30 1. 038/ 2443 313 Lubica.Kajanova@upsvr.gov.sk
Ulice: Mesto Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta Obce: Borčany, Brezolupy, Čuklasovce, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Horné Držkovce, Jerichov, Látkovce, Uhrovec, Uhrovecké Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Vysočany, Zlatníky, Žitná Radiša Macková Lucia, Mgr. 29 1. 038/ 2443 316 Lucia.Mackova2@upsvr.gov.sk
Ulice: Mojmírova, Rastislavova, Žitná Obce: Horné Naštice, Libichava, Ľútov, Malá Hradná, Malé Hoste, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Trebichava Sabová Radoslava 26 1. 038/ 2443 311 Radoslava.Sabova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, poradenstvo pre podnikateľov,zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Križanová Martina, PhDr. 25 1. 038/ 2443 315 Martina.Krizanova@upsvr.gov.sk
Agenda voľných pracovných miest, nahlasovanie voľných pracovných miest zamestnávateľmi, poradenstvo pre podnikateľov,zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ Kubík Ondrej, Mgr. 25 1. 038/ 2443 315 Ondrej.Kubik@upsvr.gov.sk
Referent správneho konania
Referent správneho konania Juráková Lýdia, PhDr. 22 1. 038/ 2443 310 Lydia.Jurakova@upsvr.gov.sk
späť