Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.


 

Oznámenia február 2023

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené vo februári 2023

 

viac

 

Oznámenia január 2023

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v januári 2023

 

viac

 

Oznámenia december 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v decembri 2022

 

viac

 

Oznámenia november 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v novembri 2022

 

viac

 

Oznámenia október 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v októbri 2022

 

viac

 

Oznámenia september 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v septembri 2022

 

viac

 

Oznámenia august 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v auguste 2022

 

viac

 

Oznámenia júl 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v júli 2022

 

viac

 

Oznámenia jún 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v júni 2022

 

viac

 

Oznámenia máj 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v máji 2022

 

viac

 

Oznámenia apríl 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v apríli 2022

 

viac

 

Oznámenia marec 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v marci 2022

 

viac

 

Oznámenia február 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené vo februári 2022

 

viac

 

Oznámenia január 2022

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v januári 2022

 

viac

 

Oznámenia december 2021

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z.

o službách zamestnanosti

Oznámenia schválené v decembri 2021

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>
Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac