Spolupráca so zamestnávateľmi

- Nahlasovanie voľných pracovných miest (VPM):

  • vyplnenú nahlášku VPM možete osobne doručiť na ÚPSVaR Partizánske č. d. 203 na druhom poschodí počas úradných hodín
  • prostredníctvom pošty na adresu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
  • VPM je možné nahlásiť do centrálnej evidencie ÚPSVaR cez web www.sluzbyzamestnanosti.sk
  • viac informácií p. Lauková na č. t. 038/2442 312 alebo na erika.laukova@upsvr.gov.sk

- Zverejňovanie voľných pracovných miest:

  • Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, rodinného stavu.
  • Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom. Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.

- Zamestnávanie občanov so ZP:

- Povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
Dátum aktualizácie: 17.10.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac