Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 02/20453316

Oddelenie sprostredkovania práce

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, EURES Mgr. Adrian Demko 415 3 033/2443310 adrian.demko@upsvr.gov.sk
Slovenský Grob, Pezinok H - J, Štefanová, Sv. Jur A - H, Sv. Jur P - Ž, Mgr. Mária Milová 410 3 033/2443320 maria.milova@upsvr.gov.sk
Pezinok A - G, Vištuk, Sv. Jur CH - O, Dubová Ing. Andrea Matuškovičová 410 3 033/2443320 andrea.matuskovicova2@upsvr.gov.sk
Modra A- J, Pezinok M, N, Ň, O, P, R, S, Píla Ivan Šustek 408 3 033/2443322 ivan.sustek@upsvr.gov.sk
Šenkvice, Vinosady, Doľany, Pezinok K ,L Ing. Natália Ivaničová 407 3 033/2443318 natalia.ivanicova@upsvr.gov.sk
Viničné, Častá, Pezinok Š - Ž, Limbach Mgr. Dominika Pavlíková 407 3 033/2443321 dominika.pavlikova@upsvr.gov.sk
Modra K - Ž, Budmerice, Jablonec, Báhoň, Mgr. Martina Tomaškovičová 407 3 033/2443311 martina.tomaskovicova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Jana Buchová 409 3 033/2443410 jana.buchova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Ing. Ladislav Matula 409 3 033/2443411 ladislav.matula@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Bc. Lucia Hlavinová 408 3 033/2443322 lucia.hlavinova@upsvr.gov.sk
Referát spstredkovania práce
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
zodpovedný pracovník za úsek v Senci Bc. Michaela Kakašová 4 príz. 02/20453300 michaela.kakasova@upsvr.gov.sk
Senec A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G, Chorvátsky Grob, Kalinkovo, Tureň Ing. Elena Stoláriková 1 príz. 02/20453310 elena.stolarikova@upsvr.gov.sk
Senec H, CH, I, J, K, L, M, N, O, Miloslavov , Nový Svet, Blatné Mgr. Póorová Erbenová Ivana 1 príz. 02/20453312 ivana.poorovaerbenova@upsvr.gov.sk
Senec S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž, Most pri Bratislave, Rovinka, Hrubý Šúr Gabriela Smolejová 1 príz. 02/20453314 gabriela.smolejova@upsvr.gov.sk
Senec P, Q, R, Bernolákovo, Vlky, Hamuliakovo Dana Belašičová 2 príz. 02/20453311 dana.belasicova@upsvr.gov.sk
Tomášov, Nová Dedinka, Veľký Biel, Hurbanova Ves, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Igram Ing. Stanislava Klírová 2 príz. 02/20453311 stanislava.klirova@upsvr.gov.sk
Ivánka pri Dunaji, Kaplná, Čataj, Malinovo Iveta Bittová 3 príz. 02/20453313 iveta.bittova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Reca, Hrubá Borša, Zálesie , Boldog Kristína Jiránková 3 príz. 02/20453315 kristina.jirankova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi PhDr. Silvia Zdútová 7 príz. 02/20453411 silvia.zdutova@upsvr.gov.sk
referát spolupráce so zamestnávateľmi Mgr. Andrea Chovancová 7 príz. 02/20453410 andrea.chovancova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV), štátnych sociálnych dávok (ŠSD)

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Eva Haladová 306 2 033/2443550 eva.haladova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. L,Ľ,N,O,R,V,Fa-Fe, , koordinácia EÚ A-K, PnS A,L,Ľ,N.O,R,V,Fa-Fe, Č Mgr. Eva Ulrichová 306 2 033/2443551 eva.ulrichova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. M,P,W,Ď,PnS M,P,W,Ď Mária Zmajkovičová 306 2 033/2443552 maria.zmajkovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. K,D,Fi-Fx, PnS K,D,Fi-Fx, H Silvia Uscká 306 2 033/2443555 silvia.uscka@upsvr.gov.sk
ŠSD,písm. CH,E,S,Š,T,Ť,Ž PnS CH,E,S,Š,T,Ť,Ž Ing. Patrícia Jauschová 306 2 033/2443554 patricia.jauschova@upsvr.gov.sk
ŠSD, písm. Ba,Be,C,G,J,Z,U, koordinácia EÚ L-Ž, PnS B,C,G,J,Z,U,I Ing. Zuzana Porubanová 306 2 033/2443553 zuzana.porubanova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. H,AM-AZ, DHN + NV obec Modra, Báhoň, Častá, Dubová, Jablonec, Doľany, Šenkvice, Štefanová, Budmerice, Píla, Sv.Jur. Sl. Grob, Vištuk Dotácie Mgr. Martina Chanečková 308 2 033/2443556 martina.chaneckova@upsvr.gov.sk
ŠSD písm. Bi,Bl,Bo,Br,Bu,By,Č,I,AB-AL DHN+NV obec Pezinok, Vinosady, Viničné, Limbach,Dotácie Lic. Andrej Durdovanský 308 2 033/2443510 andrej.durdovansky@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Mgr. Anna Urbanová 101 prízemie 033/2443313 anna.urbanova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Mgr. Michaela Miškovičová 101 prízemie 033/2443312 michaela.miskovicova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Mgr. Kristína Vajdová 101 prízemie 033/2443314 kristina.vajdova@upsvr.gov.sk
referát hmotnej núdze, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok - pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
vedúca referátu, Koordinácia EÚ L Ing. Koišová Michaela 16 1 02/20453552 michaela.koisova@upsvr.gov.sk
ŠSD H, Ka, Ke , NV Bernolákovo, Blatné, Chorv.Grob, Čataj, Hamuliakovo, Hr. Šúr, Nová Dedinka, Most pri Bratislave, Tomášov, Vlky, Rovinka DHN Senec I-Z Mgr.Radványiová Michaela 15b 1 02/20453550 michaela.radvanyiova@upsvr.gov.sk
ŠSD Ju,K (bez Ka, Ke) , DHN Bernolákovo, Rovinka, Dun.Lužná, Hamuliakovo, Dotácie Dovalovská Denisa 11a 1 02/20453555 denisa.dovalovska@upsvr.gov.sk
ŠSD R (bez Ra,Re),Š,T,Ť,X , koordinácia EÚ R - U Mgr. Róková Jana 11 1 02/20453551 jana.rokova@upsvr.gov.sk
ŠSD J(bez Ju),S, DHN Senec F,G,H, Tomášov, Miloslavov, Chorv. Grob, Most pri BA, Nová Dedinka , koordinácia EÚ D,Ď,I,N,U, Dotácie Bc. Matláková Adéla 15 1 02/20453511 adela.matlakova@upsvr.gov.sk
ŠSD M, Q, Koordinácia EÚ C,E-G,Ch,M Mgr. Šalgovičová Ivana 11 1 02/20453554 ivana.salgovicova@upsvr.gov.sk
ŠSD B,Ch,Ž NV Ivanka Pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná, Kráľová pri Senci, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel, Zálesie DHN Veľký Biel, Kalinkovo, Blatné, Igram, Čataj,Kaplna, Zálesie, Reca, Boldog, Nový Svet Mgr. Durayová Erika 11 1 02/20453556 erika.durayova@upsvr.gov.sk
ŠSD P, G DHN Senec A -G, Ivanka pri Dunaji, Hr.šúr, Hr.Borša, Hurb.Ves, Malinovo, Tureň, Kostolná, Králová pri Senci, Vlky, NV Senec, Miloslavov, Malinovo, Kaplna, Dun.Lužná, Boldog, Hr.Borša, Hurbanova Ves, Igram Mgr. Poszert -Schwarz Tímea 15b 1 02/20453550 timea.poszert-schwarz@upsvr.gov.sk
ŠSD A, D,Ď,Dz,Dž, F,I Koordinácia EÚ K, O, Bc. Váleková Martina 15 1 02/20453553 martina.valekova@upsvr.gov.sk
ŠSD A,C,Č, E, N, O, U, Z, Y, Koordinácia EÚ H,I,J,P Bc. Matláková Viera 11 1 02/20453551 viera.matlakova@upsvr.gov.sk
ŠSD V, W, L, Ra, Re, Koordinácia EÚ Zmeková Lucia 11a 1 02/20453555 lucia.zmekova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Ing. Harrer Gilbert 9 prízemie 02/20453316 harrer.gilbert@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Straňáková Iveta 9 prízemie 02/20453318 iveta.stranakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN,NV a ŠSD Šuplatová Mária 9 prízemie 02/20453318 maria.suplatova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bieliková Silvia , Mgr. 210 1 033/2443670 silvia.bielikova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Macháčková Katraína, MUDr. 209 1 - -
A,B,C,D,DZ,E,F,G,H Dančišinová Jarmila, Mgr. 212 1 033/2443671 jarmila.dancisinova@upsvr.gov.sk
CH,I,J,L,S,T,U,V,W,Z Hrdličková Veronika, Mgr. 212 1 033/2443671 veronika.hrdlickova@upsvr.gov.sk
K,M,N,O,P,R Čeligová Zuzana, Mgr. 210 1 033/2443670 zuzana.celigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: Ka-Ko Miháliková Viera, Mgr. 111 príz. 033/2443640 viera.mihalikova@upsvr.gov.sk
A,Á,B,C,Č,F,O,V,W Táborská Jana , Mgr. 111 príz. 033/2443643 jana.taborska@upsvr.gov.sk
CH,N,Ň,R,Ř,S,Š,U,Ú,Z,Ž Miháliková Viera, Mgr. 104 príz. 033/2443644 viera.mihalikova@upsvr.gov.sk
D,Ď,DZ,DŽ,G,J,L,Ľ,P Hanuliaková Anna 104 príz. 033/2443641 anna.hanuliakova@upsvr.gov.sk
E,É,H,I,Kr-Ky,M,T,Ť Gschweng Zuzana 104 príz. 033/2443642 zuzana.gschweng@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Fučíkova 556, 903 01 Senec
posudkový lekár Salmáš Zdenko, MUDr. - - - -
A,D,Ď,I,F,J,K,L,V,W Macáková Iveta, Mgr. 6 príz. 02/20453672 Iveta.Macakova@upsvr.gov.sk
E,G,M,N,Ň,O,P,R,T,Ť,U,Z+ kontrola Agnerová Zuzana, Mgr.+ kontrola 6 príz. 02/20453671 Zuzana.Agnerova@upsvr.gov.sk
B,C,Č,H,CH,S,Š,X,Ž Leginusová Irena 6 príz. 02/20453670 Irena.Leginusova@upsvr.gov.sk
kompenzácie
odborný radca: F,G Kakašová Erika, Mgr. 4 príz. 02/20453640 Erika.Kakasova@upsvr.gov.sk
B,J,M,X,Z,Ž ,Horváth/ová Kausitzová Klára, Ing. 4 príz. 02/20453641 Klara.Kausitzova@upsvr.gov.sk
C,D,Ď,CH,O,S,U,T,Ť,W Vojteková Soňa 5 príz. 02/20453643 Sona.Vojtekova@upsvr.gov.sk
E,R,K,N,Ň,V Takácsová Zuzana, Mgr. 5 príz. 02/20453642 Zuzana.Takacsova@upsvr.gov.sk
A,Č,H,I,L,P,Š Dvorská Katarína, Ing. 5 príz. 02/20453642 Katarina.Dvorska2@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 312 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra, Budmerice, Jablonec Palkovičová Petronela, Mgr. 310 2 033/244 3603 petronela.palkovicova@upsvr.gov.sk
Pezinok, Viničné Huljaková Marianna, Mgr. 309 2 033/244 3601 marianna.huljakova@upsvr.gov.sk
Pezinok, Slov. Grob: A-M Grigová Simona, Bc. 310 2 033/244 3607 simona.grigova@upsvr.gov.sk
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Sklenárová Iveta, Bc. 309 2 033/244 3601 iveta.sklenarov@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, , Dubová, Šenkvice, Štefanová, Vištuk, Slovenský Grob: N-Ž Fridrichová Martina, Mgr. 310 2 033/244 3604 martina.fridrichova@upsvr.gov.sk
NRS Augustínová Zuzana, Mgr. 311 2 033/244 3611 zuzana.augustinova@upsvr.gov.sk
NRS Nováková Martina, Mgr. 311 2 033/244 3606 martina.novakova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre maloleté deti Rybárová Kristína, Mgr. 308 2 033/2443602 kristina.rybarova @upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre PFO Šikula Jakub, Mgr. 308 2 033/2443608 jakub.sikula@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Ábelová Ľudmila, Mgr. 311 2 033/244 606 ludmila.abelova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Kováčová Daniela, Bc. 308 2 033/2443602 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Groman Ivana, Mgr. 311 2 033/244 606 ivana.groman@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 303 2 033/2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Záhorská Michaela, Mgr. 304 2 033/2443605 michaela.zahorska@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu - Hrubá Borša, Tomášov, Senec /K/ Hladká Petra, Mgr. 12 1 02/204 53603 petra.hladka@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Miloslavov, Tureň, Senec /A,B,C,D,E/ Vekrbauer Lenka, Mgr. 14 1 02/204 53606 lenka.vekrbauer@upsvr.gov.sk
Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo, Most pri Bratislave, Rovinka, Senec /Š,T,U,V,Y,Z, Ž/ Hvorková Mašurová Denisa, Bc. 14 1 02/204 53606 denisa.hvorkovamasurova@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Blatné, Boldog, Kráľová pri Senci, Réca, Zálesie, Senec /P,R,Q,S/ Čierniková Katarína, Mgr. 12 1 02/204 53600 katarina.ciernikova2@upsvr.gov.sk
Čataj, Chorvátsky Grob, Igram, Nový Svet, Vlky, Senec/L,M,N,O/ Karolína Jana Bartalová, PhDr. 14 1 02/204 53606 karolina.bartalova@upsvr.gov.sk
Hamuliakovo, Ivanka pri Dunaji, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka, Senec /F,G,H,Ch,I, J/ Benická Dagmar, Mgr. 12 1 02/20453600 dagmar.benicka@upsvr.gov.sk
Krízové rodiny/CAN/NRS/Osvojenia
Bernolákovo, Miloslavov, Veľký Biel, Kaplná, Igrám, Čataj, Réca, Nový Svet, Boldog, Tureň, Senec/R-Z/ Gorušová Valentyna, Mgr. 15a 1 02/20453608 valentyna.gorusova@upsvr.gov.sk
Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka p/D, Tomášov, Vlky, Nová Dedinka, Kostolná p/D, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves /Senec I- P/ Pidová Silvia, Mgr. 15a 1 02/20453601 silvia.pidova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo, Kráľová p/S, Hrubá Borša, Malinovo, Most p/B, Blatné, Senec /A-H/ 15a 1 02/204 53601
sociálna kurátorka Dzielava Tatiana, Mgr. 13 1 02/204 53607 tatiana.dzielava@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Bartalošová Viera, Mgr. 17 1 viera.bartalosova@upsvr.gov.sk
NP PFO SP II Káčerová Marta, Mgr. 17 1 marta.kacerova@upsr.gov.sk
NP PFO SP II Linda Novotná, Mgr. 13 1 02/204 53607 linda.novotna@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 3 prízemie 02/204 53639, 033/ 2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ 2 prízemie 02/20453604

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ - § 50, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60, § 54 - Chyť sa svojej šance - zamestnávatelia Karin Grausová, Ing. 404 3 033/2443402 karin.grausova@upsvr.gov.sk
Príspevok na aktivačnú činnosť § 52, Chyť sa svojej šance - príspevok pre SZČO - § 54, Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51, Daniela Soboličová, Mgr. 403 3 033/2443220 daniela.sobolicova@upsvr.gov.sk
Asistent projektového manažéra , implementácia projektov Andrea Horváthová, Ing. 403 3 033/2443222 andrea.horvathova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Michaela Michalides 402 3 033/2443223 michaela.michalides@upsvr.gov.sk
Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §55, Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - §56 , Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní - §56a, Príspevok na činnosť pracovného asistenta - §59, Prvá pomoc Ľudmila Majerčíková, Ing. 404 3 033/2443402 ludmila.majercikova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Jana Tuchyňová, Ing. 404 3 033/2443403 jana.tuchynova@upsvr.gov.sk
Podpora registrovaných sociálnych podnikov v zmysle Zákona 112/2018 Z.z. - Príspevok umiestňovací - § 19 a), Príspevok vyrovnávací - § 19b) Antónia Kissová, Bc. 403 3 033/2443222 antonia.kissova@upsvr.gov.sk

Poradenstvo a vzdelávanie

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Informačné a poradenské služby - §42, Odborné poradenské služby - §43 Klára Melicharová, Mgr. 413 3 033/2443315 klara.melicharova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ - §46, Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca -§47 Zuzana Hornáková, Mgr. 413 3 033/2443401 zuzana.hornakova@upsvr.gov.sk
NP "Pomáhame odídencom-poradenstvo" Ing. Anna Ladická 411 3 033/2443405 anna.ladicka@upsvr.gov.sk
Bc. Lucia Durgalová 411 3 033/2443405 lucia.durgalova@upsvr.gov.sk
NP " Nestrať prácu - vzdelávaj sa " Mgr. Martina Marana 411 3 033/2443404 martina.marana@upsvr.gov.sk
Ing. Viera Konkoľová 102 prízemie 033/2442370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Anton Štrba 102 prízemie 033/2442370 anton.strba@upsvr.gov.sk
NP " Individualizované poradenstvo pre Z UoZ Ing. Adriana Hubová 414 3 033/2443232 adriana.hubova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Monika Švarcová, Mgr. 406 3 033/2443316 monika.svarcova@upsvr.gov.sk
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Mária Kadlecová, Mgr. 206 1 033/2443110 maria.kadlecova@upsvr.gov.sk
pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec
Vyradenie z evidencie UoZ §36 Zuzana Pavlovičová, JUDr. 2 príz. 02/20453301 zuzana.pavlovicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačných centier

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Viera Konkoľová, Ing. 402 3 033/2443370 viera.konkolova@upsvr.gov.sk
Koordinátor AC Anton Štrba 402 3 033/2443370 anton.strba@upsvr.gov.sk
späť