Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Moyzesová 2, 902 01 Pezinok sekretariát: 033/2443 101 pk@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Jaslovská Elena, Mgr. 312 2 033/ 244 3600 elena.jaslovska@upsvr.gov.sk
Modra, Budmerice 310 2 033/244 3603
Pezinok, Viničné Huljaková Marianna, Mgr. 309 2 033/244 3601 marianna.huljakova@upsvr.gov.sk
Pezinok 310 2 033/244 3607
Častá, Doľany, Limbach, Píla, Sv. Jur, Vinosady Sklenárová Iveta, Bc. 309 2 033/244 3601 iveta.sklenarova@upsvr.gov.sk
Pezinok-Grinava, Báhoň, , Dubová, Jablonec, Šenkvice, Štefanová, Vištuk, Slovenský Grob Martináková Katarína, RNDr. 310 2 033/244 3604 katarina.martinakova@upsvr.gov.sk
NRS Augustínová Zuzana, Mgr. 311 2 033/244 3611 zuzana.augustinova@upsvr.gov.sk
NRS 311 2 033/244 3606
sociálna kurátorka pre maloleté deti Rybárová Kristína, Mgr. 308 2 033/2443602 kristina.rybarova @upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka pre PFO Šikula Jakub, Mgr. 308 2 033/2443608 jakub.sikula@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 303 2 033/2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Záhorská Michaela, Mgr. 304 2 033/2443605 michaela.zahorska@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Kováčová Daniela, Bc. 308 2 033/2443602 daniela.kovacova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP II Ábelová Ľudmila, Mgr. 311 2 033/244 606 ludmila.abelova@upsvr.gov.sk
referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovisko Senec, Krátka 1
vedúca referátu - Hrubá Borša, Tureň, Senec /K/ Hladká Petra, Mgr. 12 1 02/204 53603 petra.hladka@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Kalinkovo, Miloslavov, Tomášov, Senec /A,B,C,D,E/ Hladká Petra, Mgr. 12 1 02/204 53603 petra.hladka@upsvr.gov.sk
Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Malinovo, Most pri Bratislave, Rovinka, Senec /Š,T,U,V,Y,Z, Ž/ Krafčíková Renáta, Bc. 13 1 02/204 53606 renata.krafcikova@upsvr.gov.sk
Bernolákovo, Blatné, Boldog, Kráľová pri Senci, Réca, Zálesie, Senec /P,R,S/ Čierniková Katarína, Mgr. 12 1 02/204 53600 katarina.ciernikova2@upsvr.gov.sk
Čataj, Chorvátsky Grob, Igram, Nový Svet, Blatné, Vlky, Senec/L,M,N,O/ Karolína Jana Bartalová, PhDr. 13 1 02/204 53606 karolina.bartalova@upsvr.gov.sk
Hamuliakovo, Ivanka pri Dunaji, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka /F,G,H,Ch,I, J/ Benická Dagmar, Mgr. 12 1 02/20453600 dagmar.benicka@upsvr.gov.sk
Krízové rodiny/CAN/NRS/Osvojenia
Bernolákovo, Miloslavov, Veľký Biel, Kaplná, Igrám, Čataj, Réca, Nový Svet, Boldog, Tureň, Senec/R-Z/ Gorušová Valentyna, Mgr. 15a 1 02/20453608 valentyna.gorusova@upsvr.gov.sk
Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka p/D, Tomášov, Vlky, Nová Dedinka, Kostolná p/D, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves /Senec I- P/ Pidová Silvia, Mgr. 17 1 02/20453601 silvia.pidova@upsvr.gov.sk
Dunajská Lužná, Rovinka, Hamuliakovo, Kalinkovo, Kráľová p/S, Hrubá Borša, Malinovo, Most p/B, Blatné, Senec /A-H/ Hodasová Gabriela, Mgr. 15a 1 02/204 53601 gabriela.hodasova@upsvr.gov.sk
sociálna kurátorka Dzielava Tatiana, Mgr. 17 1 02/204 53607 tatiana.dzielava@upsvr.gov.sk
NP IPV Bartalošová Viera, Mgr. 15a 1 02/20453608 viera.bartalosova@upsvr.gov.sk
NP PFO Káčerová Marta, Mgr. 17 1 02/204 53607 marta.kacerova@upsr.gov.sk
NP PFO Linda Novotná, Mgr. 14 1 02/204 53607 linda.novotna@upsvr.gov.sk
pracovisko Fučíkova s. č. 556, Senec
referát poradensko-psychologických služieb /Pezinok, Senec/ Slováková Viktória, Mgr. 3 prízemie 02/204 53639, 033/ 2443616 viktoria.slovakova@upsvr.gov.sk
NP DEI III - psychológ Izsaková Petra, Mgr. 2 prízemie 02/20453604 petra.izsakova@upsvr.gov.sk
späť