Aktuálne oznamy

Oznam pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

kontakty na stálu službu oddelení úradu

ODDELENIE SLUŽIEB PRE OBČANA

Prešov:

051/2440 999

051/2440 200 

Sabinov:

051/2442 999

Lipany:

051/2443 214

ODDELENIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

051/2441 642

051/2441 640

REFERÁT POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ

051/2441 673

051/2441 670

ODDELENIE SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANY DETÍ

a SOCIÁLNEJ KURATELY

051/2440 607

051/2440 600

ODDELENIE HMOTNEJ NÚDZE, NÁHRADNÉHO VÝŹIVNÉHO

a ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK

051/2441 566

051/2441 550

ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

051/2440 312

051/2440 311

ODDELENIE AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCE

a EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

051/2440 400

051/2440 412

AKTIVAČNÉ CENTRUM

051/2441 375

051/2441 376

ODDELENIE EKONOMIKY

051/2440 705

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

verejná schránka ÚPSVaR Prešov:    po@upsvr.gov.sk

 

 

 

viac

 

Zastavme násilie aj v čase izolácie

 

viac

 

Informácia o možnosti výplaty pomoci v hmotnej núdzi

V súvislosti s mimoriadnou situáciou je možné poukazovať výplatu pomoci v hmotnej núdzi na účet poberateľa hmotnej núdze, resp. účet člena domácnosti, s ktorým je poberateľ spolu posudzovaný. Podpísanú žiadosť je možné doručiť úradu e-mailom, poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo odovzdať na recepcii v úradu Slovenská 87, Prešov.

 

viac

 

Oznámenie o predĺžení termínu - preukázanie plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac