Aktuálne oznamy

Oznam pre klientov - vstup do priestorov pracovísk ÚPSVaR Prešov v zmysle uznesenia vlády

O Z N A M

 V súlade s uznesením vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 je s účinnosťou od 27.01.2021 vstup do priestorov pracovísk ÚPSVaR Prešov možný iba po preukázaní sa potvrdením o negatívnom teste (PCR alebo antigénovom), prípadne potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia COVID 19 minimálne pred menej ako 3 mesiacmi.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

viac

 

kontakty na stálu službu oddelení úradu

verejná schránka pre mailovú komunikáciu:    po@upsvr.gov.sk

ODDELENIE SLUŽIEB PRE OBČANA

pracovisko Prešov:

051/2440 999

051/2440 200 

pracovisko Sabinov:

051/2442 999

pracovisko Lipany:

051/2443 214

ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

051/2440 312

051/2440 311

ODDELENIE AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCE

a EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

051/2440 400

051/2440 412

ODBOR SOCIÁLNYCH VCÍ A RODINY

Odd. sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

0918 622 605

 

Odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

051/2241641

051/2441642

051/2441643

051/2441644

 

Agenda PPnK ŤZP, pracovisko Sabinov:

051/2442648

051/2442649

051/2442650

 

Referát posudkových činností:

051/2241671

051/2241670

051/2241673

 

Odd. HNNVaŠSD, dotácia SOS:

051/2441550

051/2441551

 

Referát HNNVaŠSD, pracovisko Sabinov:

051/2442566

 

TELEFÓNNY ZOZNAM ÚPSVaR PREŠOV

 

 

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Príjmy z celoplošného testovania fyzických osôb na COVID-19 na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných v zmysle Zákonníka práce

 

viac

 

Nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1.11.2020

 

viac

 

SOS Dotácia

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Oznam pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Zastavme násilie aj v čase izolácie

 

viac

 

Informácia o možnosti výplaty pomoci v hmotnej núdzi

V súvislosti s mimoriadnou situáciou je možné poukazovať výplatu pomoci v hmotnej núdzi na účet poberateľa hmotnej núdze, resp. účet člena domácnosti, s ktorým je poberateľ spolu posudzovaný. Podpísanú žiadosť je možné doručiť úradu e-mailom, poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo odovzdať na recepcii v úradu Slovenská 87, Prešov.

 

viac

 

Oznámenie o predĺžení termínu - preukázanie plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac