Aktuálne oznamy

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ

 

viac

 

ZRUŠENIE ÚRADNÝCH HODÍN

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 28.10.2020 do odvolania ruší úradné hodiny na úradoch práce.

Žiadame klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

 Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie.

 

viac

 

kontakty na stálu službu oddelení úradu

ODDELENIE SLUŽIEB PRE OBČANA

pracovisko Prešov:

051/2440 999

051/2440 200 

pracovisko Sabinov:

051/2442 999

pracovisko Lipany:

051/2443 214

ODDELENIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

051/2441 641

051/2441 642

051/2441 643

051/2441 644

Pracovisko Sabinov:

051/2442 649

051/2442 650

REFERÁT POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ

051/2441 673

051/2441 670

ODDELENIE SOCIÁLNO-PRÁVNEJ OCHRANY DETÍ

a SOCIÁLNEJ KURATELY

0918 626 447

 

REFERÁT PORADENSKO - PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB

051/2440 501

051/2440 502

051/2440 503

051/2440 504

051/2441 506

 

KOORDINÁTOR OCHRANY DETÍ PRED NÁSILÍM

051/2441 505, 0918 699 878

 

ODDELENIE HMOTNEJ NÚDZE, NÁHRADNÉHO VÝŹIVNÉHO

a ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK

051/2441 566

051/2441 550

ODDELENIE PORADENSTVA A VZDELÁVANIA

051/2440 312

051/2440 311

ODDELENIE AKTÍVNYCH OPATRENÍ TRHU PRÁCE

a EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

051/2440 400

051/2440 412

AKTIVAČNÉ CENTRUM

051/2441 375

051/2441 376

ODDELENIE EKONOMIKY

051/2440 705

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

verejná schránka ÚPSVaR Prešov:    po@upsvr.gov.sk

TELEFÓNNY ZOZNAM ÚPSVaR PREŠOV

 

 

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Oznam pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Zastavme násilie aj v čase izolácie

 

viac

 

Informácia o možnosti výplaty pomoci v hmotnej núdzi

V súvislosti s mimoriadnou situáciou je možné poukazovať výplatu pomoci v hmotnej núdzi na účet poberateľa hmotnej núdze, resp. účet člena domácnosti, s ktorým je poberateľ spolu posudzovaný. Podpísanú žiadosť je možné doručiť úradu e-mailom, poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo odovzdať na recepcii v úradu Slovenská 87, Prešov.

 

viac

 

Oznámenie o predĺžení termínu - preukázanie plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac