Informácia pre občanov s obmedzenou mobilitou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov má pre občanov s obmedzenou mobilitou zabezpečený bezbariérový vstup nasledovne:

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na ul. Slovenskej 87 v Prešove je pre bezbariérový vstup vybavené nájazdovou rampou z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu.  V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom front offisu postačí stlačenie zvončeka. Na rampu sa vchádza cez podchod zo Slovenskej ulice, kde je umiestnený  zvonček pre otvorenie brány. Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP sú pred budovou vytvorené dve parkovacie miesta.

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na ul. Duklianskej 1 v Prešove je pre bezbariérový vstup vybavené nájazdovou rampou  z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu.  V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom úradu postačí stlačenie zvončeka.  Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP sú vytvorené dve parkovacie miesta.

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na Nám. slobody 87 v Sabinove je pre bezbariérový vstup vybavené plošinou  z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu.  V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom úradu postačí stlačenie zvončeka.  Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP je vytvorené jedno parkovacie miesto.

V prípade potreby po vstupe do budovy sú klienti s obmedzenou mobilitou vybavovaní na prízemí budov a to individuálne a prednostne.


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac