Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 051/2440231, 051/2440211

sekretariát riaditeľa

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
sekretariát riaditeľa Velčková Katarína, Ing. 56 I. posch. 051/2440 101 katarina.velckova@upsvr.gov.sk
právnik Štenko Štefan, JUDr. 50 I. posch. 051/2440 302 stefan.stenko@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie zamestnania, vyradenie z evidencie UoZ
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vydanie potvrdenia o poberaní pomoci v hmotnej núdzi - vybavuje referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, tel. 051/2440999; 051/2440231
Vydanie potvrdenia o štátnych sociálnych dávkach (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok) - vybavuje referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky, tel.: 051/2440999; 051/2440231
Vydanie potvrdenia o evidencii uchádzačov o zamestnanie - vybavuje oddelenie sprostredkovania práce, tel.: 051/2440224; 051/2440999
RECEPCIA - informácie o evidencii uchádzačov o zamestnanie Hudacká Ľubica recepcia prízemie 051/2440 999 lubica.hudacka@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia Sykorová Monika, Mgr., PhD. 72 I. poschodie 051/2440 200 monika.sykorova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Bujňačková Spišáková Lucia, JUDr., PhD. 44 I. poschodie 051/2440 201 Lucia.BujnackovaSpisakova@upsvr.gov.sk
koordinátorka Galajdová Renáta, Mgr. 44 I. poschodie 051/2440 201 renata.galajdova@upsvr.gov.sk
A Bodnárová Jana, Mgr. pracovisko č. 42 I. poschodie 051/2440 210 jana.bodnarova@upsvr.gov.sk
Baa - Bak Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
Bal - obce A až Prešov pracovisko č. 37 051/2440 200 po@upsvr.gov.sk
Bal - obce Proč až Župčany Liptáková Slávka, Mgr. pracovisko č. 41 I. poschodie 051/2440 210 slavka.liptakova@upsvr.gov.sk
Bam - Baž Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 19 prízemie 051/2440 215 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
Be Kuchárová Michaela, Mgr. pracovisko č. 3 prízemie 051/2440 225 michaela.kucharova@upsvr.gov.sk
Bf - Bň Liptáková Slávka, Mgr. pracovisko č. 41 I. poschodie 051/2440 210 slavka.liptakova@upsvr.gov.sk
Bo - Bž Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
C Fialka Tkáčiková Zdenka, Mgr. pracovisko č. 45 I. poschodie 051/2440 206 zdenka.FialkaTkacikova@upsvr.gov.sk
Ča Paločková Katarína, Mgr. pracovisko č. 43 I. poschodie 051/2440 209 katarina.palockova@upsvr.gov.sk
Čb - Či Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 36 I. poschodie 051/2440 207 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
Čj - Čo Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 34 I. poschodie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
Čp-Čž Bc. Kivaderová Renáta pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 215 renata.kivaderova@upsvr.gov.sk
Da Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Db - Dť Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I. poschodie 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Du, Dv, Dy Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 38 I. poschodie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
Ď Labová Monika, Mgr. prízemie I. medziposchodie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Dz pracovisko č. 37 051/2440 200 po@upsvr.gov.sk
Fejerčáková Lucia, Mgr. prízemie I. medziposchodie 051/2440 228 lucia.fejercakova@upsvr.gov.sk
E Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I.poschodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Fa Fialka Tkáčiková Zdenka, Mgr. pracovisko č. 45 I. poschodie 051/2440 206 zdenka.fialkatkacikova@upsvr.gov.sk
Fb - Fek Brodová Ivana, Mgr. pracovisko č. 19 prízemie 051/2440 215 ivana.brodova@upsvr.gov.sk
Fel - Feť (okrem Ferko, Ferková) Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I. medziposchodie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Ferko A - M Prokop Pavel, Mgr. pracovisko č. 36 prízemie 051/2440 207 pavel.prokop@upsvr.gov.sk
Ferko N - Ž Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I. poschodie 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Ferková A - I Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 28 I. poschodie 051/2440 219 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
Ferková J - Ľ Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Ferková M - Ň Ryniková Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Ferková O - Ž Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Fi - Fp Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 38 I.poschodie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
Fr - Fž Kaňuchová Marta, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Gaa - Gab Potocká Helena, Mgr. pracovisko č. 43 I. poschodie 051/2440 213 helena.potocka@upsvr.gov.sk
Gac - Gch Fejerčáková Lucia, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 lucia.fejercakova@upsvr.gov.sk
Gi - Gň Špak Šimoňaková Patrícia, Ing. MBA pracovisko č. 27 I. medziposchodie 051/2440 219 patricia.spaksimonakova@upsvr.gov.sk
Go - Gp Mačugová Lenka, Ing. pracovisko 43 I. poschodie 051/2440 209 lenka.macugova@upsvr.gov.sk
Gr - Gť Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Gu - Gž Ryniková Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Ha - Hň Bodnárová Jana, Mgr. pracovisko č. 42 I.poschodie 051/2440 210 jana.bodnarova@upsvr.gov.sk
Hoa - Hop Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 202 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Hor - obce Prešov - Župčany Fialka Tkáčiková Zdenka, Mgr. pracovisko č. 45 I. poschodie 051/2440 206 zdenka.FialkaTkacikova@upsvr.gov.sk
Hor, obce A až Podhradík Paločková Katarína, Mgr. pracovisko č. 43 prízemie 051/2440 209 katarina.palockova@upsvr.gov.sk
Hos - Ht Kendrová Andrea, Mgr. pracovisko č. 4 prízemie 051/2440 225 andrea.kendrova@upsvr.gov.sk
Hu - Hž Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
CH Ryniková Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
I Fejerčáková Lucia, Mgr. pracovisko č. 24 prízemie 051/2440 228 lucia.fejercakova@upsvr.gov.sk
Ja - Jch Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 33 I. poschodie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
Ji - Jž Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I.poschodie 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Ka - Kap Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 48 I. poschodie 051/2440 214 sylvia.borecka@upsvr.gov.sk
Kar - Kn Vnenčáková Radka, Ing. pracovisko č. 46 I. poschodie 051/2440 206 radka.vnencakova@upsvr.gov.sk
Ko - Kok Roskošová Adriana, Mgr. pracovisko č. 38 prízemie 051/2440 223 adriana.roskosova@upsvr.gov.sk
Kol - Koll Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 34 I. poschodie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
Koľ - Koz Ryniková Eva, Mgr. PhD. pracovisko č. 23 prízemie 051/2440 228 eva.harakalova@upsvr.gov.sk
Kož - Kub Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 I. medziposchodie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Kuc - Kž Juščáková Renáta, Mgr. pracovisko č. 33 I. poschodie 051/2440 216 renata.juscakova@upsvr.gov.sk
L, Ľ Bernátová Helena pracovisko č. 30 I. medziposchodie 051/2440 218 helena.bernatova@upsvr.gov.sk
Ma - Maf Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 28 I. medziposchodie 051/2440 219 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
Mag - Maň Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I. poschodie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
Mao - Meľ Kaňuchová Marta, Mgr. pracovisko č. 29 I. medziposchodie 051/2440 218 marta.balazova@upsvr.gov.sk
Mem - Mip Obšutová Silvia, Mgr. pracovisko č. 34 I. poschodie 051/2440 216 silvia.obsutova@upsvr.gov.sk
Mir - Mž Kivaderová Renáta, Bc. pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 215 renata.kivaderova@upsvr.gov.sk
Na - Nm Borecká Sylvia, Mgr. pracovisko č. 48 I. poschodie 051/2440 214 sylvia.borecka@upsvr.gov.sk
No - Nž Baliková Daniela, Bc. pracovisko č. 26 I. poschodie 051/2440 229 daniela.balikova@upsvr.gov.sk
Ň Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
O Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Pa - Pď Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. poschodie 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Pe - Pi Dobiašová Soňa, PhDr., PhD. pracovisko č. 44 I. poschodie 051/2440 209 sona.dobiasova@upsvr.gov.sk
Pj - Pň Kašparová Zuzana, Mgr. pracovisko č. 50 I. poschodie 051/2440 204 zuzana.kasparova@upsvr.gov.sk
Poa - Pol Oravcová Ingrid, Mgr. pracovisko č. 51 I. poschodie 051/2440 205 ingrid.oravcova@upsvr.gov.sk
Pom - Pou Mačugová Lenka, Ing. pracovisko č. 43 I. poschodie 051/2440 209 lenka.macugova@upsvr.gov.sk
Pov - Pož Špak Šimoňaková Patrícia, Ing. MBA pracovisko č. 27 I. medziposchodie 051/2440 219 patricia.spaksimonakova@upsvr.gov.sk
Q, X. Y, W Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Ra - Raj Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I. poschodie 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Rak - Rď Sedláková Silvia, Mgr. pracovisko č. 52 I. poschodie 051/2440 205 silvia.sedlakova2@upsvr.gov.sk
Re - Rň Gdovinová Mária, Mgr. pracovisko č. 28 I. medziposchodie 051/2440 228 maria.gdovinova@upsvr.gov.sk
Ro - Rť Švihurová Adriána, PhDr. pracovisko č. 40 I. poschodie 051/2440 213 adriana.svihurova@upsvr.gov.sk
Ru - Rž, Ř Liptáková Slávka, Mgr. pracovisko č. 41 I. poschodie 051/2440 210 slavka.liptakova@upsvr.gov.sk
Sa - Sd Dobiašová Soňa, PhDr., PhD. pracovisko č. 44 I. poschodie 051/2440 229 sona.dobiasova@upsvr.gov.sk
Se Mačugová Lenka, Ing. pracovisko č. 43 I. poschodie 051/2440 209 lenka.macugova@upsvr.gov.sk
Sf - Sk Vargová Lenka, Mgr. pracovisko č. 25 prízemie 051/2440 229 lenka.vargova@upsvr.gov.sk
Sl - Sť Baliková Daniela, Bc. pracovisko č. 26 I. poschodie 051/2440 229 daniela.balikova@upsvr.gov.sk
Su - Sž Jenčová Iveta, Mgr. pracovisko č. 16 prízemie 051/2440 208 iveta.jencova@upsvr.gov.sk
Ša - Šň Kašparová Zuzana, Mgr. pracovisko č. 50 I. poschodie 051/2440 204 zuzana.kasparova@upsvr.gov.sk
Šo - Šž Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Ta - To Skorka Róbert, PhDr. pracovisko č. 47 I. poschodie 051/2440 214 robert.skorka@upsvr.gov.sk
Tp - Tž, Ť Lešková Petra, Ing. pracovisko č. 49 I. poschodie 051/2440 204 petra.leskova@upsvr.gov.sk
U Oravcová Ingrid, Mgr. pracovisko č. 51 I. poschodie 051/2440 205 ingrid.oravcova@upsvr.gov.sk
Vaa - Vaľ Hubová Veronika, Mgr. pracovisko č. 21 prízemie 051/2440 220 veronika.hubova@upsvr.gov.sk
Vam - Vas Labová Monika, Mgr. pracovisko č. 22 prízemie 051/2440 220 monika.labova@upsvr.gov.sk
Vaš - Vž Poloni Krajňáková Zuzana, Mgr. pracovisko č. 31 I. medziposchodie 051/2440 224 zuzana.polonikrajnakova@upsvr.gov.sk
Z Gmitrová Jaroslava, Mgr. pracovisko č. 14 prízemie 051/2440 202 jaroslava.gmitrova@upsvr.gov.sk
Ža - Žk Švihurová Adriána, PhDr. pracovisko č. 40 I.poschodie 051/2440 213 adriana.svihurova@upsvr.gov.sk
Žl - Žž Kivaderová Renáta, Bc. pracovisko č. 20 prízemie 051/2440 215 renata.kivaderova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa
agent pre voľné pracovné miesta Čislikovská Gabriela, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 gabriela.cislikovska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Karasová Petra, Ing. 19 prízemie 051/2440 233 petra.karasova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Olšavská Adriana, Mgr. 19 prízemie 051/2440 233 adriana.olsavska@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Ščepitová Mária, Ing. 20 prízemie 051/2440 232 maria.scepitova@upsvr.gov.sk
agent pre voľné pracovné miesta Hrehová Simona, Mgr. 20 prízemie 051/2440 232 simona.debreceniova@upsvr.gov.sk
EURES poradca Maňková Jana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 jana.mankova@upsvr.gov.sk
agenda zamestnávania povinného podielu občanov so ZP, infokarty cudzincov, hromadné prepúšťanie Konišovská Adriana, Mgr. 41 I. medziposchodie 051/2440 234 adriana.konisovska@upsvr.gov.sk
Úsek sprostredkovania práce, Námestie slobody 87, Sabinov INFORMÁTOR - recepcia:051/2442 999
vedúci úseku sprostredkovania práce Palenčár Stanislav, Mgr. č. dv. 206 II.poschodie 051/2442 200 stanislav.palencar@upsvr.gov.sk
informačno-poradenské služby, zastupovanie vedúceho úseku Sedláková Erika, Mgr. č. dv. 207 II. posch. 051/2442 201 erika.sedlakova@upsvr.gov.sk
písm. J, priezvisko Kaleja a Kaleja - Januv (iba muži), Begániová Jana pracovisko č. 2 prízemie 051/2442 999 jana.beganiova@upsvr.gov.sk
písm. D, okrem priezviska Dužda, Duždová, písm. F Cupráková Helena, Mgr. pracovisko č. 13 I.poschodie 051/2442 209 helena.cuprakova@upsvr.gov.sk
písm. P, Q, T, Ť, U Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 15 I.poschodie 051/2442 206 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
písm. K okrem priezviska Kaleja/Kalejová, Kotlár/Kotlárová Jašková Katarína, Mgr. pracovisko č. 5 I.poschodie 051/2442 205 katarina.jaskova@upsvr.gov.sk
priezvisko Bíla (iba ženy), písm. Ď, R, Ř, Š Kačmariková Martina, Mgr. pracovisko č. 9 I.poschodie 051/2442 207 martina.kacmarikova@upsvr.gov.sk
priezvisko Bíly (iba muži), písm. M, N, Ň, O Čorbová Anna, Bc. pracovisko č. 12 I.poschodie 051/2442 210 anna.karaffova@upsvr.gov.sk
písm. B, okrem priezviska Bíly/Bíla, priezvisko Červeňáková (iba ženy) Kocúreková Ľubomíra, Mgr. pracovisko č. 14 I.poschodie 051/2442 211 lubomira.kocurekova@upsvr.gov.sk
písm. H, V, W, X, Y, Z, Ž Krišová Marta, Mgr. pracovisko č. 20 I.poschodie 051/2442 204 marta.krisova@upsvr.gov.sk
písm. A, C, Dz, Dž, CH, I, priezvisko Kalejová a Kalejová - Januvová Ďuďáková Mária, Mgr. pracovisko č. 11 I. poschodie 051/2442 208 maria.dudakova@upsvr.gov.sk
písm. G Perháčová Nikola, Bc. pracovisko č. 8 I. poschodie 051/2442 207 nikola.perhacova@upsvr.gov.sk
písm. Č (okrem Červeňáková), písm. E, L, Ľ Perdíková Júlia pracovisko č. 16 I.poschodie 051/2442 202 julia.perdikova@upsvr.gov.sk
priezvisko Dužda/Duždová, priezvisko Kotlár/Kotlárová, písm. S Ivančíková Patrícia, Mgr. pracovisko č. 10 I.poschodie 051/2442 203 patricia.ivancikova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania práce, pracovisko Sabinovská 2, Lipany
písm. A, C, Č , Ď, E, F, CH, I, N, Ň, U, V, W Dvorščáková Andrea pracovisko č. 5 I. poschodie 051/2443 216 andrea.dvorscakova@upsvr.gov.sk
písm. Dz, Dž, K, L, Ľ, O, Š, Z, Ž Kordiaková Andrea, Mgr. pracovisko č. 7 I. poschodie 051/2443 215 andrea.kordiakova@upsvr.gov.sk
písm. B, M, P, Q, R, T, Ť Lazorová Alena, Mgr. pracovisko č. 6 I. poschodie 051/2443 216 alena.lazorova@upsvr.gov.sk
písm. D, G, H, J, S Joščáková Denisa, Mgr. pracovisko č. 8 I. poschodie 051/2443 215 denisa.joscakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze (HN), náhradného výživného (NV) a štátnych sociálnych dávok (ŠSD) 44

pracovisko Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Lenková Beáta, Mgr., Ing. 204 I.p. 051/2441 550 beata.lenkova@upsvr.gov.sk
Horvátová Z. - Hž (HN, OsP) Beliš Juraj, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 juraj.belis@upsvr.gov.sk
Ha-Hors (ŠSD), E, Ď, Ha - Horvát I. (HN, OsP) Duch Miroslav, Mgr. 205 I.p. 051/2441 551 miroslav.duch@upsvr.gov.sk
koordinácia ŠSD EÚ: písm. A - Kop Šlosáriková Renáta, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 renata.slosarikova@upsvr.gov.sk
koordinácia ŠSD EÚ: písm. Kor - Z Belišová Stanislava, Mgr. 302 II.p. 051/2441 552 stanislava.belisova@upsvr.gov.sk
Ma - Mar (ŠSD); Ma - Maňa (HN) Šimkovičová Helena, Bc. 303 II.p. 051/2441 556 helena.simkovicova@upsvr.gov.sk
Ga - Godlová H. (ŠSD) Hajková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
Baš - Bri (ŠSD) Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 555 eva.majerova@upsvr.gov.sk
Kovaľová A. - Krit, Lazorčák J. - LZ (ŠSD); Fa - Fec, Kon - Kž, N, Ň (HN, OsP) Horníková Veronika, Mgr. 303 II.p. 051/2441 556 veronika.hornikova@upsvr.gov.sk
C, Č, E (ŠSD); Č, Dž (HN) Klobušovská Svetlana, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 svetlana.klobusovska@upsvr.gov.sk
Pa - Pj (ŠSD); Pa - Plc , V (HN) Goliášová Mária, Bc. 303 II.p. 051/2441 557 maria.goliasova@upsvr.gov.sk
D, Dz, Dž, W (ŠSD); D, U, W (HN) Pribulová Daniela, Mgr. 304 II. p. 051/2441 554 daniela.pribulova@upsvr.gov.sk
Ch, Pk - Pž, U (ŠSD); Jui - Jz, Ple - PŽ (HN) Lipovská Zuzana, Mgr. 303 II.p. 051/2441 558 zuzana.lipovska@upsvr.gov.sk
Hrei - HZ, Vav - Vz (ŠSD); Balogová J. - Bendík Ma. (HN) Kinčáková Jolana, Bc. 303 II.p. 051/2441 558 jolana.kincakova@upsvr.gov.sk
písm. Ď, I, T, Ť (ŠSD); Horváth - Horváthová Marg., I, T, Ť (HN) Oravcová Mária, Ing. 301 II.p. 051/2441 560 maria.oravcova2@upsvr.gov.sk
Sa - Soj (ŠSD); S (HN) Tiňová Júlia, Mgr. 301 I. p. 051/2441 560 julia.tinova@upsvr.gov.sk
Klv - Kovaľ Z. (ŠSD); A, Á,,Godlová E. - Gž, Kašp - Kom (HN) Kallová Danica, Mgr. 301 II.p. 051/2441 563 danica.kallova@upsvr.gov.sk
Godlová I. - Gž, Kriv - Kž (ŠSD); Ger - Godlová D. (HN) Olejníková Lenka, Mgr. 301 II.p. 051/2441 562 lenka.olejnikova@upsvr.gov.sk
Ka - Klu (ŠSD); C, CH, Ka - Kašpe (HN) Oleárová Alena, Mgr. 305 II.p. 051/2441 568 alena.olearova@upsvr.gov.sk
A, J (ŠSD); Bendík Mi - Bž (HN) Fedorová Gabriela, Bc. 305 II. p. 051/2441 576 gabriela.fedorova@upsvr.gov.sk
Ba - Bas, Ľ (ŠSD); Ba - Balogová, Horvát J. - Horvát Ž. (HN) Vaľová Erika, Mgr. 305 II.p. 051/2441 647 erika.valova@upsvr.gov.sk
F (ŠSD); Feč - Fz (HN) Barníková Radka, Ing. 305 II.p. 051/2441 556 radka.barnikova@upsvr.gov.sk
O, R, Ř (ŠSD); Horváthová Mária - Horvátová V., O (HN) Cocuľa Michal, Mgr. 303 II.p. 051/2441 559 michal.cocula@upsvr.gov.sk
Š (ŠSD); Ja - Juh, Š (HN) Holingová Eva, Mgr. 305 II. p. 051/2441 647 eva.holingova@upsvr.gov.sk
N, Ň, Q, X, Y, Z, Ž (ŠSD); Lb - Lz, Ľ , Q, X, Y, Z, Ž (HN) Kušnír Ivan, Bc. 301 II.p. 051/2441 554 ivan.kusnir@upsvr.gov.sk
Mirga K. - Mž (HN) Duchová Beáta, PhDr. 206 I.p. 051/2441 564 beata.duchova@upsvr.gov.sk
Mas - Miško (ŠSD); Dz, La, Maň - Mirga J. (HN) Květoňová Dana, Mgr. 206 I.p. 051/2441 564 dana.kvetonova@upsvr.gov.sk
Brj - Bž, La - Lacková Na. , Miškp - Mž (ŠSD); Kendrová Sabína, Mgr. 209 I.p. 051/2441 565 sabina.kendrova@upsvr.gov.sk
Lacková Nb. - Lazor, Sok - Sž (ŠSD) Uhrinová Silvia, Mgr. 209 I. p. 051/2441 565 silvia.uhrinova@upsvr.gov.sk
Hort - Hreh, Vaa - Vat (ŠSD); Ga - Gep (HN) Tanislová Alena, Bc. 303 II. p. 051 2441 557 alena.tanislova@upsvr.gov.sk
príspevky pri náhradnej starostlivosti A - J Hájková Tatiana, Bc. 305 II.p. 051/2441 555 tatiana.hajkova@upsvr.gov.sk
príspevky pri náhradnej starostlivosti K - Z Majerová Eva, Ing. 305 II.p. 051/2441 555 eva.majerova@upsvr.gov.sk
žiadosti odídencov Ukrajina - HN, náhradná starostlivosť, príspevok na pohreb Revická Ivana, Mgr. 305 II.p. 051/2441 576 ivana.revicka@upsvr.gov.sk
žiadosti odídencov Ukrajina - HN, náhradná starostlivosť, príspevok na pohreb Barníková Radoslava, Ing. 303 II. p. 051/2441 559 radoslava.barnikova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov, Námestie slobody 87, Sabinov
agenda Borodáčová Ivana, Mgr. 211 II. poschodie 051/2442 566 ivana.borodacova@upsvr.gov.sk
agenda Lazoríková Beáta 212 II. poschodie 051/2442 571 beata.lazorikova@upsvr.gov.sk
agenda Lichvarčíková Mária, Mgr. 203 II. poschodie 051/2442 568 maria.lichvarcikova@upsvr.gov.sk
agenda Kseničová Lucia, Mgr. 214 II. poschodie 051/2442 569 lucia.ksenicova@upsvr.gov.sk
agenda Bartková Katarína 208 II. poschodie 051/2442 574 katarina.bartkova@upsvr.gov.sk
agenda Kruľáková Margaréta, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 567 margareta.krulakova@upsvr.gov.sk
agenda Kocúreková Emília 213 II. poschodie 051/2442 575 emilia.kocurekova@upsvr.gov.sk
agenda Rosenbergerová Jana, Mgr. 210 II. poschodie 051/2442 567 jana.rosenbergerova@upsvr.gov.sk
agenda Matvijová Zuzana, Mgr. 209 II. poschodie 051/2442 572 zuzana.matvijova@upsvr.gov.sk
agenda Nálepová Andrea, Ing. 216 II. poschodie 051/2442 570 andrea.nalepova@upsvr.gov.sk
agenda Maruščáková Svetlana, Mgr. 214 II. poschodie 051/2442 569 svetlana.maruscakova@upsvr.gov.sk
agenda Petrušková Mariana 216 II. poschodie 051/2442 573 mariana.petruskova@upsvr.gov.sk
agenda Smreková Mária, Mgr. 217 II. poschodie 051/2442 577 maria.smrekova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky - príjem žiadostí Slovenská č. 87, Prešov
vedúca referátu Kočanová Eulália, Mgr. 21 prízemie 051/2440 231 eulalia.kocanova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mintaľová Beáta, Mgr. recepcia prízemie 051/2440 999 beata.mintalova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Adamkovičová Gabriela, Mgr. pracovisko č. 7 prízemie 051/2440 217 gabriela.adamkovicova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Palková Lucia, Bc. prízemie 051/2440 217
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Grygláková Valéria, Ing. pracovisko č. 13 prízemie 051/2440 202 valeria.gryglakova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Jakubková Lucia, Ing. pracovisko č. 11 prízemie 051/2440 222 lucia.jakubkova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Jenčová Dominika, Mgr. pracovisko č. 8 prízemie 051/2440 217 dominika.jencova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Kocúrová Katarína, PhDr. pracovisko č. 10 prízemie 051/2440 212 katarina.kocurova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Petrušová Aneta pracovisko č. 5 prízemie 051/2440 211 aneta.petrusova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Pirošová Zuzana, Mgr. pracovisko č. 12 prízemie 051/2440 222 zuzana.pirosova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rešetár Dávid, Mgr. pracovisko č. 9 prízemie 051/2440 212 david.resetar@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Stopová Valéria, Mgr. pracovisko č. 6 prízemie 051/2440 211 valeria.stopova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov - agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šidiková Ľudmila pracovisko č. 3 I. poschodie 051/2442 212 ludmila.sidikova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Straková Jana, Mgr. pracovisko č. 4 I. poschodie 051/2442 213 jana.strakova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Kravcová Jarmila pracovisko č. 6 I. poschodie 051/2442 208 jarmila.kravcova@upsvr.gov.sk
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Valkár Branislav, Mgr. pracovisko č. 7 I. poschodie 051/2442 208 branislav.valkar@upsvr.gov.sk
pracovisko Lipany - prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
agenda hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Hromjaková Jana, Mgr. pracovisko č. 3 I. poschodie 051/2443 214 jana.hromjakova@upsvr.gov.sk

referát správneho konania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát správneho konania Dobrovičová Terézia, Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 303 terezia.dobrovicova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Delejová Viera, Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 303 viera.delejova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Babinčáková Alena Mgr. 82 II. poschodie 051/2440 304 alena.babincakova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Pružinská Anna, PhDr. Nám. slobody 87, Sabinov prízemie 9A 051/2442 305 anna.pruzinska2@upsvr.gov.sk

oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Grejtáková Jana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Tomko Marián, Mgr. 81 II.p. 051/2440 412 marian.tomko@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Kotíková Ester, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Heřmánková Júlia, Bc. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 3 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Šarocká Katarína, Bc. 88 II.poschodie 051/2440 414 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 32 náhrada časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, § 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 2 Podpora mobility Baňasová Slavka, Mgr. 94 III.p. 051/2440 422 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", opatrenie č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť , § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", opatrenie č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť Birošová Jana, Mgr. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 jana.birosova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP Halaj Michal, Ing. 66 I.poschodie 051/2440 408 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 53a) príspevok na podporu mobility za prácou Tomaščinová Karolína 117 III. p. 051/2440 409 karolina.tomascinova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Stopková Alena, Mgr., Bc., PhD. 94 III. p. 051/2440 422 alena.stopkova@upsvr.gov.sk
§ 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 2 Koščová Elena, Mgr. 107 II. p. 051/2440 411 elena.koscova@upsvr.gov.sk
Podpora v čase skrátenej práce, § 54 NP Prax pre mladých Brillová Ľubica, Mgr. 94 III. poschodie 051/2440 422 lubica.brillova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Prax pre mladých Gužiová Damiána, Mgr. 94 III.poschodie 051/2440 422 damiana.guziova@upsvr.gov.sk
§ 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 4 Zapracovanie u zamestnávateľa, § 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 2 Tomečková Katarína 107 II.poschodie 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ , § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.poschodie 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe, § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 2 Vargová Marcela, Ing. 62 I.poschodie 051/2440 416 marcela.vargova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, formou dobrovoľníckej služby Lelák Pavol, Mgr. 87 II. poschodie 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 3 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Marchevková Martina 88 II.poschodie 051/2440 414 martina.marchevkova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Polčanová Lucia, JUDr. 117 III.poschodie 051/2440 409 lucia.berkova@upsvr.gov.sk
§ 19a) Umiestňovací príspevok, § 19b) Vyrovnávací príspevok Smolková Jana, Mgr. 99 II.poschodie 051/2440 410 jana.smolkova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Chyť sa svojej šance, opatrenie č. 2 Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ a mladého UoZ – NEET s následným pokračovaním formou praxe Uličná Monika, Mgr. 62 I. poschodie 051/2440 416 monika.ulicna@upsvr.gov.sk
§ 54 Pomáhame odídencom, opatrenie č. 3 Dobrovoľnícka činnosť, § 54 PUPN Hrbáľová Veronika, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 veronika.hrbalova@upsvr.gov.sk
§ 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP, § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP Karafová Helena, Ing. 97 II.poschodie 051/2440 403 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Skolodová Zuzana, Bc. 99 II. poschodie 051/2440 410 zuzana.skolodova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 54 NP Podpora zamestnanosti - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, formou dobrovoľníckej služby Sašinová Lenka, Mgr. 87 II.poschodie 051/2440 413 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č.1, § 54 NP Aktivácia ZUoZ, opatrenie č. 3 Poradská Michaela, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 michaela.poradska2@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Čopianová Jana, Mgr. 117 III.p. 051/2440 409 jana.copianova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP "Chyť sa svojej šance", Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ , § 54 ods. 1 písm. e) projekt "Prvá pomoc" Uhrínová Lucia, Mgr. 67 I.poschodie 051/2440 406 lucia.uhrinova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko Hrešková Jana, Mgr. 63 I.poschodie 051/2440 404 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko, § 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP Šuťáková Slavomíra, Mgr. 66 I. poschodie 051/2440 408 slavomira.sutakova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa/chránené pracovisko Stašová Adriana, Ing. 66 I.p. 051/2440 407 adriana.stasova@upsvr.gov.sk
asistent Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Majorošová Valéria, Mgr. 104 II. poschodie 051/2440 417 valeria.majorosova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.poschodie 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Jureková Kristína, Mgr. 103 II. poschodie 051/2440 418 kristina.jurekova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Paločková Mária, Mgr. 103 II. poschodie 051/2440 418 maria.palockova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Balogová Adriána, Mgr. 104 II. poschodie 051/2440 417 adriana.balogova@upsvr.gov.sk

referát poradenstva a vzdelávania

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca referátu Estočková Zuzana, Mgr. 105 II. poschodie 051/2440 310 zuzana.estockova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Barillová Patrícia, Ing. 106 II. poschodie 051/2440 311 patricia.barillova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Blihárová Zdenka, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 zdenka.bliharova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Čorejová Katarína, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 katarina.corejova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Dzvoníková Viola, Mgr. 108 II. poschodie 051/2440 317 viola.dzvonikova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby NP Aktivácia ZUoZ - 1 Drobňák Martin, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 martin.drobnak@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Fabiánová Simona, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 226 simona.fabianova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Gállová Eva, Mgr. 106 II. poschodie 051/2440 311 eva.gallova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Husárová Mária, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 maria.husarova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Chomová Simona, Mgr. 95 II. poschodie 051/2440 226 simona.chomova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Iličková Dana, Ing. 109 II. poschodie 051/2440 319 dana.ilickova@upsvr.gov.sk
odborné poradenské služby Niková Adriana, Mgr. 98 II. poschodie 051/2440 312 adriana.nikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Sterančáková Daniela, PhDr. 38 I. medziposchodie 051/2440 314 daniela.sterancakova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Válková Grittová Denisa, Mgr. 101 II. poschodie 051/2440 313 denisa.valkovagrittova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie UoZ a ZoZ Visocký Pavol, Mgr. 100 II. poschodie 051/2440 316 pavol.visocky@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Duchnovičovo nám. 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Renáta Štofanková, Mgr. 244/1 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 600 renata.stofankova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Andrijková Valéria, Mgr. 247/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 valeria.andrijkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bacúšanová Elena, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 612 elena.bacusanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kasičová Martina, Mgr 241 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 604 martina.kasicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bujňáková Adriána, Mgr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 613 adriana.bujnakova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť/určený úrad Hažírová Otília, Mgr. 247/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 603 otilia.hazirova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Havlíková Mária, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 maria.havlikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Ondičová Martina, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 615 martina.ondicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mrúzová Andrea, Mgr. 241 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 604 andrea.mruzova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Macková Júlia, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 608 julia.mackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kundrová Kristína, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 kristina.kundrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kollarčíková Patrícia, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 614 patricia.kollarcikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Palenčárová Katarína, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. č. 1, I. posch. 051/2440 614 katarina.palencarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lakatošová Danka, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 605 danka.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Petríková Lucia, Mgr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 lucia.petrikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Pergerová Viera, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 608 viera.pergerova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Bystroňová Mária, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, II.posch. 051/2440 605 maria.bystronova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Puchalík Jozef, Mgr. 247/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 602 jozef.puchalik@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pustá Janka, Mgr. 240 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 607 janka.pusta@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ličáková Mária, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 maria.licakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Vaňová Eva, Mgr. 242 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 612 eva.vanova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Miženková Júlia, Mgr. 253 Duchnovičovo nám. 1, I. poschodie 051/2440 609 julia.mizenkova@upsvr.gov.sk
sociálnopráv. ochrana detí Lakatošová Ivana, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 ivana.lakatosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hlávková Eva, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 eva.hlavkova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Richnavská Eva, Mgr. 252 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 610 eva.richnavska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kovaľová Patrícia, Mgr. 250/1 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 616 patricia.kovalova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Sivák Patrik, Mgr. 255 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 614 patrik.sivak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Revayová Martina, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 martina.revayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Marcinová Lucia, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 lucia.marcinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Urdová Danuše, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 danuse.urdova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Sisková Andrea, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 landrea.siskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hančáková Katarína, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 katarina.hancakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mochňacká Ivana, PhDr. 244/3 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 613 ivana.mochnacka@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čeremšáková Jana, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 611 jana.ceremsakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Marchevská Lýdia, Mgr. 250/2 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 611 lydia.marchevska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gburová Jana, Mgr. 253 Duchnovičovo nám č.1, I. posch. 051/2440 609 jana.gburova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Gorcovská Ingrida, Mgr. 243 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 608 ingrida.gorcovska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mročová Ľudmila, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 605 ludmila.mrocova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Priščáková Valéria, PhDr. 244/2 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 615 valeria.priscakova@upsvr.gov.sk
NP sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Onďaková Tatiana, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, II.posch. 051/2440 605 tatiana.ondakova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Fidesová Eva, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. č. 1, 2. posch. 051/2440 605 eva.fidesova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických občanov Falat Peter, Mgr. 357 Duchnovičovo nám. 1, 2. posch. 051/2440 605 peter.falat@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kmec Martin, Mgr. 254 Duchnovičovo nám. 1, I.posch. 051/2440 601 martin.kmec@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Holtman Andrea, Mgr. 251 Duchnovičovo nám. 1, I. posch. 051/2440 606 andrea.holtman@upsvr.gov.sk

referát poradensko - psychologických služieb

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Palaiová Zuzana, Mgr. 114 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 501 zuzana.palaiova@upsvr.gov.sk
psychológ Warošek Radomír, Mgr. 115 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 503 radomir.warosek@upsvr.gov.sk
psychológ Stachová Barbora, Mgr. 112 III. medziposchodie (podkrovie) 051/2440 502 barbora.stachova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Dugasová Marianna, PhDr. 211 pracovisko Duklianska 1 I. poschodie Duklianska 1 051/2441 506 marianna.dugasova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Hermanová Zuzana, Mgr. 211 pracovisko Duklianska 1 I. poschodie Duklianska 1 051/2441 506 zuzana.hermanova@upsvr.gov.sk

koordinátor ochrany detí pred násilím

Duklianska 1 051/2441 505
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Kormošová Martina, PhDr., PhD. 402 Duklianska č.1, III.poschodie 051/2441 505, 0918 699 878 martina.kormosova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Kall Marián, Mgr. 207 I.p. 051/2441 640 marian.kall@upsvr.gov.sk
agenda Krišandová Eva, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 641 eva.krisandova@upsvr.gov.sk
agenda Farkašová Cecília, Bc. 401 IV. poschodie 051/2441 641 cecilia.farkasova@upsvr.gov.sk
agenda Oncová Miriama, Ing. 401 IV. poschodie 051/2441 641 miriama.oncova@upsvr.gov.sk
agenda Klecová Adriana, Ing. 105 prízemie 051/2441 642 adriana.klecova@upsvr.gov.sk
agenda Bellová Ivana, Mgr. 105 prízemie 051/2441 642 ivana.bellova@upsvr.gov.sk
agenda Goffová Lívia, PhDr. 104 prízemie 051/2441 643 livia.goffova@upsvr.gov.sk
agenda Príhodová Jana, Mgr. 104 prízemie 051/2441 643 jana.prihodova@upsvr.gov.sk
agenda Semanová Katarína, Bc. 104 prízemie 051/2441 643 katarina.semanova@upsvr.gov.sk
agenda Popovičová Dominika, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 dominika.popovicova@upsvr.gov.sk
agenda Inašová Daniela, Ing. 104 prízemie 051/2441 644 daniela.inasova@upsvr.gov.sk
agenda Dugas Radovan 102 prízemie 051/2441 645 radovan.dugas@upsvr.gov.sk
TSP Beňková Miriam, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 miriam.benkova@upsvr.gov.sk
TSP Krivdová Lucia, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 lucia.krivdova@upsvr.gov.sk
TSP Lacková Magdaléna, Mgr. 401 IV. poschodie 051/2441 578 magdalena.lackova@upsvr.gov.sk
pracovisko Sabinov
agenda Hrabčáková Helena, Mgr. 7 prízemie 051/2442 648 helena.hrabcakova@upsvr.gov.sk
agenda Matis Jana, Mgr. 8 prízemie 051/2442 649 jana.matis@upsvr.gov.sk
agenda Palenčárová Janka, Bc. 6 prízemie 051/2442 650 janka.palencarova@upsvr.gov.sk
referát posudkových činností - príjmová kancelária 051/2441 677
vedúca referátu posudkových činností Durkáčová Zuzana, Mgr. 208 I.p. 051/2441 670 zuzana.durkacova@upsvr.gov.sk
agenda Karlíková Lucia, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 lucia.karlikova@upsvr.gov.sk
agenda Mihoková Mária, Mgr. 109 prízemie 051/2441 671 maria.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda Knapíková Renáta, Mgr. 112 prízemie 051/2441 672 renata.knapikova@upsvr.gov.sk
agenda Grznárová Marcela, Mgr. 112 prízemie 051/2441 672 marcela.grznarova@upsvr.gov.sk
agenda Sendeková Lucia, Mgr. 107 prízemie 051/2441 673 lucia.sendekova@upsvr.gov.sk
agenda Paľová Lenka, Mgr. 116 prízemie 051/2441 678 lenka.palova@upsvr.gov.sk
agenda Dzivá Viktória, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 viktoria.dziva@upsvr.gov.sk
agenda Miroľová Božena, Mgr. 110 prízemie 051/2441 675 bozena.mirolova@upsvr.gov.sk
agenda Prusáková Monika, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 monika.prusakova@upsvr.gov.sk
agenda Molčanová Alena, Mgr. 111 prízemie 051/2441 674 alena.molcanova@upsvr.gov.sk
agenda Hricišáková Zuzana, Mgr. 105 prízemie 051/2441 645 zuzana.hricisakova@upsvr.gov.sk
agenda Vrábľová Antónia, Mgr. 106 prízemie 051/2441 676 antonia.vrablova@upsvr.gov.sk
agenda Falatová Lenka, Mgr. 106 prízemie 051/2441 676 lenka.falatova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Duklianska 1, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Jurek Slavomír, Ing 404 III.p. 051/2441 370 slavomir.jurek@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Heldák Peter, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 peter.heldak@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Duždová Adzimová Daniela, Bc. 403 III.p. 051/2441 375 daniela.adzimova@upsvr.gov.sk
koordinátor Blašková Blanka, Mgr. 403 III.p. 051/2441 375 blanka.blaskova@upsvr.gov.sk
koordinátor Buchala Marek, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 marek.buchala@upsvr.gov.sk
koordinátor Kovaľák Jozef 408 III.p. 051/2441 374 jozef.kovalak@upsvr.gov.sk
koordinátor Chromá Marta, Mgr., Bc. 403 III.p. 051/2441 375 marta.chroma@upsvr.gov.sk
koordinátor Dužda Igor, Ing. 408 III.p. 051/2441 374 igor.duzda@upsvr.gov.sk
koordinátor Galková Monika, Bc. 402 III.p. 051/2441 373 monika.galkova@upsvr.gov.sk
koordinátor Janíčková Zuzana, Mgr. 402 III.p. 051/2441 373 zuzana.janickova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kamenčíková Katarína, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 katarina.kamencikova@upsvr.gov.sk
koordinátor Krankota Jozef, Mgr. 408 III.p. 051/2441 374 jozef.krankota@upsvr.gov.sk
koordinátor Lukáč Adrián, Mgr. 405 III.p. 051/2441 376 adrian.lukac@upsvr.gov.sk
koordinátor Matejková Iveta, Mgr. MBA 402 III.p. 051/2441 373 iveta.matejkova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Mintaľ Matúš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 matus.mintal@upsvr.gov.sk
koordinátor Mikloško Attila 403 III.p. 051/2441 375 atilla.miklosko@upsvr.gov.sk
koordinátor Onufráková Alena, Mgr., Bc. 405 III.p. 051/2441 376 alena.onufrakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Sabolová Jana, Ing. 402 III.p. 051/2441 373 jana.sabolova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Straková Martina 405 III. p. 051/2441 376 martina.strakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Švorcová Janka 403 III.p. 051/2441 375 janka.svorcova@upsvr.gov.sk
koordinátor Velička Miloš, Ing. 405 III.p. 051/2441 376 milos.velicka@upsvr.gov.sk
koordinátor Župinová Ľudmila, Ing. 405 III. p. 051/2441 376 ludmila.zupinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kusá Iveta, Ing. 53 I.p. 051/2440 700 iveta.kusa@upsvr.gov.sk
rozpočet a úhrada dávok soc. pomoci, zastupovanie vedúcej OE Ferková Jana, Mgr. 84 II.p. 051/2440 701 jana.ferkova@upsvr.gov.sk
úhrada faktúr a platobných poukazov v Štátnej pokladnici Halčáková Juliana 85 II.p. 051/2440 704 juliana.halcakova@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Hrabovecká Aneta, JUDr. 84 II.p. 051/2440 702 aneta.hrabovecka@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok Kačmárová Magdaléna, Ing. 86 II.p. 051/2440 705 magdalena.kacmarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - AOTP, pohľadávky - výdavkový účet Kaščáková Marta 90 II.p. 051/2440 707 marta.kascakova@upsvr.gov.sk
rozpočet AOTP, správa Keruľová Eva, Ing. 84 II.p. 051/2440 702 eva.kerulova@upsvr.gov.sk
pokladňa, stravné lístky, cestovné príkazy, správa a vymáhanie pohľadávok Makarová Ľudmila, Bc. 86 II.p. 051/2440 703 ludmila.makarova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - príjmy Matysová Iveta, Bc. 86 II.p. 051/2440 705 iveta.matysova@upsvr.gov.sk
účtovníctvo - prevádzkové náklady, faktúry Lukešová Denisa, Ing. 90 II.p. 051/2440 707 denisa.lukesova@upsvr.gov.sk
nahrávanie dát pre financovanie do programov Softip Profit Schichmanová Zuzana, Mgr. 85 II.p. 051/2440 704 zuzana.schichmanova@upsvr.gov.sk
správa budov, nakladanie s majetkom štátu, autodoprava Džačár Marián, Mgr. 93 II.p. 051/2440 709 marian.dzacar@upsvr.gov.sk
správa a vymáhanie pohľadávok, nakladanie s majetkom štátu Šarišská Cecília, Mgr. 91 II.p. 051/2440 708 cecilia.sarisska@upsvr.gov.sk
správa budov, mobily, pečiatky, kľúče Beličáková Ida, Ing. 92 II.p. 051/2440 719 ida.belicakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Kaščáková Anna 2 prízemie 051/2440 714 anna.kascakova@upsvr.gov.sk
podateľňa Fedorová Daniela 3 prízemie 051/2440 713 daniela.fedorova@upsvr.gov.sk
podateľňa Sedláková Zuzana 2 prízemie 051/2440 714 zuzana.sedlakova@upsvr.gov.sk
registratúra Krajňáková Andrea 2 prízemie 051/2440 714 andrea.krajnakova@upsvr.gov.sk
MTZ Timko Jozef 93 II.p. 051/2440 710 jozef.timko@upsvr.gov.sk
vodič Ňachaj Stanislav 11 prízemie 051/2440 711 stanislav.nachaj@upsvr.gov.sk
vodič Novysedlák Milan 11 prízemie 051/2440 711 milan.novysedlak@upsvr.gov.sk
údržbár Eliáš Tomáš 29 suterén 051/2440 712 tomas.elias@upsvr.gov.sk
pracovisko Duklianska 1, Prešov
podateľňa Janíčková Iveta 203 I. poschodie 051/2441 715 iveta.janickova@upsvr.gov.sk
pracovisko - Námestie slobody 87, Sabinov
správa a vymáhanie pohľadávok Váhovská Iveta 302 III.p. 051/2442 716 iveta.vahovska@upsvr.gov.sk
podateľňa Molčan Martin 113 I.p. 051/2442 717 martin.molcan@upsvr.gov.sk
vodič Roskoš Marcel prízemie 051/2442 718 marcel.roskos@upsvr.gov.sk

referát kontroly

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent kontroly Berka Ľuboš, Ing. 111 podkrovie 051/2440 130 lubos.berka@upsvr.gov.sk
referent kontroly Karas Peter, Ing. 116 podkrovie 051/2440 131 peter.karas@upsvr.gov.sk
referent kontroly Raková Ľubica, Ing. 96 II.poschodie 051/2440 132 lubica.rakova@upsvr.gov.sk
referent kontroly Kočišová Miroslava, JUDr. 96 II.poschodie 051/2440 132 miroslava.kocisova@upsvr.gov.sk
späť