Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka +421522440219 +421522440524

UPSVaR Poprad, email: pp@upsvr.gov.sk

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Podateľňa úradu/spojovateľka 315 3. +421 52 2440 101

Oddelenie sprostredkovania práce

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Behunová Anna, PhDr. 316 3. +421 52 2440 200 Anna.Behunova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Bednárová Anna, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 330 Anna.Bednarova@upsvr.gov.sk
Hôrka: L-Ž, Spišská Teplica: K-Ž, Štrba: K-Ž, Veľký Slavkov: K-Ž; Poprad: Harmincova, J. Poničana, Komenského, Košická, Lerchova, Schmoerova, Scholtzova, Uherova Biesová Terézia, Mgr. 10 príz. +421 52 2440 233 Terezia.Biesova@upsvr.gov.sk
Hranovnica - bez ulice, Dubina, Lúčna, Mlynská, Školská, Štúrova, Topoľová; Poprad - bez adresy, Zemplínska Boratková Emília, Mgr. 8 príz. +421 52 2440 227 Emilia.Boratkova@upsvr.gov.sk
Hôrka A-K, Spišská Teplica A-J, Štrba A-J, Štrbské Pleso, Veľký Slavkov A-J, Poprad: Fabíniova, Gattingerova, Jazová, Papierenská, Tatranská, Vodárenská, Wallachyova, Dobisová Anetta, Mgr. 10 príz. +421 52 2440 235 Anetta.Dobisova@upsvr.gov.sk
Spišský Štiavnik A-Š, Poprad: Dominika Tatarku, J. Curie, Lesná, Matejovská, Matejovské námestie, P. Jilemnického, Svätoplukova, Široká, Šrobárova A-L, Štefánikova, Ustecko-Orlická od 1-2346 Ďurišová Iveta, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 201 Iveta.Durisova@upsvr.gov.sk
Kravany, Mlynica, Nová Lesná A-L; Poprad: Bernolákova, Gerlachovská, Hviezdoslavova, Malinovského, Nešporova, Novomeského, Popradskej brigády, Potočná, Prešovská, Rázusova do 1-3287, Šrobárova M-Ž, Ústecko-Orlická od č. 2347 a viac, Fedorová Valéria, PhDr. 13 príz. +421 52 2440 215 Valeria.Fedorova@upsvr.gov.sk
Gánovce, Hranovnica - Budovateľská, Družstevná, Rovná, SNP od 1-196, Poprad: Cintorínska, Družstevná, Hitschova, L. Svobodu od 1-2499, Májová, Nad tehelňou, Orlická, Šarišská, Tranovského Garčárová Beáta, Mgr. 8 príz. +421 52 2440 228 Beata.Garcarova@upsvr.gov.sk
Ždiar, SVIT - 9. mája, Hviezdoslavova, Jesenského, Lesná, Mierová, Nová, Priečna, Skalná, Sládkovičova, SNP, Školská, Štefánikova, Tatranská, Terasová, Poprad: Hraničná, Jahodná, Kysucká, Nemocničná, Sobotské námestie Gonšorová Janka, Bc. 9 príz. +421 52 2440 232 Janka.Gonsorova@upsvr.gov.sk
Liptovská Teplička - bez ulice, Kufajka od 416 a viac, Lučivná, Poprad: Bezručova, Donská, Letná, Na letisko, Námestie sv. Egídia, Tolstého Hudáková Daniela, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 202 Daniela.Hudakova@upsvr.gov.sk
Liptovská Teplička - Bory, Drevárska, Kobyliarky, Koliesko, Liptovská, Pílisko, Pod úbočou, Ráztocká, Štefana Nahalku, Teplická, Uhlárová, Záhrady, Kufajka od 1 - 415, Poprad: 1. mája, 29.augusta, Budovateľská, Františka Hečku, Francisciho, Grebova, Horská, Jarmočná, Kvetná, Lipová, Majstra Pavla, Pod bránou, Podtatranská, Rovná, Slovenského odboja, Tajovského Jašková Mária, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 210 Maria.Jaskova@upsvr.gov.sk
Jánovce R- Ž, Vikartovce A-O, Poprad: Dolný rad, Drevárska, Hlavná, Jedľová, J. Wolkera, Kmeťova, Poľná, Priemyselná, Reinerova, Richarda Bekeša, Sládkovičova, Slavkovská, Svätého Juraja, Šafárikova, Športová, Štefánska, Štúrova, Úzka, Záhradnícka Kompišová Mária, Ing. 7 príz. +421 52 2440 216 Maria.Kompisova@upsvr.gov.sk
Švábovce; Poprad: Bajkalská, Farbiarska, Grossova, Huszova, Jókaiho, Koperníkova, Levočská, Malinová, Mlynská, Murgašova, Palárikova, Puškinova, Slnečná, Slobody, Staré ihrisko, Suchoňova, Továrenská štvrť, Trhová, Vagonárska, Velická cesta Liptáková Anna, Mgr. 10 príz. +421 52 2440 234 Anna.Liptakova@upsvr.gov.sk
Jánovce A-P, Vikartovce P-Ž; Poprad: Brežný riadok, Buzulucká, Dlhé hony, Fr. Kráľa, Jesenná, Jesenského, Lúčna, Mierová, Mnoheľova, Oravská, Riečna, Sv. Mateja, Tatranské námestie Marušinová Helena 7 príz. +421 52 2440 217 Helena.Marusinova@upsvr.gov.sk
Gerlachov A-Č, Spišské Bystré; Poprad: Alžbetina, Gorkého, Hurbanova, Chalupkova, Kollárova, Krompecherova, Liptovská, Magurská, Nám. Mórica Beňovského, Nábrežie Jána Pavla II., Odbojárska, Popradské nábrežie, Rázusova od 3288 a viac, SNP, Staničná, Stavbárska, Šoltésova, Tehelňa, Továrenská, Železničná Méreyová Eva, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 204 Eva.Mereyova@upsvr.gov.sk
Kvetnica, Vysoké Tatry - Pod Lesom, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Tatranská Polianka, Nová Polianka, Tatranská Kotlina, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Hranovnica - Hviezdoslavova, Víťazstva, Poprad: , Partizánska A-K, Rastislavova G-Ž, Tomášikova od 2503 a viac, Mervová Adriana, Bc. 6 príz. +421 52 2440 206 Adriana.Mervova@upsvr.gov.sk
Šuňava, Vydrník od 24 a viac; Poprad: Jarná, Lidická, Vajanského Olexová Anna, Mgr. 5 príz. +421 52 2440 224 Anna.Olexova@upsvr.gov.sk
Gerlachov D-Ž, Spišský Štiavnik T-Ž, Vernár; Poprad: Amurská, Boženy Němcovej, Dostojevského, Gemerská, Krátka, Kukučínova, MPČĽ, Nerudova, Pavlovova, Spišská, Strážske námestie, Záborského Orolínová Anna, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 202 Anna.Orolinova@upsvr.gov.sk
Hozelec, Mengusovce; Poprad: Moyzesova, Nová, Okružná, Popradská, Velické námestie Pavličková Emília, Mgr. 9 príz. +421 52 2440 230 Emilia.Pavlickova@upsvr.gov.sk
Vydrník od 1 - 23; Poprad: Bulharská, Karpatská, L. Svobodu od 2500 a viac, Lomnická, Mládeže, Sokolovská, Zdravotnícka Pavlikovičová Martina, Mgr. 8 príz. +421 52 2440 228 Martina.Pavlikovicova@upsvr.gov.sk
Hranovnica - Lipová, Sládkovičova, Slnečná, SNP od 197 viac, Vysoké Tatry - Dolný Smokovec, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy, Podbanské, Poprad: J. Kráľa, Kežmarská, Kopečná, Kuzmányho, Majunkeho, Partizánska L-Ž, Rastislavova A-F, Sadová, Tekovská, Tomášikova od 1-2502, Traktorová Šulíková Monika, Bc. 6 príz. +421 52 2440 206 Monika.Sulikova@upsvr.gov.sk
Batizovce, Nová Lesná M-Ž; Poprad: Allendeho, Banícka, Bottova, Dubová, Jabloňová, Podjavorinskej, Skladova, Smetanova, Škultétyho, Švermova, Teplická, Uralská Švirlochová Ivana, Mgr. 13 príz. +421 52 2440 212 Ivana.Svirlochova@upsvr.gov.sk
Štôla, Svit - bez ulice, Horská, Fraňa Kráľa, Hájova, Hlavná, Ivana Krasku, Jilemnického, Komenského, Kpt. Nálepku, Kukučínova, Mlynská, Okružná, Rybničná, Štúrova, Záhradná, Železničná, Poprad: Brokoffova, Scherfelova, Zimná, Závacká Zuzana, Ing. 9 príz. +421 52 2440 226 Zuzana.Zavacka@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Adamkovičová Lenka, Mgr. 103 1. +421 52 2440 450 Lenka.Adamkovicova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Kubičarová Mária, Mgr. 103 1. +421 52 2440 131 Maria.Kubicarova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Pilcová Zuzana, Mgr. 101 1. +421 52 2440 410 Zuzana.Pilcova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Tatarková Andrea, Ing. 101 1. +421 52 2440 411 Andrea.Tatarkova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce - Pracovisko Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dlhé Stráže, Doľany, Klčov, Kurimany, Levoča - J. Francisciho (21-48), Lúčka, Roškovce (K-Š, Ž), Spišské Podhradie - Štefánikova, Ul. sv. J. Pavla II., Spišský Štvrtok - Javorová, Ku kremni, Lipová, Lúčna, obec Spišský Štvrtok, Poľná, Tatranská Bašistová Gabriela - zastupuje Gregová Daniela, Ing. 026b príz. +421 53 2446 552 Daniela.Gregova@upsvr.gov.sk
Beharovce, Bijacovce, Granč-Petrovce, Ordzovany, Levoča - Poľná, Za sédriou, Spišské Podhradie - Komenského, Mariánske námestie, Sídlisko Hrad, Trhovisko, Spišský Štvrtok - Nám. Slobody, Osloboditeľov, Partizánska Brnčalová Lucia, Mgr. 027 príz. +421 53 2446 215 Lucia.Brncalova@upsvr.gov.sk
Katúň, Korytné, Levoča - Farma Hradisko, iné ulice, Jána Bottu, Kasárenská, Kežmarská, Kežmarská cesta, Kežmarská ulica, Košická, Krátka, Lesná, Nad tehelňou (34-46), Nová, Nová ulica, Odorica, Potočná, Potočná ulica, Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Ruskinovská ulica, Sadová, Staničná, Ulica Štefana Zamkovského, Vetrová, Viktora Greschika, Vodárenská, Vysoká ulica, Ždiarska, Poľanovce, Spišský Štvrtok - ČSLA, Mečedeľovce, Mlynská, ostatné ulice, Vysoká Ferková Iveta, Mgr. 031 príz. +421 53 2446 320 Iveta.Ferkova@upsvr.gov.sk
Harakovce, Spišské Podhradie - Bielidla, Galova, Májová, Májová ulica, mesto Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Studenec Hvizdošová Marta, Mgr. 027 príz. +421 53 2446 513 Marta.Hvizdosova@upsvr.gov.sk
Levoča - J. Francisciho (1-20), Levočské Lúky (od č. 31), Mengusovská, Ovocinárska, Slavkovská ulica, Roškovce (A-J), Spišské Podhradie - Kúpeľná, Robotnícka, Štúrova, Spišský Štvrtok - Alejová, Cintorínska, Jarná, Krátka, Majerická, Nová, Záhradná, Zelená Komarová Katarína, Mgr. 026a príz. +421 53 2446 554 Katarina.Komarova@upsvr.gov.sk
Bukovinka, Dravce Dúbrava, Jablonov (od č. d. 1-232), Levoča - Baštová, Fedorkin jarok, Fraňa Kráľa, Novoveská cesta, Pri strelnici, Rozvoj, Sídlisko Rozvoj, ul. Michala Hlaváčka, Nemešany, Spišské Podhradie - Hviezdoslavova, Jarmočná, Levočská cesta, Podzámková, Starý jarok, Vodný rad, Spišský Štvrtok - Agátová, Sadová, Tehelná, Vyšný Slavkov Kuľbáková Anna, Mgr. 031 príz. +421 53 2446 515 Anna.Kulbakova@upsvr.gov.sk
Brutovce, Levoča - Dlhá ulica, Gerlachovská, Jarmočná, Jozefa Czauczika, Lúčna, Nad tehelňou (1-33), Nový dvor, Pri prameni, Sídlisko pri prameni, Štúrova, Tatranská, Uholná, Uhoľná, Ulica športovcov, Závada, Spišský Štvrtok - Družstevná, Obrancov mieru, Torysky Molčanová Alena, Mgr. 031 príz. +421 53 2446 321 Alena.Molcanova2@upsvr.gov.sk
Domaňovce, Jablonov (od č. 233), Levoča - Kláštorská, Kláštorská ulica, Kriváňska, Kukučínova, Lomnická, Lomnická ulica, Móricova ulica, M. R. Štefánika, Námestie Majstra Pavla, Okružná, Okružná ulica, Pod vinicou, Popradská cesta, Probstnerova cesta, Špitálska, Špitálska ulica, ul. M. R. Štefánika, Žiacka, Žiacka ulica, Nižné Repaše, Spišský Štvrtok - Potočná Ogurčáková Beáta, Mgr. 031 príz. +421 53 2446 515 Beata.Ogurcakova@upsvr.gov.sk
recepcia Oravec Matúš, Ing. 030b príz. +421 53 2446 933 Matus.Oravec@upsvr.gov.sk
Baldovce, Buglovce, Levoča - Gašpara Haina, Gustáva Hermana, Gymn. priechod, Hradby, Levočská Dolina, Levočské Kúpele, Levočské Lúky (1-30), Mäsiarska, mesto Levoča, Prešovská, Prešovská cesta, Ružová, Železničný riadok, Oľšavica, Pavľany, Pongrácovce, Roškovce (T-Z), Spišské Podhradie - Dr. Špirku, Palešovo námestie, Prešovská, Uloža, Vyšné Repaše Sabová Magdaléna, Mgr. 026b príz. +421 53 2446 512 Magdalena.Sabova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Palenčárová Mária, Ing. 029 príz. +421 53 2446 410 Maria.Palencarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Juríková Marta, Mgr. 301 3. +421 52 2440 510 Marta.Jurikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bonková Zuzana, Mgr. 4 príz. +421 52 2440 221 Zuzana.Bonkova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gánovská Irena, Bc. 4 príz. +421 52 2440 219 Irena.Ganovska@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Gurníková Eva, Mgr. 1 príz. +421 52 2440 214 Eva.Gurnikova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šablová Zlatica, Bc. 4 príz. +421 52 2440 223 Zlatica.Sablova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šelepová Zuzana, Ing. 1 príz. +421 52 2440 225 Zuzana.Selepova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Šimonovičová Simona, Mgr. 4 príz. +421 52 2440 218 Simona.Simonovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Baltazarovičová Lýdia, Bc. 214 2. +421 52 2440 518 Lydia.Baltazarovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Čižmárová Anna, Mgr. 202 2. +421 52 2440 553 Anna.Cizmarova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dluhošová Daniela, Ing. 203 2. +421 52 2440 523 Daniela.Dluhosova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Dražilová Soňa, Ing. 202 2. +421 52 2440 552 Sona.Drazilova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom Erghová Michaela, Ing. 401 1. +421 52 2440 524 Michaela.Erghova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Gorková Diana, Ing. 218 2. +421 52 2440 525 Diana.Gorkova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Jakubčová Zdenka, Bc. 215 2. +421 52 2440 558 Zdenka.Jakubcova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Janočková Stanislava, Mgr. Ing. 216 2. +421 52 2440 550 Stanislava.Janockova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kašpereková Martina, Mgr. 217 2. +421 52 2440 174 Martina.Kasperekova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kmetoniová Ivana, Mgr. 216 2. +421 52 2440 554 Ivana.Kmetoniova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - terénny sociálny pracovník Laky Katarína, Mgr. 8 2. +421 52 2440 251 Katarina.Laky@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Migačová Miroslava, Mgr. 215 2. +421 52 2440 556 Miroslava.Migacova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Mišurová Veronika, Mgr. 217 2. +421 52 2440 521 Veronika.Misurova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ostraczká Katarína, Ing. 401 1. +421 52 2440 526 Katarina.Ostraczka@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Pavlíková Iveta, Mgr. 203 2. +421 52 2440 522 Iveta.Pavlikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Peštová Zuzana, Mgr. 219 2. +421 52 2440 557 Zuzana.Pestova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Poliačiková Viera, Ing. 220 2. +421 52 2440 551 Viera.Poliacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slavkovská Monika, Mgr. 214 2. +421 52 2440 518 Monika.Slavkovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Špíková Miriam, Mgr. 218 2. +421 52 2440 520 Miriam.Spikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Toporcerová Janka, Mgr. 219 2. +421 52 2440 557 Janka.Toporcerova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Zelinová Margita, Bc. 220 2. +421 52 2440 551 Margita.Zelinova@upsvr.gov.sk

Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - Pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 59, 054 04 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Faltinová Janka, Bc. 030a príz. +421 53 2446 512 Janka.Faltinova@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mušinská Zlata, Mgr. 030a príz. +421 53 2446 501 Zlata.Musinska@upsvr.gov.sk
Agenda prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Urdová Bronislava, Mgr. 030a príz. +421 53 2446 514 Bronislava.Urdova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Jarošíková Darina, Mgr. 120 1. +421 53 2446 525 Darina.Jarosikova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Kokavcová Anna, Mgr. 120 1. +421 53 2446 526 Anna.Kokavcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Máliková Daniela, Ing. 223 2. +421 53 2446 553 Daniela.Malikova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - terénny sociálny pracovník Oravcová Paulína, Bc. 132 1. + 421 53 2446 551 Paulina.Oravcova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Paľonderová Magdaléna, Mgr. 223 2. +421 53 2446 555 Magdalena.Palonderova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Skasková Katarína, Mgr. 120 1. +421 53 2446 527 Katarina.Skaskova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Slobodová Terézia, Ing. 120 1. +421 53 2446 525 Terezia.Slobodova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Straková Andrea, Mgr. 120 1. +421 53 2446 528 Andrea.Strakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Kokoruďová Monika, Mgr. 111 1. +421 52 2440 400 Monika.Kokorudova@upsvr.gov.sk
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60; NP Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom Bajčičáková Alena, Mgr. 115 1. +421 52 2440 456 Alena.Bajcicakova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53; NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 1/Podaktivita 3 - Motivačný príspevok Čopjanová Ľudmila, PhDr. 104 1. + 421 52 2440 405 Ludmila.Copjanova@upsvr.gov.sk
Príspevok na činnosť pracovného asistenta - § 59, Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Dunajská Alena, PhDr. 105 1. +421 52 2440 401 Alena.Dunajska@upsvr.gov.sk
Projekt Právo na prvé zamestnanie Garbová Dagmara, Mgr. 104 1. +421 52 2440 407 Dagmara.Garbova@upsvr.gov.sk
Projekt Právo na prvé zamestnanie Greňová Beáta, Ing. 108 1. +421 52 2440 231 Beata.Grenova@upsvr.gov.sk
Projekt Podpora udržania pracovných návykov 2 Hajnovičová Ladislava, Ing. 113 1. +421 52 2440 454 Ladislava.Hajnovicova@upsvr.gov.sk
NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 2 - Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ na začatie vykonávania SZČ; Projekt Podpora rozvoja zručností zamestnancov Kopáčová Stanislava, Mgr. 114 1. +421 52 2440 404 Stanislava.Kopacova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie Európsky sociálny fond; Publicita Korpová Bohunka, Ing. 108 1. +421 52 2440 231 Bohunka.Korpova@upsvr.gov.sk
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60; NP Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom Krupová Miriama, Mgr. 115 1. +421 52 2440 456 Miriama.Krupova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie Európsky sociálny fond; Výbor pre otázky zamestnanosti Kubovová Monika, Mgr. 107 1. +421 52 2440 313 Monika.Kubovova@upsvr.gov.sk
Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a; Projekt Podpora udržania pracovných návykov 2; Projekt Motivuj sa k zamestnaniu; NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 1/Podaktivita 3 - Motivačný príspevok Kúnová Lenka, Ing. 113 1. +421 52 2440 459 Lenka.Kunova@upsvr.gov.sk
Projekt Podpora udržania pracovných návykov 2 Nogová Adriána, Bc. 113 1. +421 52 2440 454 Adriana.Nogova@upsvr.gov.sk
NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 3 - Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých) Paugschová Anna, Mgr. 106 1. +421 52 2440 452 Anna.Paugschova@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Profantová Monika, Ing. 112 1. +421 52 2440 457 Monika.Profantova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva Šavelová Slavka, Mgr. 109 1. +421 52 2440 406 Slavka.Savelova@upsvr.gov.sk
Projekt Podpora rozvoja zručností zamestnancov; NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 3 - Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých) Šebestová Anna, Bc. 106 1. +421 52 2440 453 Anna.Sebestova@upsvr.gov.sk
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP - § 60 Tušimová Marta, Ing. 105 1. +421 52 2440 401 Marta.Tusimova@upsvr.gov.sk
NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 2 - Poskytovanie finančných príspevkov ZUoZ na začatie vykonávania SZČ Zavacká Liliana, Mgr. 114 1. +421 52 2440 402 Liliana.Zavacka@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53 Zemanová Tatiana, Bc. 110 1. +421 52 2440 403 Tatiana.Zemanova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Zručnosti pre trh práce - Aktivita 1 - Podpora rekvalifikácie UoZ, Aktivita 2 - Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých UoZ, ktorí sú v situácii NEET Cierbusová Kamila 503 1. +421 52 2440 455 Kamila.Cierbusova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvom k zamestnaniu - Aktivita 2 - Poradenstvo pre malých UoZ Grigerová Veronika, Ing. 500 1. +421 52 2440 222 Veronika.Grigerova@upsvr.gov.sk
NP Zručnosti pre trh práce - Aktivita 1 - Podpora rekvalifikácie UoZ, Aktivita 2 - Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých UoZ, ktorí sú v situácii NEET; Projekt Vzdelávanie mladých dospelých Kollárová Viera, Mgr., Ing. 503 1. +421 52 2440 455 Viera.Kollarova@upsvr.gov.sk
NP Zručnosti pre trh práce - Aktivita 3 - Podpora vzdelávania ZoZ Kurucová Lenka, Ing. 501 1. +421 52 2440 458 Lenka.Kurucova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvom k zamestnaniu - Aktivita 3 - Poradenstvo pre ZUoZ Kurusová Lucia, Ing. 500 1. +421 52 2440 222 Lucia.Kurusova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvom k zamestnaniu - Aktivita 2 - Poradenstvo pre malých UoZ Marhefková Katarína, Ing. 503 1. +421 52 2440 110 Katarina.Marhefkova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvom k zamestnaniu - Aktivita 3 - Poradenstvo pre ZUoZ Orolinová Stanislava, Mgr. 501 1. +421 52 2440 460 Stanislava.Orolinova@upsvr.gov.sk

Agenda aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva - Pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53; Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a; NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 3 - Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých) Gallovičová Jana, Mgr. 130 1. +421 53 2446 311 Jana.Gallovicova@upsvr.gov.sk
Projekt Motivuj sa k zamestnaniu; NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 1/Podaktivita 3 - Motivačný príspevok Janščáková Miroslava, Ing. 130 1. +421 532446 414 Miroslava.Janscakova@upsvr.gov.sk
Projekt Právo na prvé zamestnanie Materná Monika, Mgr. 126 1. +421 53 2446 222 Monika.Materna@upsvr.gov.sk
Príspevok na dochádzku za prácou - § 53; NP Finančné stimuly pre zamestnanosť - Aktivita 3 - Poskytovanie finančných príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe (Prax pre mladých) Sakmárová Jarmila, Mgr. 130 1. +421 53 2446 310 Jarmila.Sakmarova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania - Pracovisko Levoča

Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP Poradenstvom k zamestnaniu - Aktivita 3 - Poradenstvo pre ZUoZ Moskalová Emília, Mgr. 126 1. +421 53 2446 413 Emilia.Moskalova@upsvr.gov.sk
NP Poradenstvom k zamestnaniu Ničová Gabriela, Mgr. 126 1. +421 53 2446 413 Gabriela.Nicova@upsvr.gov.sk
NP Zručnosti pre trh práce - Aktivita 1 - Podpora rekvalifikácie UoZ, Aktivita 2 - Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých UoZ, ktorí sú v situácii NEET, Aktivita 3 - Podpora vzdelávania ZoZ Figmiková Paula, Mgr. 125b 1. +421 53 2446 412 Paula.Sevcikova2@upsvr.gov.sk
NP Zručnosti pre trh práce - Aktivita 1 - Podpora rekvalifikácie UoZ, Aktivita 2 - Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých UoZ, ktorí sú v situácii NEET, Aktivita 3 - Podpora vzdelávania ZoZ Zumriková Mária, Mgr. 125b 1. +421 53 2446 411 Maria.Zumrikova@upsvr.gov.sk

Koordinátor ochrany detí pred násilím

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor ochrany detí pred násilím Vincová Kristína, Mgr. 301 3. +421 52 2440 505 Kristina.Vincova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - SPODaSK

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Bujňák Peter, Mgr. 336 2. +421 52 2440 600 Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Poprad – sídlisko Západ; Hranovnica, Veľký Slavkov, Nová Lesná Bilšáková Iveta, Mgr. 238 1. +421 52 2440 614 Iveta.Bilsakova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnej kurately maloletých a mladistvých: Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Hozelec, Hôrka, Jánovce, Mengusovce, Mlynica, Spišské Bystré, Štrba, Švábovce; Poprad - Centrum, Starý Juh, Západ, Kvetnica, Matejovce, Spišská Sobota, Stráže, Veľká; Agenda plnoletých fyzických osôb Blašková Dagmar, Mgr. 234 1. +421 52 2440 610 Dagmar.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Durányová Zuzana, Mgr. 237 1. +421 52 2440 611 Zuzana.Duranyova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Svit, Matejovce; Poprad - Pavlovova, Letná, Rázusova, Tajovského Hudáčová Veronika, Mgr. 239 1. +421 52 2440 602 Veronika.Hudacova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Hozelec, Spišský Štiavnik, Vydrník; Poprad - Centrum, MPČĽ, Suchoňova, Zimná, Chalachanová Ľubomíra, JUDr. 335 2. +421 52 2440 609 Lubomira.Chalachanova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD Chmurová Janovská Vanesa, Mgr. 234 1. +421 52 2440 610 Vanesa.ChmurovaJanovska@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD Ilošvajová Adriana, JUDr. 235 1. +421 52 2440 601 Adriana.Ilosvajova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Lučivná, Poprad – starý JUH, Spišský Štiavnik, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry, Kandrová Jana, Mgr. 337 2. +421 52 2440 613 Jana.Kandrova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Kiovský Adrián, Mgr. 237 1. +421 52 2440 611 Adrian.Kiovsky@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Gánovce, Hranovnica, Nová Polianka, Podbanské, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Štrba, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Hôrka; Poprad – Bajkalská, Dostojevského, Dlhé Hony, Záborského, Tolstého, Novomeského, sídlisko Západ Leštachová Silvia, Mgr. 336 2. +421 52 2440 616 Silva.Lestachova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Spišská Sobota, Liptovská Teplička, Lučivná, Vyšné Hágy, Smokovce, Mengusovce, Štôla, Švábovce, Vernár; Poprad – Jarná, Moyzesova, Svätoplukova, Šrobárova, Tomášikova Misalová Tatiana, Mgr. 239 1. +421 52 2440 615 Tatiana.Misalova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Nová Lesná, Jánovce, Vikartovce, Kravany, Kežmarské Žľaby, Nová Lesná, Podspády, Ždiar; Poprad - L. Svobodu, Mládeže, Ústecko-Orlická, Rovná, Rastislavova, Stráže Padarasová Gabriela, PhDr. 335 2. +421 52 2440 609 Gabriela.Padarasova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Matejovce, Liptovská Teplička, Švábovce, Vernár, Poprad – Levočská, Centrum PP - Banícka, Okružná, J. Curie, Francisciho, Popradskej brigády, Mnoheľova, Hviezdoslavova, 1. mája, Poprad – Veľká, Kvetnica Revajová Erika, PhDr. 238 1. +421 52 2440 603 Erika.Revajova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda SPOD: Mlynica, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Štrba, Šuňava, Veľký Slavkov; Poprad - Podjavorinskej, Šoltésovej, Uherova Slodičáková Miriam, Mgr. 344 2. +421 52 2440 605 Miriam.Slodicakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Hôrka, Jánovce, Kravany, Mlynica, Spišské Bystré, Svit, Šuňava, Štrba; Poprad – Nový Juh Šivecová Tatiana, Mgr. 337 2. +421 52 2440 613 Tatiana.Sivecova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín, agenda osvojenia NRS: Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôla, Spišská Teplica; Poprad – Spišská Sobota, Stráže Ujčíková Jana, Mgr. 235 1. +421 52 2440 601 Jana.Ujcikova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Koščová Zdena, PhDr. 333 2. +421 52 2440 608 Zdena.Koscova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Melcherová Michaela, Mgr. 241 1. +421 52 2440 606 Michaela.Melcherova@upsvr.gov.sk
RPPS – psychológ Vystavilová Viera PhDr. 333 2. +421 52 2440 607 Viera.Vystavilova@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Pracovisko Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda ohrozených rodín Babičová Adriana, Mgr. 215 2. +421 53 2446 610 Adriana.Babicova@upsvr.gov.sk
SPODaSK – Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Blašková Elena, Mgr. 217 2. +421 53 2446 606 Elena.Blaskova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Baldovce, Dlhé Stráže, Doľany-Roškovce – podľa priezviska A-K, Korytné, Mečedeľovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska A-H, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie – ulice – Galová, Bielidlá, Jarmočná, Levočská cesta, Májová, Mariánske námestie, Robotnícka, Sídl. Hrad, Spišská Kapitula, Školská, Trhovisko, Levoča – ulice – Bottova, Fraňa Kráľa, Fedorkin Jarok, G. Hermana, Gerlachovská, Greschika, Hradisko, J. Francisciho – podľa priezviska A-I, Krátka, Krivanská, Kukučínová, Levočské Kúpele, Lomnická, M.R. Štefánika, Nad Tehelňou – podľa priezviska H-P, Námestie Š. Kluberta, Novoveská cesta, Ovocinárska, Poľná, Prešovská, Pri Prameni, Pri Strelnici, Ruskinovská, Staničná, Špitálska, Vodárenská Filipová Zuzana, Mgr. 216 2. +421 53 2446 605 Zuzana.Filipova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: Bijacovce, Beharovce, Brutovce, Bugľovce, Doľany-Roškovce – podľa priezviska L-Z okrem písmena T, Dúbrava, Klčov, Kurimany, Nemešany, Oľšavica, Pongrácovce, Spišský Hrhov – podľa priezviska R-Z, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov Spišské Podhradie – ulice – Dr. Špirku, Hviezdoslavova, Komenského, Kúpeľná, Palešovo námestie, Podzámková, Prešovská, Štúrová, Vodný rad, Levoča – ulice – Baštova, Gašpara Haina, Harhovská, J. Francisciho – podľa priezviska R-Z, Kasárenská, Lesná, Levočské Lúky, Mäsiarska, Móricová, Nad Tehelňou – podľa priezviska A-G, Námestie Majstra Pavla, Pri Podkove, Rozvoj, Sadová, Sirotínska, Slavkovská, Športovcov, Štúrová, Vysoká, Za Sedriou, Závada, Ždiarska, Železničný riadok, Žiacka Gadušová Ľudmila, PhDr. 217 2. +421 53 2446 606 Ludmila.Gadusova@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Jendrálová Mária, Mgr. 308 3. +421 53 2446 604 Maria.Jendralova@upsvr.gov.sk
SPODaSK - agenda sociálnej kurately detí a plnoletých fyzických osôb, resocializačný príspevok Kiška Anton, Mgr. 308 3. +421 53 2446 604 Anton.Kiska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín Lapšanská Janka, Mgr. 216 2. +421 53 2446 609 Janka.Lapsanska@upsvr.gov.sk
SPODaSK, projektový zamestnanec - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP "Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately" Zakuciová Alena, Mgr. 215 2. +421 53 2446 607 Alena.Zakuciova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Dluhá Mária, Ing. 317 3. +421 52 2440 640 Maria.Dluha@upsvr.gov.sk
Klientské centrum pre OPPnKŤZPaPČ - pracovisko 34 pracovník OPPnKŤZPaPČ 3 príz. +421 52 2440 671
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Baltazárovič Ján, Ing. 207 2. +421 52 2440 648 Jan.Baltazarovic@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Horníková Mária, Mgr. 208 2. +421 52 2440 643 Maria.Hornikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kičáková Martina, Ing. 208 2. +421 52 2440 647 Martina.Kicakova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Korenková Marianna, Bc. 209 2. +421 52 2440 644 Marianna.Korenkova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Kubová Mária, Mgr. 212 2. +421 52 2440 645 Maria.Kubova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Marešová Jarmila, Bc. 207 2. +421 52 2440 642 Jarmila.Maresova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Račeková Lenka, Bc. 212 2. +421 52 2440 646 Lenka.Racekova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Šimková Lucia, Bc. 209 2. +421 52 2440 641 Lucia.Simkova2@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená B,Č,D,Ď,DZ,DŽ Bušovská Adriana, Mgr. 206 2. +421 52 2440 676 Adriana.Busovska@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená N,Ň,R,Ř,S,Š Drenčeniová Mária, Mgr. 206 2. +421 52 2440 679 Maria.Drenceniova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - teamleader Fenčáková Mária, Mgr. 205 2. +421 52 2440 670 Maria.Fencakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená E,F,K,U,Ú Kundisová Renáta, Bc. 206 2. +421 52 2440 672 Renata.Kundisova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená G,H,CH,I,J Omastová Katarína, Mgr. 204 2. +421 52 2440 675 Katarina.Omastova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená O,P,Z,Ž Tlili Petronela, Mgr. 204 2. +421 52 2440 677 Petronela.Tlili@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená A,C,L,Ľ,M,T,V,W Zemančíková Jana, Mgr. 204 2. +421 52 2440 678 Jana.Zemancikova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Dančík Alexander, MUDr. 205 2. +421 52 2440 670 Alexander.Dancik@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Pondušová Edita, MUDr. 204 2. +421 52 2440 670 Edita.Pondusova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Šlosárik Slavomír, MUDr. 206 2. +421 52 2440 670 Slavomir.Slosarik@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Hudecová Zuzana, Mgr. 8 2. +421 52 2440 251 Zuzana.Hudecova@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností - Pracovisko Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Blahutová Natália, Mgr. 121 1. +421 53 2446 643 Natalia.Blahutova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Fabianová Mária, Ing. 121 1. +421 53 2446 641 Maria.Fabianova2@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Ružbacká Viera, Mgr. 121 1. +421 53 2446 642 Viera.Ruzbacka@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená E,F,I,J,K,L,Ľ,M,N,Ň,O Biroščáková Patrícia Mária, Mgr. 124a 1. +421 53 2446 673 Patricia.Biroscakova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená A,B,C,Č,D,Ď,DZ,DŽ,G,H,CH Dobrovičová Daniela Mgr. 124a 1. +421 53 2446 671 Daniela.Dobrovicova@upsvr.gov.sk
Sociálna posudková činnosť - písmená P,R,S,Š,T,Ť,U,V,W,Z,Ž Jezerčáková Elena, Mgr. 124b 1. +421 53 2446 672 Elena.Jezercakova@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Bičanovská Renáta, MUDr. 124b 1. +421 53 2446 672 Renata.Bicanovska@upsvr.gov.sk
Lekárska posudková činnosť Hvizdáková Martina, MUDr. 124a 1. +421 53 2446 671 Martina.Hvizdakova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Koňaková Anna, Mgr. 132 1. +421 53 2446 551 Anna.Konakova@upsvr.gov.sk
späť