Aká legislatíva upravuje podmienky investičnej pomoci formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta?

Podmienky investičnej pomoci upravuje:

  • Zákon č. 231/2001 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Nariadenie ES č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách),
  • Regionálna mapa pomoci na roky 2007 – 2013,
  • Usmernenia Európskej komisie o národnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013.

 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac