Kto môže byť Prijímateľom investičnej pomoci formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta?

Prijímateľom investičnej pomoci je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v Slovenskej republike. Prijímateľ musí byť v 100% vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 31.01.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac