Odbor služieb zamestnanosti

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Davidíková Ingrid, Ing. 27 2 044/2443 300 ingrid.davidikova@upsvr.gov.sk
späť