Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Ing. Mišíková Eva 18 1 044/2443 300 eva.misikova@upsvr.gov.sk
späť