Oddelenie - Aktivačné centrum

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, agenda § 10, § 12, § 52 Ing.Adriana Pethöová 29 1 044/2443470 Adriana.Pethoova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Zuzana Budveselová 31 1 044/2443472 Zuzana.Budveselova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Margita Jacková 31 1 044/2443472 Margita.Jackova@upsvr.gov.sk
Radcaagenda § 10, § 52 Mária Šefferová 30 1 044/2443471 Maria.Sefferova@upsvr.gov.sk
späť