Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Janka Babálová 36 2 044/2443 316 janka.babalova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Lucia Piovarčiová 36 2 044/2443 323 lucia.piovarciova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Bc. Ing. Kvetoslava Gromová 4 prízemie 044/2443 314 kvetoslava.gromova@upsvr.gov.sk
späť