Referát služieb pre zamestnávateľa

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
ref. služieb pre zamest.-Infokarty,Povinný podiel ZŤP,Povolenia Mgr. Janka Babálová 36 2 044/2443 316 janka.babalova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamest. - NP SHP III. Bc. Martin Rusnák 36 2 044/2443 323 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
referát služieb pre zamestnávateľa - nahlášky VPM, výberové konania Ing. Miroslava Pekárovič 6 prízemie 044/2443 315 miroslava.pekarovic@upsvr.gov.sk
späť