Štát zisťuje skúsenosť nezamestnaných so službami, ktoré poskytuje

Štát sa usiluje zlepšiť skúsenosť občanov so službami a informáciami, ktoré poskytuje. Aktuálne sa zameriava na zlepšenie skúsenosti tých občanov, ktorí ukončili pracovný pomer a chcú sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tím BRISK (oddelenie behaviorálnych inovácií) Sekcie informačných technológií verejnej správy MIRRI v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych veci a rodiny pripravili dotazník, ktorého cieľom je zber spätnej väzby.

Štátu dotazník pomôže porozumieť, do akej miery by mal investovať do zlepšenia občianskej skúsenosti v tejto životnej skúsenosti. Pre občana to je spôsob, ako vyjadriť spätnú väzbu, ktorá pomôže lepšie nastaviť investíciu do zlepšenia konkrétnej služby štátu.

Online dotazník sa bude distribuovať prostredníctvom portálov www.sluzbyzamestnanosti.skwww.upsvr.gov.sk. Je krátky a jednoduchý. Skladá sa z 1 hlavnej otázky, ktorá je jediná povinná a 6 podporných, dobrovoľných otázok. Dotazník bude k dispozícii od budúceho týždňa po dobu jedného mesiaca, do 20.12.2022.

Táto aktivita je realizovaná v rámci spoločného projektu, ktorého cieľom je zlepšovanie občianskej skúsenosti so službami štátu  (komponent 17 POO). Projekt je financovaný z Plánu obnovy.

Kontakt:

Patrik Pavlovský

BRISK - Oddelenie behaviorálnych inovácií

Sekcia informačných technológií verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Pribinova 25

Bratislava 811 09

brisk@mirri.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.11.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac