Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ Mgr. Rogovský Martin 307 2 058/2440101 Martin.Rogovsky@upsvr.gov.sk
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovicko Rožňava
Agenda sprostredkovania zamestnania
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 0915981289 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Brzotín -D,E,F, Rochovce,Rožňava - I,L, Sil. Jablonica, Slavošovce - G,H,CH,I,J,K,R,U,Ü Bc. Piljanová Janka 210 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - P,T,U,V,W,Z,Ž, Drnava, Koceľovce, Krh. Dlhá Lúka, Rožňava - S, PhDr. Praznovská Daniela 210 1 058/2440328 0918698485 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Bôrka, Petrovo, Rožňava - O,Ő,Ö,R, Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 0905942829 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Rožňava - F,P Mgr. Blašková Monika 211 1 058/2440319 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - A,B,C,Č,Z, Kružná, Lúčka, Ochtiná, Rožňava - Č,D,Ď,DZ,N, Slavošovce - S,Š,V,W,Z,Ž Ing. Molčanová Patrícia 212 1 058/2440318 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,M,N,O,R,S,Š, Kováčová, Lipovník, Rožňava - Š, Rudná, Slavošovce - A,B,C,Č, D,Ď,E,F,L,M,N,O,P Mgr. Kolláriková Jana 212 1 058/2440318 jana.kollarikova@upsvr.gov.sk
Brdárka, Hrušov, Roštár, Rožňava - B, Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Honce, Jovice, Krh. Podhradie - L,M,N,S,Š,T,U,V, Pača, Rozložná, Slavoška, Slavošovce - T Mgr. Kónya Zoltán 213 1 058/2440314 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ, Skupinové poradenstvo Mgr. Almášiová Zuzana 214 1 058/2440323 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ, Skupinové poradenstvo Mgr. Mlynárová Janka 214 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Brzotín - K, Čierna Lehota, Krh. Pohradie - Ž, Rožňava - K Hroncová Frederika 215 1 058/2440326 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Rožňava - E,M,V,W,Y,Z,Ž, Štítnik, Štefan Balog 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Betliar, Čučma, Krh. Podhradie - D,K,P,R,I,J,O, Spišáková Jana 217 1 058/2440322 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/Turňou, Rožňava - G, Ing. Malatinská Zuzana 217 1 058/2440322 zuzana.malatinska@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - E,F,G,H,CH, Markuška, Rožňava - H, Kristína Danková 218 1 058/2440317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Brzotín - G,H,CH,I,J,L, Gočaltovo, Hanková, Rakovnica, Rožňava - A,Á,C,CH,U,Ü,J,T, Rožňavské Bystré, Mgr. Manková Natália 218 1 058/2440317 natalia.mankova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Rožňava -B,Č,D,Ď,DZ,G,I,N,S, Brzotín - D,E,F, Drnava, Honce, Hrušov, Koceľovce, Kr.Podhradie - C,Č,L,M.N,Z,Ž, Ochtiná, Silická Jablonica Olexa Štefan 207 1 058/2440315 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Brdárka, Brzotín - G,H,I,J,L, Gočaltovo, Hanková, Jablonov n/Turňou, Krh. Podhradie - A,B, K,P, Rakovnica, Roštár, Rožňava - A,Á,C,CH,F,J,K,P,U,Ü,T, Rožňavské Bystré, Slavoška, Slavošovce - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P,R,U,Ú Štítnik Szajkó Alexander 207 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Brzotín - P,T,U,V,W,Z,Ž, Krh. Dlhá Lúka, Krh. Podhradie - E,F,G,H,CH, Kružná, Lúčka, Pača, Rochovce, Rozložná, Rožňava - E,H,M,V,W,Y,Z,Ž, Slavošovce - G,H,CH,I,J Ing. Sentpéteryová Iveta 208 1 058/2440321 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Brzotín - A,B,C,Č,M,N,O,R,S,Š, Hrhov - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N, Petrovo,Rožňava - O,Ő,Ö,R, Slavošovce - K,S,Š,V,W,T,Z,Ž Ján Sklenár 209 1 058/2440325 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Betliar, Brzotín - K, Čierna Lehota, Čučma,Gemerská Poloma, Hrhov - O,P,R,S,Š,T,U,V,W,Y,Z,Ž, Jovice, Kováčová, Krh. Podhradie - D,I,J,R,O,S,Š,T,U,V,W, Lipovník, Markuška, Rožňava -L,Š, Rudná, Mgr. Gáspárová Orsolya 209 1 058/2440325 orsolya.gasparova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Agenda hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Dobšiná - A,D,Ď,E,F,G,I,J,P,R,S,T,Ť,U,V,W,Z, N. Slaná - A,B,I,J,K,L,M,N,Z,Ž, Rejdová, Gočovo, Henckovce, Stratená, Vyšná Slaná, Dedinky Hlaváčová Mária 914 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Dobšiná - B,C,Č,H,CH,K,L,M,N,O,Š, Ž, N. Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,S,Š,T,V,W,U, Kobeliarovo, Vlachovo Hlaváčová Mária 914 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania zamestnania
Dobšiná - A,Á,D,Ď,E,F,G,I,J,U,P,R,S,T,Ť,V,W,Z, Nižná Slaná - M,N, Rejdová, Korfanta František 909 1 058/2443522 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Dedinky, Dobšiná - K,Š, Gočovo, Henckovce, Nižná Slaná - A,B,I,J,K,L,Z,Ž, Stratená, Vyšná Slaná Poliaková Jana 913 1 058/2443326 jana.poliakova@upsvr.gov.sk
Dobšiná - B,C,Č,H,CH,L,M,N,O,Ž, Kobeliarovo, Nižná Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,Ř,S,Š,T,V,W,U, Vlachovo Ing. Jana Molčanová 913 1 058/2443326 jana.molcanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Agenda hmotnej núdze a štátnych sociálnych dávok
Plešivec - F,K,M,N,O,P,R,S,Š,U,V,W,Z,Ž,T, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Pašková, Ardovo, Silica, Kečovo Šedová Anikó 801 1 058/2442327 aniko.sedova@upsvr.gov.sk
Plešivec - A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,CH,I,J,L, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Kunová Teplica, , Meliata, Sil. Brezová, Slavec, Vidová Šedová Anikó 801 1 058/2442327 aniko.sedova@upsvr.gov.sk
Agenda sprostredkovania zamestnania
Gemerská Panica, Kunová Teplica, Meliata, Silická Brezová, Slavec, Vidová Plešivec - A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,I,J,L Mgr. Pál Tibor 802 1 058/2442328 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Ardovo, Gemerská Hôrka, Plešivec -M,N,O,P,R,S,Š,U,V,W,Z,Ž, Silica Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Kečovo, Pašková, Plešivec - F,K,T Mgr. Cmoriková Andrea 803 1 058/2442523 andrea.cmorikova@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Sieťový agent Mgr. Potočná Mária 601 2 058/2440410 0917882289 maria.potocna@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440306 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk
Ivan Hudák 405 3 058/2440131 ivan.hudak@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Šmelková Soňa, Mgr. 602 2 058/2440312 Sona.Smelkova@upsvr.gov.sk
Bányaszová Andrea, Ing. 602 2 058/2440312 Andrea.Banyaszova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - R Mgr. Patrik Lököš 502 1 058/2440515 patrik.lokos@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Mi – Mu, Š Mgr. Kerek Gembická Erika 502 1 058/2440515 Erika.KerekGembicka@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD -I, Go - Gy Mgr.Enikő Čefová 502 1 058/2440514 eniko.cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Janette Violová 502 2 058/2440514 janette.violova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Ing. Judita Lüköová 503 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Fa, Da, N, Sz, ŠSD - Da – DL Ing. Lucia Molnárová 503 1 058/2440524 Lucia.Molnarova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 iveta.jancova@upsvr.gov.sk
HN,NVaŠSD - A, V, Kuč., HN,NV - Mako, Maková Mgr. Andrea Mišanková 505 1 058/2440525 andrea.misankova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Darina Gáspárová 506 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, ŠSD - Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 1 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Č, J, Z, HN,NV Pa-Pl, ŠSD Pi Ing. Miroslav Milata 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga – GL, U, Ü ŠSD - Pe Mgr. Milková Marcela 510 1 058/2440512 marcela.milkova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Bc. Marián Szenderák 510 1 058/2440512 Marian.Szenderak@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - C, CS, Cz, Kr - Kv okrem Kuč.,ŠSD Pa Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ch, Ka – Kn, Ukrajina Bc. Inez Mikolajová 507 1 058/2440519 Inez.Mikolajova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu, HN,NV - Ma – Me okrem Mako,Maková ŠSD - PL Mgr. Karin Bakošová 511 1 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Ing. Lucia Hlaváčová 511 1 058/2440554 lucia.hlavacova@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky Mgr. Gecelovská Anna 608 2 058/2440518 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc, Marcela Petrová 608 2 058/2440518 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
Ing. Helena Fábianová 105 0 058/2440560 Helena.Fabianova@upsvr.gov.sk
Mgr. Letanovská Michaela 105 0 058/2440560 Michaela.Letanovska@upsvr.gov.sk
šafárikova 71, Rožňava
Terénni sociálni pracovníci Mgr. Angelika Ambrúžová, Mgr. Györgyi Šikúrová 23 3 058/2440527
Terénni sociálni pracovníci Bc. Branislav Olexa Mgr. Hajdu Milena Mgr. Beáta Šlosárová Bc. Peruňská Angelika 20 3 058/2440526

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Šafárikova 71, Rožňava
Vedúca oddelenia- odborné poradenstvo ,§43 PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo, §43 PhDr. Čipková Emília 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo, §43 Mgr. Demčáková Martina 24 3 058/2440291 martina.demcakova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §43 Mgr. Nemčková Alica 26 3 058/2440297 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Filiczká Henrieta 26 3 058/2440297 Henrieta.Filiczka@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Hrenčuk Dalibor 28 3 058/2440298 Dalibor.Hrencuk@upsvr.gov.sk
NP- Nestrať prácu-vzdelávaj sa Ing. Cintelová Eva 28 3 058/2440298 Eva.cintelova@upsvr.gov.sk
NP- Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Mgr.Belánová Jana, PhD 27 3 058/2440296 jana.belanova2@upsvr.gov.sk
NP- Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Ing.Pálová Monika 27 3 058/2440296 monika.palova@upsvr.gov.sk
Šafárikova 112, Rožňava
Projekt „Pomáhame odídencom – komunikátor“ Ing. Fabiánová Monika 609 2 058/2440293 Monika.Fabianova@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ JUDr.Mitrik Ján 609 2 058/2440293 Jan.Mitrik@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bc.Drenko Petrusová Lenka 609 2 058/2440293 Lenka.DrenkoPetrusova@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bc. Bakošová Barbara 609 2 058/2440293 Barbara.Bakošova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí 104 prízemie 058/2440646
posudková činnosť - O, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Y, úkony všeobecných lekárov Bakošová Anna, Mgr. 602 A 2 058/2440673 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž Daubnerová Jana, Mgr. 602 B 2 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, CH, I, K, L, Ľ, N, Ň Hricková, Zuzana Mgr. 602 A 2 058/2440673 zuzana.hrickova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, C, Č, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 602 B 2 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, V, N, S, Sz, Š Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 205 1 058/2440640 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - J, K, L Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, V, N Szaniszlóová Valéria, Mgr. 205 1 058/2440642 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - E, F, I, R, T, Z, Ž Štoberová Zuzana, PhDr. 501 1 058/2440643 zuzana.stoberova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, M, U Ulmanová Noémi, Mgr. 501 1 058/2440641 noemi.ulmanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - Henckovce, Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, VP Plešivec - Kunová teplica, Pašková, Silica, Sil. Brezová, Slavec, Vidová Sedláková Tímea, Mgr. 205 1 058/2440642 timea.sedlakova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova2@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Bc. Margaréta Mária Kosková 909 1 058/2443644 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Ivanová Ivana, MUDr.
posudkový lekár Jenčová Veronika, MUDr.
posudkový lekár Tóthová Henrieta, MUDr.
terénny sociálny pracovník Burčíková Štefánia, Bc. 104 prízemie stefania.burcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Podracká Tímea, Bc 104 prízemie timea.podracka@upsv.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kúkelová Helena, Ing. 403 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60) Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60) Prokopová Zuzana, Mgr. 413 3 058/2440 450 zuzana.prokopova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - pracovný asistent v CHD, CHP (§ 59) Genči Dominika, Ing. 413 3 058/2440 290 dominika.genci@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - NP Chyť sa svojej šance Marcišová Veronika, Bc. 411 3 058/2440 404 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - NP Cesta na trh práce -3 aktivita 1, NP Chyť sa svojej šance Ďurská Ľubica, Ing. 411 3 058/2440 454 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - NP Chyť sa svojej šance Kerekešová Eva, Mgr. 411 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana na samozamestnanie (§§ 49, 54, 57), mobilitu a presťahovanie za prácou (§§ 53a, 53c) Blašková Mária, Ing. 410 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana - § 53 - príspevok na dochádzku za prácou; § 54 - Pomáhame odídencom - príspevok na mobilitu Bakošová Barbara, Bc. 410 3 058/2440 459 barbara.bakosova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - § 54 - príspevok na dochádzanie za prácou , NP Prax pre mladých Polgáryová Andrea, Mgr. 410 3 058/2440 459 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu a verejných zamestnávateľov §§ 52, 54 -NP Aktivácia znevýhodnených UoZ Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu a verejných zamestnávateľov § 54 - NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 2, NP Aktivácia znevýhodnených UoZ, NP Pomáhame odídencom Ing. Lucia Bartóková 409 3 058/2440 401 lucia.bartokova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre sociálne podniky - §§ 53f, 53g, investičná pomoc Mgr. Mária Hlaváčová 409 3 058/2440 406 maria.hlavacova2@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Príspevok na star. o dieťa, Vzdelávanie UoZ 2, Podpora intergračných podnikov, Investičná pomoc sociálnym podnikom; personálne výdavky NP Efektivita, DEI, NP Chyť sa svojej šance Illyésová Vlasta, Ing. 407 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Reštart pre mladých 2, Praxou k zamestnaniu 2, Cesta na trh práce 3- opatrenie 2; personálne výdavky - Ochrana detí pred násilím, Cesta na trh práce 2, Prax pre mladých, Chyť sa svojej šance Illyésová Dana, Ing. 407 3 058/2440 232 dana.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce aktivita 4 a 5, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 3, Podpora zamestnanosti, Prvá pomoc Buliková Monika, Ing. 407 3 058/2440 231 monika.bulikova@upsvr.gov.sk
referát ESF - Podpora zamestnanosti, IP ZUoZ, Chyť sa svojej šance, Aktivácia znevýhodnených UoZ Ing. Alexandra Sedláková 407 3 058/2440 400 alexandra.sedlakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, pestúnska starostlivosť, osvojenie Mgr. Madáčová Lívia 715 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Mlynárová Zuzana 708 1 058/2441606 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 710 príz. 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Diana Fazekas 708 príz. 058/2441606 diana.fazekas@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 710 príz. 058/2441602 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí, sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Mgr. Ulman Zsolt 711 príz. 058/2441608 zsolt.ulman@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441608 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Szarka Peter 714 1 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Kavečankyová Jana 714 1 058/2441609 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Eva Klimová 714 2 058/2441601 eva.klimova@upsvr.sgov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Jana Knišková 714 1 058/2441609 jana.kniškova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Daša Králiková 711 1 058/2441603 dasa.kralikova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Bc. Šoltésová Andrea 717 príz. 058/2441605 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Alexandra Szojáková 717 2 058/2441605 alexandra.szojakova@upsvr.gov.sk
Šafárikova č. 71 Rožňava
terénny sociálny pracovník Mgr. Martina Ambrúžová 32 3 058/2440513 martina.ambruzova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc. Iveta Soltészová 32 3 058/2440513 iveta.solteszova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc. Diana Tomková 22 3 058/2440607 diana.tomkova@upsvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Bc. Eva Šmírová 32 3 058/2440513 eva.smirova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Betliar, Čučma Organizácie §12 v Rožňave PhDr. Terrai Michal 414 3 058/2440700, 0905/706753 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor, Úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim OBCE: Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná Organizácie §10 v Rožňave Ing. Gonos Ján 414 3 058/2440702, 0905706751 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava, Gemerská Poloma Bc. Skalošová Zuzana 414 3 058/2440701, 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim OBCE: Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka Organizácie §10 v Rožňave Hlaváč Peter 414 3 058/2440702, 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Bôrka, Silica, Lúčka, Krásnohorské Podhradie, Pača, Kečovo, Dlhá Ves, Gemerská Panica Čefo Zoltán 414 3 058/2440701, 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Roštár, Rožňavské Bystré, Pašková, Rožňava (L-P) Prokšely Štefan 414 3 058/2440701, 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Drnava, Jovice, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kováčová, Krásnohorské Podhradie, Ardovo, Silická Brezová, Bretka Bc. Iván Gabriel 414 3 058/2440701, 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Honce, Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Koceľovce, Petrovo, Markuška, Slavoška, Ochtiná, Rudná, Hanková, Brdárka, Kunova Teplica, Rožňava (R-Z) Ďurský Marek 414 3 058/2440701, 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná, Henckovce Oravcová Mária 910 1 058/2443000, 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Stratená, Dedinky, Dobšiná, Vlachovo, Gočovo, Rejdová, Vyšná Slaná, Kobeliarovo Grančák Branislav 910 1 058/2443000, 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Administrátor AC, Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Gemerská Hôrka, Meliata, Nižná Slaná, Sklad PP a OOPP Bacso Ján 414 3 058/2440701, 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
Štátna pokladnica - úhrady, dodávatelia, projekty Ing. Zakhar Peter 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty,registratúra Molnárová Mária 106 priz. 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty, MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Violová Petronela 311 2 058/2440173 Petronela.Violova@upsvr.gov.sk
Správa budovy, skladové hospodárstvo Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
Správa majetku Mlynárová Mariana 314 2 085/2440194 Mariana.Mlynarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, autoprevádzka Kis Bodnárová Mária 309 2 058/2440116 Maria.KisBodnarova@upsvr.gov.sk
Oroszová Judita, JUDr. 308 2 058/2440115 Judita.Oroszova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
Korenšpodencia úradu,podateľňa Bc. Gallová Lucia 306 2 058/2440101 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
Vodič Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť