Usmernenie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov

Usmernenie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov – náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky

Zákonom č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.5.2013 došlo k úprave ustanovenia § 64. Uvedené legislatívne zmeny súviseli s úpravami v definícii chránená dielňa a chránené pracovisko podľa ustanovenia § 55 ods.1 zákona o službách zamestnanosti v znení zákona č. 96/2013 Z. z.

Prechodné ustanovenie § 72 ods. 11 zákona o službách zamestnanosti v znení zákona č. 96/2013 Z. z. k úpravám účinným od 1.5.2013 stanovuje, že pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa §63 ods. 1 písm. d), §64, §65 a §65a za celý rok 2013 sa postupuje podľa tohto zákona.

S odvolaním sa na toto ustanovenie, ako aj na § 64 ods. 2 až ods. 4 a ods. 8, ktoré jednoznačne vymedzujú subjekty pre zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, môže zamestnávateľ realizovať plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky chránenej dielni bez ohľadu na to, či bola zriadená občanom so zdravotným postihnutím alebo chránenému pracovisku, kde zákon zakotvuje podmienku, že zriaďovateľom chráneného pracoviska musí byť občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. V súlade s vyššie uvedeným sa takto postupuje za celý rok 2013.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac