Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení písomnosti v súlade s §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.03.2018
Dátum aktualizácie: 02.02.2022
späť