Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 058/2440560

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ Babič Lea, Mgr. 307 2 058/2440101
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovicko Rožňava
Agenda sprostredkovania práce
Vedúca oddelenia Lorko Praznovská Daniela, PhDr. 203 1 058/2440311, 0915981289 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Zástupkyňa vedúcej Agenda ZPS, zápisnice v správnom konaní Mgr. Kolláriková Jana 219 1 058/2440320 jana.kollarikova@upsvr.gov.sk
Brzotín B,C,Č,R,S,Sz,Š,U,Ú,Ű,Ü,V,W,Z,Ž,Y,Ý, Gočaltovo, Honce, Krh. Podhradie M,R, Ochtiná, Rožňava E,D,Ď,Dz,Dž, Silická Jablonica, Slavošovce B,G,S,Sz,Š Mgr. Manková Natália 213 1 058/2440314 natalia.mankova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Betliar, Brdárka, Rožňava G Hroncová Frederika 210 1 058/2440328 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Koceľovce, Lipovník, Lúčka, Pača, Rozložná, Rožňava R Džimová Diana 211 1 058/2440319 diana.dzimova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie Z,Ž, Jablonov nad Turňou, Hrušov, Rakovnica, Rožňava C,Č,H,CH Mgr. Tibor Pál 211 1 058/2440319 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Krh. Dlhá Lúka, Gemerská Poloma, Rudná, Rožňava S Spišáková Jana 210 1 058/2440328 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie G,H,CH,I,Í,J,Y,Ý, Slavošovce A,Á,C,Č,D,Ď,Dz,Dž,E,H,CH,I,Í,Y,Ý,J, Rožňava M,T,Ť Mgr. Eva Klimová 212 1 058/2440318 eva.klimova@upsvr.gov.sk
Slavošovce K,L,M,N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,P,R,V,W, Rožňavské Bystré, Brzotín L,M,N,Ň,O,Ó, Ö,Ő P,T,Ť, Rožňava N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,Q,V,W, Petrovo Ing. Gunárová Jana 213 1 058/2440314 jana.gunarova2@upsvr.gov.sk
Krh.Podhradie,D, Ď, Dz,Dž, Hanková, Hrhov, Slavošovce F,T,Ť,U,Ú, Ü,Ű,Z,Ž ,Rožňava F,J,Š,U,Ú, Ü,Ű,Š,Z,Ž Mgr. Kuchtová Alena 214 1 058/2440324 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Jovice, Krásnohorské Podhradie, Kružná A,B,C,Č,E,F,S,Sz,Š,T,Ť,V,W, Rožňava K Mgr. Kónya Zoltán 212 1 058/2440318 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Brzotín A,D,Ď,Dz,Dž,E,F,G,H,CH,I,Í,J,K, Drnava, Rochovce, Rožňava P,I,Í,Y,Ý Štefan Balog 214 1 058/2440324 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Kováčová, Roštár, Slavoška, Krh. Podhradie K,L,N,Ň,O,Ó,Ö,Ő,P,U,Ú,Ü,Ű, Rožňava B Fabiánová Monika, Ing. 218 1 058/2440317 monika.fabianova@upsvr.gov.sk
Štítnik, Rožňava A,Á, L, Čučma, Markuška Ing. Malatinská Zuzana 218 1 058/2440317, 0905942829 zuzana.malatinska@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Agenda sprostredkovania práce
Dobšiná - A,Á,D,Ď,E,F,G,I,J,U,P,R,S,T,Ť,V,W,Z, Nižná Slaná - M,N, Rejdová, Korfanta František 913 1 058/2443522 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Dedinky, Dobšiná - K,Š, Gočovo, Henckovce, Nižná Slaná - A,B,I,J,K,L,Z,Ž, Stratená, Vyšná Slaná Bobaľová Jana, Ing. 913 1 058/2443523 Jana.bobalova2@upsvr.gov.sk
Dobšiná - B,C,Č,H,CH,L,M,N,O,Ž, Kobeliarovo, Nižná Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,Ř,S,Š,T,V,W,U, Vlachovo Ing. Jana Molčanová 912 1 058/2443326 jana.molcanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Agenda sprostredkovania práce
Gemerská Panica, Kunová Teplica, Meliata, Silická Brezová, Slavec, Vidová Plešivec - A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,I,J,L Bc.Imreová Monika 801 1 058/2442328 monika.imreova@upsvr.gov.sk
Ardovo, Gemerská Hôrka, Plešivec -M,N,O,P,R,S,Š,U,V,W,Z,Ž, Silica Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Kečovo, Pašková, Plešivec - F,K,T Kupeczová Nicol 803 1 058/2442523 nicol.kupeczová@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440306, 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410, 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest „Spoločne hľadáme prácu III“ Bc. Peruňská Angelika 601 2 058/2440410, 0917882289 angelika.perunska@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát kontroly Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk
Referát kontroly Ivan Hudák 405 3 058/2440131 ivan.hudak@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Mgr. Blašková Monika 602 2 058/2440312 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Bányaszová Andrea, Ing. 602 2 058/2440312 Andrea.Banyaszova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - Rožňava
Brzotín - D,E,F,P,T,U, Drnava, Honce, Hrušov, Koceľovce, Krh. Podhradie - C,Č,F,G,L,M,N,Z,Ž, Ochtiná, Rozložná, Rožňava - B,I,S, Silická Jablonica Olexa Štefan 207 1 058/2440315 Stefan.Olexa@upsvr.gov.sk
Brdárka, Brzotín - G,H,CH,I,J,L, Gočaltovo, Hanková, Jablonov n/Turňou, Krh. Podhradie - A,B, E, H, CH, Kružná, Lúčka, Rakovnica, Rožňava - A,Á,C,CH,J, U,Ü,T, Rožňavské Bystré, Slavoška, Slavošovce - F,L, M,N,O,P, R,U, Štítnik Szajkó Alexander 207 1 058/2440315 Alexander.Szajko@upsvr.gov.sk
Jovice, Betliar, Brzotín - K,V,W,Z,Ž, Čierna Lehota, Čučma, Hrhov - O,P,R,S,Š,T,U,V,W,Y,Z,Ž, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krh. Podhradie - K,P, Lipovník, Markuška, Rožňava - E,H,L,M,Š,V, W, Y, Z, Ž , Rudná, Slavošovce - K Jobbáďová Jaroslava 208 1 058/2440321 Jaroslava.Jobbadova@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Krh. Podhradie -D,I, J,R,O,S,Š,T,U,V, Pača, Rožňava - Č, D,Ď,DZ,G,N ,F,K,P, Slavošovce -A,B,C,Č,D,Ď,E,G,H,CH,I,J Kissová Elvíra, Ing. 209 1 058/2440325 Elvira.Kissova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Brzotín - A,B,C,Č,M,N,O,R,S,Š, Hrhov - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N, Petrovo, Rochovce, Roštár, Rožňava - O, Ő, Ö, R, Slavošovce - S, Š, V,W,T, Z,Ž Hrenčuk Dalibor 209 1 058/2440313 Dalibor.Hrencuk@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - vysunuté pracovisko Plešivec
Gemerská Hôrka, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Pašková, Ardovo, Silica, Kečovo Havrlentová Ingrid 801 1 058/2442327 Ingrid.Havrlentova@upsvr.gov.sk
Plešivec, Gemerská Panica, Kunová Teplica, Melita, Silická Brezová, Slavec, Vidová, Gemerská Hôrka, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Pašková, Ardovo, Silica, Kečovo Bc. Ilona Simková 801 1 058/2442327 Ilona.Simkova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - vysunuté pracovisko Dobšiná
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - vysunuté pracovisko Dobšiná Sklenár Ján 914 1 058/2443325 Jan.Sklenar@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD - vysunuté pracovisko Dobšiná Vikartovská Miroslava 914 1 058/2443325 Miroslava.Vikartovska@upsvr.gov.sk
Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi - rozhodovacia činnosť
HN, NV, ŠSD - R Mgr. Patrik Lököš 502 1 058/2440515 patrik.lokos@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – I, Go – Gy Mgr.Enikő Čefová 502 1 058/2440514 eniko.cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Janette Violová 502 2 058/2440514 janette.violova@upsvr.gov.sk
Dávky náhradnej rodinnej starostlivosti A – J, Ko Hlaváčová Ďurančíková Michaela, Ing. 502 1 058/2440515 Michaela.HlavacovaDurancikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F (okrem Fa), Ž Ing. Judita Lüköová 503 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W; ŠSD – O, Q, Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 iveta.jancova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – A, V, Kuč. HN,NV - Mako, Maková Mgr. Andrea Mišanková 505 1 058/2440525 andrea.misankova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De – Dž, Ď, Sa – Sy HN, NV - O, Q ŠSD - De - Dž Darina Gáspárová 506 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – E, Koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov: L - Z Mgr. Hladíková Eva 506 1 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Mi – Mu, Š Mgr. Zuzana Pastrnáková 506 1 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
"HN, NV, ŠSD – Č, J, Z, HN,NV - Pa – PL ŠSD - Pi" Ing. Miroslav Milata 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
Dávky náhradnej rodinnej starostlivosti K – Z (okrem Ko) Prívozníková Mária 507/B 1 058/2440528 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
" HN, NV, ŠSD – C, Cs, CZ, Kr – Kv (okrem: Kuč..) ŠSD – Pa Ukrajina" Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ch, Ka – Kn, Ukrajina Bc. Inez Mikolajová 507 1 058/2440519 Inez.Mikolajova@upsvr.gov.sk
"HN, NV, ŠSD - Ga – GL, U, Ü ŠSD - Pe " Mgr. Milková Marcela 510 1 058/2440520 marcela.milkova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Fa, Da, N, Sz Ing. Lucia Molnárová 510 1 058/2440512 Lucia.Molnarova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T (okrem Tomi, Tomiová) ŠSD - Ma, Me Bodnárová Viktória, Mgr. 510 1 058/2440511 Viktoria.Bodnarova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu, HN,NV - Ma – Me okrem Mako, Maková ŠSD – PL Mgr. Karin Bakošová 511 1 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Ing. Lucia Hlaváčová 511 1 058/2440554 lucia.hlavacova@upsvr.gov.sk
Koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov: A - K Mgr. Henrieta Horváthová 511 1 058/2440550 Henrieta.Horvathova@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky Mgr. Gecelovská Anna 608 2 058/2440518 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Marcela Petrová 608 2 058/2440518 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Mgr. Letanovská Michaela 105 0 058/2440560 Michaela.Letanovska@upsvr.gov.sk
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie Bc. Lucia Kemény 105 0 058/2440560 Lucia.Kemeny@upsvr.gov.sk
Šafárikova 71, Rožňava
Terénny sociálny pracovník Mgr. Györgyi Šikúrová 26 3 058/2440526 Gyorgyi.Sikurova@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Bc. Branislav Olexa 26 3 058/2440526 Branislav.Olexa@upsvr.gov.sk
Terénny sociálny pracovník Mgr. Beáta Šlosárová 26 3 058/2440526 Beata.Slosarova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 403 3 058/2440210 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávatelov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 60) Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávatelov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 60) Prokopová Zuzana, Mgr. 413 3 058/2440450 zuzana.prokopova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre obcana a zamestnávatelov - pracovný asistent v CHD, CHP (§ 59) Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre obcana a zamestnávatelov - pracovný asistent v CHD, CHP (§ 59) Prokopová Zuzana, Mgr. 413 3 058/2440450 zuzana.prokopova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávatelov § 54 - NP Chyt sa svojej šance Marcišová Veronika, Ing. 411 3 058/2440404 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávatelov § 54 - NP Cesta na trh práce -3 aktivita 1, NP Chyt sa svojej šance Ďurská Ľubica, Ing. 411 3 058/2440454 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávatelov § 54 - NP Chyt sa svojej šance opatrenie 2, Zákon o sociálenje ekonomike §19a, §19b Kerekešová Eva, Mgr. 411 3 058/2440411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre obcana na samozamestnanie (§§ 49, 54, 57), mobilitu a prestahovanie za prácou (§§ 53a, 53c), príspevky AOTP pre obcana - § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Buliková Monika, Ing. 410 3 058/2440459 monika.bulikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre obcana na samozamestnanie (§§ 49, 54, 57), mobilitu a prestahovanie za prácou (§§ 53a, 53c), príspevky AOTP pre obcana - § 53 - príspevok na dochádzku za prácou Csoltóová Marcela, Mgr. 410 3 058/2440234 Marcela.Csoltoova@upsvr.gov.sk
NP Prax pre mladých, Zákon o sociálenje ekonomike §19a, §19b Polgáryová Andrea, Mgr. 413 3 058/2440290 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu a verejných zamestnávatelov §§ 52, 54 -NP Podpora zamestnanosti, NP Podpora udržania pracovných návykov Čiefová Roberta 409 3 058/2440405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu a verejných zamestnávatelov § 54 - NP Cesta na trh práce 3 - opatrenie 2, NP Aktivácia znevýhodnených UoZ opr.3, NP Pomáhame odídencom Lucia Bartóková, Ing. 409 3 058/2440401 lucia.bartokova2@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia ZUoZ - opatrenie č.2 Mária Hlaváčová, Mgr. 409 3 058/2440406 maria.hlavacova2@upsvr.gov.sk
agenda ESF - overovanie a zúčtovanie výdavkov NP Illyésová Vlasta, Ing. 407 3 058/2440232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
agenda ESF - overovanie a zúčtovanie výdavkov NP Illyésová Dana, Ing. 407 3 058/2440233 dana.illyesova@upsvr.gov.sk
agenda ESF - overovanie a zúčtovanie výdavkov NP Blašková Mária, Ing. 407 3 058/2440231 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
referát ESF - Podpora zamestnanosti, IP ZUoZ, Chyť sa svojej šance, Aktivácia znevýhodnených UoZ Ing. Alexandra Sedláková 407 3 058/2440400 alexandra.sedlakova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Šafárikova 71, Rožňava
Tímlíder za poradenstvo - odborné poradenstvo, §43 PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo, §43 Čipková Emília, PhDr. 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
Odborné poradenstvo, §43 Demčáková Martina, Mgr. 24 3 058/2440291 martina.demcakova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §43 Nemčková Alica, Mgr. 26 3 058/2440297 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Filiczká Henrieta 26 3 058/2440297 Henrieta.Filiczka@upsvr.gov.sk
NP- Nestrať prácu-vzdelávaj sa Cintelová Eva, Ing. 28 3 058/2440298 Eva.cintelova@upsvr.gov.sk
NP- Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Belánová Jana, Mgr. PhD 27 3 058/2440296 jana.belanova2@upsvr.gov.sk
NP- Individualizované poradenstvo pre ZUoZ Pálová Monika, Ing. 27 3 058/2440296 monika.palova@upsvr.gov.sk
Šafárikova 112, Rožňava
Projekt „Pomáhame odídencom – komunikátor“ Fabiánová Monika, Ing. 609 2 058/2440293 Monika.Fabianova@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Mitrik Ján, JUDr. 609 2 058/2440293 Jan.Mitrik@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Bakošová Barbara, Bc. 609 2 058/2440293 Barbara.Bakošova@upsvr.gov.sk
Projekt „Pomáhame odídencom-poradenstvo“ Drenko Petrusová Lenka, Bc. 609 2 058/2440293 Lenka.DrenkoPetrusova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí Erika Kerek Gembická, Mgr. 104 prízemie 058/2440646 erika.kerekgembicka@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - O, Q, R, Š, T, Ť, U, V, Y Bakošová Anna, Mgr. 602 A 2 058/2440673 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž, W Daubnerová Jana, Mgr. 609 2 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - K, L, Ľ, Hricková, Zuzana Mgr. 602 A 2 058/2440673 zuzana.hrickova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 609 2 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - C, Č, H, CH, I, N, Ň, S Kuchárová Ivana, Mgr. 609 2 058/2440672 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, V, N, Plešivec Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - S, Sz, Š Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 205 1 058/2440640 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - J, K, L, Gemerská Panica, Gemerská Hôrka Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P, Sil.Brezová, Kúnová Teplica, Dedinky, Dobšinská Maša, Stratená, Dobšinská ľadová Jaskyňa Szaniszlóová Valéria, Mgr. 205 1 058/2440642 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - E, F, I, R, T, Z, Ž, Ardovo, Rejdová, Vyšná Slaná Štoberová Zuzana, PhDr. 501 1 058/2440643 zuzana.stoberova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, M, U, Bohúňovo, Tiba, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Kečovo, Meliata Ulmanová Noémi, Mgr. 501 1 058/2440641 noemi.ulmanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - Henckovce, Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Pašková, Silica, Slavec, Vidová, Dobšiná Lenka Drenko Petrusová, Bc. 205 1 058/2440642 lenka.drenkopetrusova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec - kancelária pre príjem žiadostí Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova2@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná- kancelária pre príjem žiadostí Bc. Margaréta Mária Kosková 909 1 058/2443644 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Martina Sáreníková, MUDr.
posudkový lekár Kováčová Monika, MUDr.
posudkový lekár Tóthová Henrieta, MUDr.
terénny sociálny pracovník Burčíková Štefánia, Mgr. 21 3 058/2440676,0915 817 337 stefania.burcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Podracká Tímea, Mgr. 21 3 058/2440676,0915 817 222 timea.podracka@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, pestúnska starostlivosť, osvojenie Mgr. Madáčová Lívia 715 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Mlynárová Zuzana 708 1 058/2441606 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 710 príz. 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Diana Fazekas 708 príz. 058/2441606 diana.fazekas@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 710 príz. 058/2441602 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí, sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Mgr. Ulman Zsolt 711 príz. 058/2441608 zsolt.ulman@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441608 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Szarka Peter 714 1 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Kavečankyová Jana 714 1 058/2441609 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Eva Klimová 714 2 058/2441601 eva.klimova@upsvr.sgov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Jana Knišková 714 1 058/2441609 jana.kniškova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Daša Králiková 711 1 058/2441603 dasa.kralikova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Bc. Šoltésová Andrea 717 príz. 058/2441605 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Alexandra Szojáková 717 2 058/2441605 alexandra.szojakova@upsvr.gov.sk
Šafárikova č. 71 Rožňava
terénny sociálny pracovník Mgr. Martina Ambrúžová 32 3 058/2440513 martina.ambruzova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc. Iveta Soltészová 32 3 058/2440513 iveta.solteszova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Bc. Diana Tomková 22 3 058/2440607 diana.tomkova@upsvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Bc. Eva Šmírová 32 3 058/2440513 eva.smirova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko - psychologických služieb

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
NP DEI NS III. Branislav Sabaka, Mgr. 29 3 058/2440614 branislav.sabaka@upsvr.gov
Psychológ Oravcová Zuzana, Mgr. 31 2 058/2440604 zuzana.oravcova3@upsvr.gov.sk

Referát Aktivačné Centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Tímlíder AC Obce: Betliar, Čučma Terrai Michal, MBA., PhDr. 414 3 058/2440700, 0905/706753 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Krásnohorské Podhradie, Pača Hlaváč Peter 414 3 058/2440701, 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava, Gemerská Poloma Skalošová Zuzana, Bc. 414 3 058/2440701, 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Bôrka, Silica, Lúčka, Kečovo, Dlhá Ves, Gemerská Panica, Plešivec Čefo Zoltán 414 3 058/2440701, 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Roštár, Rožňavské Bystré, Pašková, Rožňava (L-P) Prokšely Štefan 414 3 058/2440701, 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Drnava, Jovice, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kováčová, Ardovo, Silická Brezová, Bretka Iván Gabriel, Bc. 414 3 058/2440701, 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Honce, Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Koceľovce, Petrovo, Markuška, Slavoška, Ochtiná, Rudná, Hanková, Brdárka, Kunova Teplica, Rožňava (R-Z) Ďurský Marek 414 3 058/2440701, 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Oblasť Plešivec - obce
Koordinátor: Čoltovo, Bohúňovo, Gemerská Hôrka, Meliata, Nižná Slaná, Sklad PP a OOPP Bacso Ján 414 3 058/2440701, 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná, Henckovce Oravcová Mária 910 1 058/2443000, 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Stratená, Dedinky, Dobšiná, Vlachovo, Gočovo, Rejdová, Vyšná Slaná, Kobeliarovo Grančák Branislav 910 1 058/2443000, 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
Štátna pokladnica - úhrady, dodávatelia, projekty Gáspárová Orsolya, Mgr. 311 2 058/2440171 orsolya.gasparova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty,registratúra Molnárová Mária 106 priz. 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty, MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Violová Petronela 311 2 058/2440173 Petronela.Violova@upsvr.gov.sk
Správa budovy, skladové hospodárstvo Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
Správa majetku Mlynárová Mariana 314 2 058/2440194 Mariana.Mlynarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, autoprevádzka Kis Bodnárová Mária 309 2 058/2440116 Maria.KisBodnarova@upsvr.gov.sk
Oroszová Judita, JUDr. 308 2 058/2440115 Judita.Oroszova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
Korenšpodencia úradu,podateľňa Bc. Gallová Lucia 306 2 058/2440101 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
Vodič Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk

Oddelenie EURES

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
EURES poradca Pangrácová Miroslava Mgr. 30 3 058/2440303 miroslava.pangracova@upsvr.gov.sk
späť