Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Marcela Petrová 502 1 058/2440515 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - R Mgr. Patrik Lököš 502 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD -I, Go - Gy Mgr.Enikő Čefová 502 1 058/2440514 eniko.cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Janette Violová 502 2 058/2440514 janette.violova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Ing. Judita Lüköová 503 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky, SOS dotácie Mgr. Gecelovská Anna 504 1 058/2440518 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 iveta.jancova@upsvr.gov.sk
HN,NVaŠSD - A, V, Kuč., HN,NV - Mako, Maková Mgr. Andrea Mišanková 505 1 058/2440525 andrea.misankova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Darina Gáspárová 506 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, ŠSD - Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 1 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Mi - Mu, Š Mgr. Zuzana Pastrnáková 506 1 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ch, KA - Kn Prívozníková Mária 507/B 1 058/2440528 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Č, J, Z, HN,NV Pa-Pl, ŠSD Pi Ing. Miroslav Milata 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Daniela Potočná 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - C, CS, Cz, Kr - Kv okrem Kuč.,ŠSD Pa Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga – GL, U, Ü ŠSD - Pe Mgr. Milková Marcela 510 1 058/2440512 marcela.milkova@upsvr.gov.sk
SOS dotácie Mgr. Jaroslava Zagibová 510 1 058/2440512 jaroslava.zagibova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu, HN,NV - Ma – Me okrem Mako,Maková ŠSD - PL Mgr. Karin Bakošová 511 1 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Mgr. Lukáčová Martina 511 1 058/2440554 Martina.Lukacova2@upsvr.gov.sk
Ing. Lucia Hlaváčová 503 1 058/2440524 lucia.hlavacova@upsvr.gov.sk
šafárikova 71, Rožňava
Terénni sociálni pracovníci Mgr. Angelika Ambrúžová Mgr. Eszter Fejes Mgr. Györgyi Šikúrová 23 3 058/2440527
Terénni sociálni pracovníci Bc. Branislav Olexa Mgr. Hajdu Milena Mgr. Beáta Šlosárová 20 3 058/2440526
späť