Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí Erika Kerek Gembická, Mgr. 104 prízemie 058/2440646 erika.kerekgembicka@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - O, Q, R, Š, T, Ť, U, V, Y Bakošová Anna, Mgr. 602 A 2 058/2440673 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - D, Ď, G, J, P, W Daubnerová Jana, Mgr. 609 2 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - K, L, Ľ, Z Hricková, Zuzana Mgr. 602 A 2 058/2440673 zuzana.hrickova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, E, F, M, Ž Rochfalušiová Lenka, Mgr. 609 2 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, C, Č, H, CH, I, N, Ň, S Kuchárová Ivana, Mgr. 609 2 058/2440672 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, V, N, Plešivec Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - S, Sz, Š Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 205 1 058/2440640 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - J, K, L, Gemerská Panica, Gemerská Hôrka Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P, Sil.Brezová, Kúnová Teplica, Dedinky, Dobšinská Maša, Stratená, Dobšinská ľadová Jaskyňa Szaniszlóová Valéria, Mgr. 205 1 058/2440642 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - E, F, I, R, T, Z, Ž, Ardovo, Rejdová, Vyšná Slaná Štoberová Zuzana, PhDr. 501 1 058/2440643 zuzana.stoberova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, M, U, Bohúňovo, Tiba, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Kečovo, Meliata Ulmanová Noémi, Mgr. 501 1 058/2440641 noemi.ulmanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - Henckovce, Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Pašková, Silica, Slavec, Vidová, Dobšiná Lenka Drenko Petrusová, Bc. 205 1 058/2440642 lenka.drenkopetrusova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec - kancelária pre príjem žiadostí Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova2@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná- kancelária pre príjem žiadostí Bc. Margaréta Mária Kosková 911 1 058/2443644 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Martina Sáreníková, MUDr.
posudkový lekár Kováčová Monika, MUDr.
posudkový lekár Tóthová Henrieta, MUDr.
terénny sociálny pracovník Burčíková Štefánia, Mgr. 21 3 058/2440676,0915 817 337 stefania.burcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Podracká Tímea, Mgr. 21 3 058/2440676,0915 817 222 timea.podracka@upsvr.gov.sk
späť