Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí 104 prízemie 058/2440646
posudková činnosť - O, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Y, úkony všeobecných lekárov Bakošová Anna, Mgr. 602 A 2 058/2440673 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž Daubnerová Jana, Mgr. 602 B 2 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, CH, I, K, L, Ľ, N, Ň Hricková, Zuzana Mgr. 602 A 2 058/2440673 zuzana.hrickova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, C, Č, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 602 B 2 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, V, N, S, Sz, Š Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 205 1 058/2440640 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - J, K, L Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, V, N Szaniszlóová Valéria, Mgr. 205 1 058/2440642 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - E, F, I, R, T, Z, Ž Štoberová Zuzana, PhDr. 501 1 058/2440643 zuzana.stoberova@uspvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, M, U Ulmanová Noémi, Mgr. 501 1 058/2440641 noemi.ulmanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - Henckovce, Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, VP Plešivec - Kunová teplica, Pašková, Silica, Sil. Brezová, Slavec, Vidová Sedláková Tímea, Mgr. 205 1 058/2440642 timea.sedlakova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova2@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Bc. Margaréta Mária Kosková 909 1 058/2443644 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Ivanová Ivana, MUDr.
posudkový lekár Jenčová Veronika, MUDr.
posudkový lekár Tóthová Henrieta, MUDr.
terénny sociálny pracovník Burčíková Štefánia, Bc. 104 prízemie stefania.burcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Červenáková Dominika, Bc. 104 prízemie dominika.cervenakova@upsv.gov.sk
späť