Mimoriadna situácia v obci Lomnička

Dňa 15.4.2019 sa na ÚPSVaR Stará Ľubovňa uskutočnilo pracovné stretnutie k mimoriadnej situácii v obci Lomnička za účelom riešenia otázky znečisťovania životného prostredia v tejto obci. Stretnutia sa na pozvanie riaditeľa úradu Mgr. Jána Jakubianského zúčastnil  prednosta Okresného úradu  Stará Ľubovňa Ing. Peter Sokol, prednostka Obce Lomnička Viera Kyslanová,  vedúci odboru Okresného úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie Stará Ľubovňa  PaedDr. Ladislav Polák,  riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa RNDr.Mária Mancalová, MPH, riaditeľ Správy Pieninského národného parku Ing. Vladimír Klč, PhD a riaditeľ firmy EKOS spol. s r.o.  Stará Ľubovňa RNDr. Ján Kundľa.

Riaditeľ ÚPSVaR Stará Ľubovňa informoval  prítomných o aktivitách a problémoch úradu pri upratovaní obce a jej okolia v rámci realizácie menších obecných služieb v rozsahu 32 hodín mesačne v zmysle §10 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi.  V priebehu mesiaca apríl vyzbierali obyvatelia obce – poberatelia dávky v hmotnej núdzi za intenzívnej koordinácie zamestnancov úradu viac ako 1200  vriec odpadu. Medzi   hlavné problémy, s ktorými sa  úrad stretáva, je okrem neochoty niektorých obyvateľov zúčastňovať sa týchto prác, hlavne nedostatočná frekvencia odvozu kontajnerov s odpadom.

Zúčastnení zástupcovia inštitúcii prezentovali taktiež svoje skúsenosti v rámci spolupráce pri riešení problémov v obci Lomnička. Z diskusie vyplynulo, že najväčším problémom pri znečisťovaní životného prostredia  je skutočnosť, že obec ako jediná v okrese nemá uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť fungovanie triedeného zberu odpadu a sčasti aj jeho financovanie.  Účastníci pracovného stretnutia vyjadrili názor, že situácia v obci Lomnička nie je iba problémom obce, ale stala sa  problémom „všetkých“.

Apelovali preto na zástupcov obce, aby v súlade so zákonom platným od 1.1.2016 v čo najkratšej dobe uzatvorili zmluvu s OZV a zabezpečili triedenie a odvoz odpadu.

 

Snahou všetkých zainteresovaných by mala byť snaha zachovať ďalším generáciám životné prostredie, v ktorom sa dá dôstojne žiť.


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.05.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac