NP "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)" - Aktualizované oznámenie

Dňa  2.1.2017 bola zverejnená aktualizácia č. 2 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac na odkaze : http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-chceme-byt-aktivni-na-trhu-prace-50.html?page_id=563740


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.01.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Silvia Frisová                052/2446 318               silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac