Obnova zrúcaniny Hradu Plaveč

Hrad Plaveč v  okrese Stará Ľubovňa patril ešte donedávna medzi tie hrady na Slovensku, na ktorých neboli vykonané žiadne reštauračné, resp. záchranné práce. Hrad bol postavený okolo roku 1294 ako pohraničná pevnosť. Za svoje meno vďačí pravdepodobne kmeňu Polovcov (Plavcov), ktorí obývali pohraničné oblasti vtedajšieho Uhorska. Na hrade sa vystriedali viacerí panovníci a významné uhorské rodiny. V druhej polovici 15. storočia počas husitských bojov sa hradu zmocnili  bratríci na čele s vodcom Petrom Aksamitom. V 18. storočí hrad stratil vojenský význam. Jeho poslednými obyvateľmi ešte v 19. storočí boli Paloszayovci, pre narušenú statiku hradu sa však presťahovali do kaštieľa pri Plavči. Hrad v roku 1856 postihol ničivý požiar a odvtedy pustol.

Obec Plaveč v spolupráci s Občianskym združením Rákociho cesta   sa s cieľom čiastočnej obnovy hradu zapojili v roku 2014 do národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-2“ a v roku 2015 do národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva-3“.

Vďaka projektu získalo v roku 2014 prácu na šesť mesiacov 10 uchádzačov o zamestnanie a v nasledujúcom roku 14 uchádzačov o zamestnanie. Zamestnanci z radov uchádzačov o zamestnanie sa podieľali na konzervácií hradieb a bašty, archeologickom výskume, odstraňovaní suťových závalov a preskúmavaní a konzervácii interiéru hradu. Počas archeologického výskumu sa podarilo odkryť tretie podlažie hradu pod juhovýchodnou baštou, o ktorom sa nevedelo. Originalitou hradu Plaveč je totiž to, že hoci nadzemná časť je v porovnaní s inými zrúcaninami chudobná, podstatná časť hradu je zachovaná v podzemí. K tomuto objavu dopomohla prietrž mračien v máji 2015, ktorá vyplavila jadro bašty.

ÚPSVaR Stará Ľubovňa sa na uvedenom projekte podieľal či už výberom vhodných uchádzačov o zamestnanie, ako aj financovaním časti celkovej ceny práce, osobných ochranných pracovných prostriedkov, úrazového poistenia, lekárskych prehliadok, ako aj príspevku na stravné. Za roky 2014 a 2015 poskytol Obci Plaveč na tento účel finančný príspevok v celkovej sume 97 457,66 EUR, z toho na CCP 89 662,87 EUR, na OOPP 2 292,79 EUR, na úrazové poistenie 386 EUR, na lekárske prehliadky 166 EUR a na stravné 4 950 EUR.

Hrad Plaveč, ktorý dlhé desaťročia chátral a je z neho zrúcanina, sa tak dočkal svojej čiastočnej záchrany. Podarilo sa to vďaka Národnému projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, ako aj dobrej spolupráci Obce Plaveč, Občianskeho združenia Rákociho cesta, ÚPSVaR Stará Ľubovňa a v neposlednom rade vďaka pracovitosti a usilovnosti zamestnancov zamestnaných v rámci národného projektu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.03.2016
Dátum aktualizácie: 23.03.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac