Ocenenia pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

    5. októbra si spolu s 18-timi ocenenými z rúk ministra práce SR Jána Richtera prevzala na podujatí Sociálny čin roka plaketu aj Janka Konkoľová z oddelenia SPODaSK. „Moja práca sa pre mňa nikdy nekončí uplynutím pracovnej doby a zamknutím dverí kancelárie,“ prezradila sociálna pracovníčka, ktorá sa už desať rokov odborne, s odhodlaním a veľkou empatiou venuje na úrade deťom vyrastajúcim mimo biologickej rodiny. A o tom, že to nie je práca jednoduchá niet pochýb. „To vlastne nie je ani práca, je to o srdci a o veľkej snahe pomôcť deťom a ich rodinám. Za to vám chcem úprimne všetkým poďakovať,“ zdôraznil minister Ján Richter, ktorý tak po 14-krát ocenil tých, ktorí svojím srdcom aj odbornými skúsenosťami pomáhajú deťom v núdzi a ich rodinám prežiť kvalitný a zmysluplný život.

    Druhý nezabudnuteľný dátum pre tunajší Úrad práce je 6. november. V rámci 17. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane, ktorý bol zároveň oslavou 35. výročia vzniku spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, boli ocenené aj tri ÚPSVaR a tri detské domovy. A to za celoslovensky najlepšie výsledky v oblasti sociálnej práce s ohrozenými rodinami. Cenu, ktorú prevzala vedúca Nataša Hlinková, si odnieslo aj naše oddelenie SPODaSK, tiež zástupcovia Humenného a Nitry. „Za týmito výsledkami je kus dobre odvedenej práce a každodenné úsilie množstva zamestnancov, ktorého výsledkom je rodina a život detí v nej. Patria tu aj deti, ktoré o rodinu na určitý čas prišli alebo sa rodina s deťmi ocitla v ohrození,“ skonštatovala riaditeľka odboru SPODaSK Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mária Marcinová. Bez dobrého tímu ľudí so srdcom na správnom mieste by to ale nešlo. „Takéto uznania nás ešte viac motivujú a povzbudzujú v náročnej práci. Chcem preto všetkým svojim kolegom vyjadriť úctu, uznanie za ich odhodlanosť, profesionálny prístup, odbornosť a samozrejme aj ľudskosť, bez ktorej by sociálnoprávna ochrana detí nebola naplnená,“ dodala vedúca oddelenia SPODaSK v Starej Ľubovni.

Fakty k oceneniu:

ÚPSVaR Stará Ľubovňa mal celkovo k 31.12.2016 umiestnených v zariadeniach 73 detí. V priebehu minulého roka sa podarilo 9 detí (12 %) vrátiť do vlastnej alebo náhradnej rodiny a 3 % detí umiestniť do detských domovov a krízových stredísk. Vlani pomáhali sociálni pracovníci spolu 535 deťom v ohrozených rodinách.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac