Zmeny v osobnej asistencii od 1.7.2022

Dňom 1. júla 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 232/2022 Z. z.), ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Uvedený zákon ruší §67j zákona č. 447/2008, že v čase trvania krízovej situácie môže osobnú asistenciu vykonávať aj fyzická osoba uvedená v prvej vete § 22 ods. 4, v rozsahu činností uvedených v prílohe č. 4. Osobný asistent podľa prvej vety môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.

 

Rodinný príslušník od 01.07.2022 už nemôže vykonávať osobnú asistenciu v rozsahu najviac 10 hodín denne, ale v rozsahu najviac 4 hodiny denne, ak má tieto úkony osoba ŤZP v komplexnom posudku navrhnuté.

 

To znamená, že od 01.07.2022 pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu platia ustanovenia zákona tak, ako boli pred vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu COVID-19.


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303               iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk

Mgr. Sylvia Frisová                052/2446 318               sylvia.frisova@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac