Contact

Podateľňa úradu / Spojovateľka

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Podateľňa úradu / Spojovateľka 11 prízemie 052/2446195

Kancelária riaditeľky úradu

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka úradu Lazorčáková Anna, PhDr. 302 3 052/2446 100 anna.lazorcakova@upsvr.gov.sk
Asistentka riaditeľky Petriláková Jana, Mgr. 301 3 052/2446 101 jana.petrilakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent kontroly Baňasová Lucia, Mgr. 306 3 052/2446 132 lucia.banasova@upsvr.gov.sk
Referent kontroly Hnat Marián, Ing. 306 3 052/2446 131 marian.hnat@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sčensná Anna, Ing. 209 2 052/2446 170 anna.scensna@upsvr.gov.sk
podateľňa Dudová Darina 11 príz. 052/2446 195 darina.dudova@upsvr.gov.sk
správne výdavky Havranová Helena 205 2 052/2446 179 helena.havranova@upsvr.gov.sk
výdavky SI a AOTP Lukačovská Mária 205 2 052/2446 171 maria.lukacovska@upsvr.gov.sk
pohľadávky Oroszová Renáta, Ing. 205 2 052/2446 181 renata.oroszova@upsvr.gov.sk
rozpočet Prevužňáková Martina, Mgr. 209 2 052/2446 190 martina.prevuznakova@upsvr.gov.sk
správa majetku Pristáčová Martina, Mgr. 205 2 052/2446 172 martina.pristacova@upsvr.gov.sk
právnik Tomesová Katarína, JUDr. 104 1 052/2446 115 katarina.tomesova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru Redaj Miroslav, Ing. 305 3 052/2446 300 miroslav.redaj@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Správne konanie Danielčaková Anna, Ing. 108 1 052/2446 304

Oddelenie sprostredkovania práce

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rokonalová Alena, Ing. 111 1.poschodie 052/2446 310 alena.rokonalova@upsvr.gov.sk
recepcia Kocun Štefan, Bc. 1 prízemie 052/2446 250 stefan.kocun@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. A-Č, Haligovce, Kolačkov Závacká Eva, Bc. 15 prízemie 052/2446 556 eva.zavacka@upsvr.gov.sk
Hraničné, Plavnica, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník Kopčáková Mária, Bc. 15 prízemie 052/2446 322 maria.kopcakova@upsvr.gov.sk
Čirč, Forbasy, Chmeľnica, Kremná, Malý Lipník, Sulín, Údol, Vyšné Ružbachy Zentková Mária 13 prízemie 052/2446 551 maria.zentkova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. D-G, Kamienka, Lesnica, Stráňany Zavodjančíková Mária, Bc. 13 prízemie 052/2446 313 maria.zavodjancikova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. S-Ž, Nová Ľubovňa Firtová Stanislava, Bc. 12 prízemie 052/2446 317 stanislava.firtova@upsvr.gov.sk
Ďurková, Hromoš, Kyjov, Mníšek n/P, Plaveč, Ruská Voľa, Vislanka Kohutová Silvia, Mgr. 12 prízemie 052/2446 410 silvia.kohutova@upsvr.gov.sk
Jakubany - písm. A-J, Hniezdne, Legnava, Ľubotín, Matysová, Starina, Šambron Šulíková Helena, Mgr. 112 1.poschodie 052/2446 554 helena.sulikova@upsvr.gov.sk
Jakubany písm. K-Ž, Hajtovka, Jarabina, Litmanová, Lacková, Obručné, Orlov Knapová Iveta, Mgr. 112 1.poschodie 052/2446 316 iveta.knapova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. H-Ľ Jaržembovská Monika, Bc. 105 1.poschodie 052/2446 311 monika.jarzembovska@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. M - R, Veľká Lesná Jarembinská Dana, Mgr. 105 1.poschodie 052/2446 320 dana.jarembinska@upsvr.gov.sk
Detašované pracovisko Podolínec - Nám.Mariánske č.4
Podolínec - A - H, Lomnička čísla domov 1 - 25, 73-87 Kovalčíková Daniela, Bc. 1.poschodie 052/2449 330 daniela.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Podolínec - M - Ž, Lomnička čísla domov 88 - 162 Pardusová Ela 1.poschodie 052/2449 520 ela.pardusova@upsvr.gov.sk
Podolínec - I - L, Lomnička čísla domov 26 - 72, Nižné Ružbachy Tribulová Darina 1.poschodie 052/2449 331 darina.tribulova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre pracovné miesta Polomčáková Iveta, Mgr. 108 1.poschodie 052/2446 303 iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk
Agent pre pracovné miesta Frisová Silvia, Mgr. 108 1.poschodie 052/2446 318 silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Čokina Vladimír, Ing. 308 3 052/2446220 vladimir.cokina@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §50, §50j, §51a, §52, §52a, §53f, §53g, §54 - projekty Krempaská Vladimíra, Mgr. 203 2 052/2446401 vladimira.krempaska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §50, §50j, §51a, §52, §52a, §53f, §53g, §54 - projekty Kinská Beáta, Mgr. 203 2 052/2446462 beata.kinska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Ščensná Jana, Ing. 107 1 052/2446403 jana.scensna@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Doničová Anna, Mgr. 107 1 052/2446463 anna.donicova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Martoňaková Viktória, Mgr. 107 1 052/2446225 viktoria.martonakova@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Senková Jana, Mgr. Bc. 110 1 052/2446402 jana.senkova@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Krafčíková Eva, Bc. 110 1 052/2446452 eva.krafcikova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §53, §53a, §53c, §54 - projekty Golianová Eva, Ing. 110 1 052/2446312 eva.golianova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Petrišinová Silvia, Mgr. 207 2 052/2446464 silvia.petrisinova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Karnišová Petra, Mgr. 207 2 052/2446465 petra.karnisova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Compľová Lucia, Mgr. 207 2 052/2446466 lucia.complova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Dudziková Dušana, Ing. 203 2 052/2446467 dusana.dudzikova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Pivovarníková Lucia, Mgr. 203 2 052/2446231 lucia.pivovarnikova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§43- Odborné poradenské služby, §42- Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania Tokarčíková Aneta, Ing. 308 3 052/2446 133 aneta.tokarcikova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce §46, §47 Galíková Viera, Mgr. 109 1 052/2446 461 viera.galikova@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Vzdelávanie UoZ-2 Kossuthová Simona, Mgr. 109 1 052/2446 456 simona.kossuthova@upsvr.gov.sk
§54- NP Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vislocká Mária, Mgr. 206 2 052/2446 460 maria.vislocka@upsvr.gov.sk
§54- NP Nestrať prácu, vzdelávaj sa Kindjová Petronela, Mgr. 104 1 052/2446405 petronela.kindjova@upsvr.gov.sk
§43- Odborné poradenské služby, §42- Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania Lajčáková Zuzana, Mgr. 206 2 052/2446406 zuzana.lajcakova@upsvr.gov.sk
§54- NP Pomáhame odídencom Hlinková Michaela, Mgr. 106 1 052/2446455 michaela.hlinkova@upsvr.gov.sk
§54- NP Pomáhame odídencom Solotruková Mária, Mgr. 106 1 052/2446404 maria.solotrukova@upsvr.gov.sk
§54- NP Pomáhame odídencom Uhlárová Marta, Mgr. 106 1 052/2446454 marta.uhlarova@upsvr.gov.sk
§54- NP Pomáhame odídencom Šlachtovská Monika, Mgr. 112 1 052/2446453 monika.slachtovska@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

17. novembra č. 12, 14, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Pružinská Anna, Ing. 14 1.poschodie 052/2448 500 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk
recepcia 17.novembra 12 prízemie 052/2448 511
psychológ Vavreková Edita, Mgr. 17.novembra 14 1.poschodie 052/2448 617 edita.vavrekova@upsvr.gov.sk
psychológ Lenhartová Janka, Mgr. 17.novembra 14 1.poschodie 0915-864-796 janka.lenhartova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Nemergutová Anna, Mgr. 17.novembra 14 1.poschodie 0918-700-791 anna.nemergutova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačné centrum

17.novembra č.14, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Teamleader referátu Vislocký Vasil, Mgr. C205 2 052/2448 370 vasil.vislocky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kaletová Petra, Mgr. C205 2 052/2448 371 petra.kaletova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Šuťák Miroslav, Mgr. C309 3 052/2448 372 miroslav.sutak@upsvr.gov.sk
Koordinátor Fuchs Ján C309 3 052/2448 372 jan.fuchs@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drobňáková Anna, Ing. 208 2.poschodie 052/2446 550 anna.drobnakova@upsvr.gov.sk
teamleader Barnovská Anna, Mgr. 208 2.poschodie 052/2446 510 anna.barnovska@upsvr.gov.sk
Kyjov, Ľubotín, Mníšek n/Popradom, Podolínec, V. Ružbachy Hricová Mária, Bc. 202 2.poschodie 052/2446 518 maria.hricova@upsvr.gov.sk
Forbasy, Lesnica, Stará Ľubovňa - ul. 1.mája, Štúrova, Zimná, Okružná, Podsadek, Hrebiková Katarína, Bc. 204 2.poschodie 052/2446 519 katarina.hrebikova@upsvr.gov.sk
agenda náhradného vyživného Mudríková Anna, Bc. 204 2.poschodie 052/2446 515 anna.mudrikova@upsvr.gov.sk
Andrejovka, Ďurková, Haligovce, Hromoš, Jakubany, Jarabina, Kozelec, Pusté Pole, Starina, Stará Ľubovňa - ul. 17.novembra, Komenského, Lipová, Tatranská Kolcunová Helena, Bc. 201 2.poschodie 052/2446 513 helena.kolcunova@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Chmeľnica, Lacková, Litmanová, Lomnička 54-89, Matysová, Nižné Ružbachy, Stráňany, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, Stará Ľubovňa - ul. Zámocká, Bernolákova, Garbiarska Sedlák Peter, Ing. 204 2.poschodie 052/2446 528 peter.sedlak@upsvr.gov.sk
Lomnička(1-25), Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa - ul. Dukl. hrdinov, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Prešovská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Sládkovičova, Zámoyského Ščigulinská Beata, Bc. 201 2.poschodie 052/2446 512 beata.scigulinska@upsvr.gov.sk
Hniezdne, Kolačkov, Orlov, Plaveč, Stará Ľubovňa - ul. Letná, P.R. Šimkovičová Helena, Bc. 307 3.poschodie 052/2446 521 helena.simkovicova@upsvr.gov.sk
Čirč, Kamienka, Lomnička 26-53, Štupáková Marta, Ing. 202 2.poschodie 052/2446 315 marta.stupakova@upsvr.gov.sk
Lomnička (90 a viac), Malý Lipník, Šambron, Stará Ľubovňa - Hviezdoslavova, Mierová, Mýtna, Za Vodou Goc Richard, Bc. 201 2.poschodie 052/2446 514 richard.goc@upsvr.gov.sk
Hraničné, Kremná, Legnava, Plavnica, Obručné, Ruská Voľa, Šar. Jastrabie, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa - Budovateľská, Farbiarska, Nám. gen.Štefánika, Nám.sv. Mikuláša, Obrancov mieru, Poľská, Popradská, SNP, Továrenská Zagorová Helena 202 2.poschodie 052/2446 517 helena.zagorova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok Smoleňová Martina, Ing. 204 2.poschodie 052/2446 516 martina.smolenova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Ščerbáková Renáta, Mgr. 202 2.poschodie 0915 859 397 renata.scerbakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Mošoňová Adriána, Mgr. 201 2.poschodie 052/2446 512 adriana.mosonova@upsvr.gov.sk
Referát 1. kontaktu pre odd. HN, NV a ŠSD
Kyjov, Ľubotín, , Mníšek n/Popradom, V. Ružbachy, Čirč, Kamienka Sobotová Oľga, Mgr. 16 prízemie 052/2446 321 olga.sobotova@upsvr.gov.sk
Andrejovka,Ďurková, Haligovce, Hromoš, Jakubany, Jarabina, Kozelec, Pusté Pole, Starina, Stará Ľubovňa - ul. 17.novembra, Komenského, Lipová, Tatranská Rinkovská Martina, Mgr. 16 prízemie 052/2446 552 martina.rinkovska@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Chmeľnica, Lacková, Litmanová, Matysová, Stráňany, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, Hniezdne, Kolačkov, Orlov, Plaveč, Stará Ľubovňa - ul. Zámocká, Bernolákova, Garbiarska, Letná, P.R. Puškárová Mária 10 prízemie 052/2446 553 maria.puskarova@upsvr.gov.sk
Forbasy, Lesnica, Malý Lipník, Šambron, Stará Ľubovňa - ul. 1.mája, Štúrova, Zimná, Okružná, Podsadek, Hviezdoslavova, Mierová, Mýtna, Za Vodou Dzurillová Lenka, Mgr., PhD. 10 prízemie 052/2446 501 lenka.dzurillova@upsvr.gov.sk
Nová Ľubovňa, Hraničné, Kremná, Legnava, Plavnica, Obručné, Ruská Voľa, Šar. Jastrabie, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa - ul. Dukl. hrdinov, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Prešovská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Sládkovičova, Zámoyského, Budovateľská, Farbiarska, Nám. gen.Štefánika, Nám.sv. Mikuláša, Obrancov mieru, Poľská, Popradská, SNP, Továrenská Gmucová Martina, Ing. 10 prízemie 052/2446 323 martina.gmucova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zdenka Zuberová. Mgr. 17 1 052 / 2448 600 zdenka.zuberova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín: Hajtovka, Hniezdne, Jarabina, Kamienka, Kyjov, Lomnička – písm. H, Matysová, Ruská Voľa, Sulín, Šarišské Jastrabie, Údol Haščáková Vilma, Mgr. 21 2 052 / 2448 502 vilma.hascakova@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka: Forbasy, Hniezdne, Chmeľnica, Jakubany, Kolačkov, Legnava, Lesnica, Ľubotín, Malý Lipník, Nižné Ružbachy, Podolínec, Starina, Stráňany, Veľká Lesná Lipčáková Adriána, Bc. 8 Prízemie 052/2448 609 adriana.lipcakova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín: Andrejovka, Hromoš, Lacková, Litmanová, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Stará Ľubovňa - ul. Továrenská a Podsadek, Starina Príprava žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť – okres Stará Ľubovňa Hulvejová Marta, Mgr. 18 1 052/2448 608 marta.hulvejova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín: Čirč, Kremná, Lesnica, Lomnička – písm. M, Ľubotín, Malý Lipník, Orlov, Podolínec, Stráňany, Veľká Lesná Duhaňová Jana, Mgr. 11 1 052/2448 605 jana.duhanova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín: Haligovce, Jakubany, Mníšek n/Popradom, Plaveč, Stará Ľubovňa (okrem ul. Továrenská a Podsadek), Šambron, Veľký Lipník Repková Janka, Mgr, PhD. 21 2 052/2448 606 janka.repkova@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka: Andrejovka, Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Haligovce, Jarabina, Kamienka, Litmanová, Lomnička, Matysová, Mníšek n/Popradom, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Ruská Voľa, Šambron, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa – priezvisko klienta L-Ž, Podsadek Hutníková Gabriela, Mgr. 7 Prízemie 052/2448 602 gabriela.hutnikova@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka:Hraničné, Kremná, Kyjov, Lacková, Nová Ľubovňa, Pusté Pole, Sulín, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký Lipník, Vislanka, Stará Ľubovňa – priezvisko klienta A-K Galliková Mária, Mgr. 8 Prízemie 052/2448 603 maria.gallikova2@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Venglarčíková Eva, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 Prízemie 052/2448 601 eva.venglarcikova@upsvr.gov.sk
Náhradná rodinná starostlivosť a úsek sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby: okres Stará Ľubovňa Džadoňová Eva, PhDr. C102 Ul. 17. novembra 14 1.poschodie 052/2448 604 eva.dzadonova@upsvr.gov.sk
úsek sociálnej kurately pre deti: Čirč, Ďurková, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Jakubany, Kremná, Kyjov, Legnava, Lesnica, Ľubotín, Mníšek n/Popradom, Nová Ľubovňa, Obručné, Plavnica, Podsadek, Pusté Pole, Ruská Voľa, Starina, Sulín, Stráňany, Šambron, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník, Vislanka Labašová Mária, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 Prízemie 052/2448 613 maria.labasova@upsvr.gov.sk
úsek sociálnej kurately pre deti: Andrejovka, Forbasy, Hajtovka, Chmeľnica, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Lacková, Litmanová, Lomnička, Malý Lipník, Matysová, Nižné Ružbachy, Orlov, Podolínec, Plaveč, Stará Ľubovňa - okrem Podsadku, Veľká Lesná, Vyšné Ružbachy, Údol Májovská Miroslava, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 Prízemie 052/2448 601 miroslava.majovska@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Pazerová Dana, Mgr. 21 2 0915 857 823 dana.pazerova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Knapík Sčensná Simona, Mgr. 21 2 052/2448 502 simona.scensna@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Šprochová Marianna, Mgr. 18 1 052/2448 608 marianna.sprochova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Žid Dušan, Mgr. C202 Ul. 17. novembra 14 1.poschodie 0915 859 987 dusan.zid@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín: Ďurková, Forbasy, Hraničné, Chmeľnica, Kolačkov, Legnava, Lomnička (okrem H,M), Nová Ľubovňa, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Vislanka Pavlovská Mária, Mgr. 16 1 052/2448 607 maria.pavlovska@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Adamjaková Dominika, Mgr. 21 2 052/2448 610 dominika.adamjakova@upsvr.gov.sk
NP IPV SP - terénny pracovník v rámci projektu Augustínová Andrea, Mgr. 11 1 052/2448 605 andrea.augustinova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

17. novembra č. 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Nový Antonín, Mgr. 15 1.posch. 052/2448 640 antonin.novy@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Ehrlichová Adriana, Mgr. 13 1.posch. 052/2448 671 adriana.ehrlichova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Fröhlichová Mária, Mgr. 3 príz. 052/2448 673 maria.frohlichova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Miklušová Viera, Mgr. 13 1.posch. 052/2448 672 viera.miklusova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Sčensná Martina, Mgr. 13 1.posch. 052/2448 614 martina.scensna@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Fábová Hilda, Ing. 4 príz. 052/2448 641 hilda.fabova@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Jozefík Ján, Mgr. 3 príz. 052/2448 644 jan.jozefik@upsvr.gov.sk
refetent kompenzácii ŤZP Turlíková Viera, Bc. 4 príz. 052/2448 642 viera.turlikova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Katreničová Mária, Mgr. 6 príz. 052/2448 643 maria.katrenicova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Kravčáková Iveta, Bc. 4 príz. 052/2448 643 iveta.kravcakova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Romaňáková Marcela, Mgr. 3 príz. 052/2448 643 marcela.romanakova@upsvr.gov.sk
späť