Contact

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Úverová pomoc - infolinka 052/2446321

Podateľňa úradu / Spojovateľka

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Podateľňa úradu / Spojovateľka 11 prízemie 052/2446195

Kancelária riaditeľa úradu

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ úradu Jakubianský Ján, Mgr. 302 3 052/2446 100 jan.jakubiansky@upsvr.gov.sk
Asistentka riaditeľa Petriláková Jana, Mgr. 301 3 052/2446 101 jana.petrilakova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referent kontroly Baňasová Lucia, Mgr. 306 3 052/2446 132 lucia.banasova@upsvr.gov.sk
Referent kontroly Hnat Marián, Ing. 306 3 052/2446 131 marian.hnat@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Sčensná Anna, Ing. 209 2 052/2446 170 anna.scensna@upsvr.gov.sk
podateľňa Dudová Darina 11 príz. 052/2446 195 darina.dudova@upsvr.gov.sk
správne výdavky Havranová Helena 205 2 052/2446 179 helena.havranova@upsvr.gov.sk
výdavky SI a AOTP Lukačovská Mária 205 2 052/2446 171 maria.lukacovska@upsvr.gov.sk
pohľadávky Oroszová Renáta, Ing. 205 2 052/2446 181 renata.oroszova@upsvr.gov.sk
rozpočet Prevužňáková Martina, Mgr. 209 2 052/2446 190 martina.prevuznakova@upsvr.gov.sk
správa majetku Pristáčová Martina, Mgr. 205 2 052/2446 172 martina.pristacova@upsvr.gov.sk
právnik Tomesová Katarína, JUDr. 104 1 052/2446 115 katarina.tomesova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru Redaj Miroslav, Ing. 305 3 052/2446 300 miroslav.redaj@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Správne konanie Danielčaková Anna, Ing. 108 1 052/2446 304

Oddelenie sprostredkovania práce

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Rokonalová Alena, Ing. 111 1.poschodie 052/2446 310 alena.rokonalova@upsvr.gov.sk
recepcia Kocun Štefan, Bc. 1 prízemie 052/2446 250 stefan.kocun@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. A-Č, Haligovce, Kolačkov Závacká Eva, Bc. 15 prízemie 052/2446 556 eva.zavacka@upsvr.gov.sk
Hraničné, Plavnica, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník Kopčáková Mária, Bc. 15 prízemie 052/2446 322 maria.kopcakova@upsvr.gov.sk
Čirč, Forbasy, Chmeľnica, Kremná, Malý Lipník, Sulín, Údol, Vyšné Ružbachy Zentková Mária 13 prízemie 052/2446 551 maria.zentkova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. D-G, Kamienka, Lesnica, Stráňany Zavodjančíková Mária, Bc. 13 prízemie 052/2446 313 maria.zavodjancikova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. S-Ž, Nová Ľubovňa Firtová Stanislava, Bc. 12 prízemie 052/2446 317 stanislava.firtova@upsvr.gov.sk
Ďurková, Hromoš, Kyjov, Mníšek n/P, Plaveč, Ruská Voľa, Vislanka Kohutová Silvia, Mgr. 12 prízemie 052/2446 410 silvia.kohutova@upsvr.gov.sk
Jakubany - písm. A-J, Hniezdne, Legnava, Ľubotín, Matysová, Starina, Šambron Šulíková Helena, Mgr. 112 1.poschodie 052/2446 554 helena.sulikova@upsvr.gov.sk
Jakubany písm. K-Ž, Hajtovka, Jarabina, Litmanová, Lacková, Obručné, Orlov Knapová Iveta, Mgr. 112 1.poschodie 052/2446 316 iveta.knapova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. H-Ľ Jaržembovská Monika, Bc. 105 1.poschodie 052/2446 311 monika.jarzembovska@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. M - R, Veľká Lesná Jarembinská Dana, Mgr. 105 1.poschodie 052/2446 320 dana.jarembinska@upsvr.gov.sk
Detašované pracovisko Podolínec - Nám.Mariánske č.4
Podolínec - A - H, Lomnička čísla domov 1 - 25, 73-87 Kovalčíková Daniela, Bc. 1.poschodie 052/2449 330 daniela.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Podolínec - M - Ž, Lomnička čísla domov 88 - 162 Pardusová Ela 1.poschodie 052/2449 520 ela.pardusova@upsvr.gov.sk
Podolínec - I - L, Lomnička čísla domov 26 - 72, Nižné Ružbachy Bravis Tomáš, Bc. 1.poschodie 052/2449 331 tomas.bravis@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agent pre pracovné miesta Polomčáková Iveta, Mgr. 108 1.poschodie 052/2446 303 iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk
Agent pre pracovné miesta Frisová Silvia, Mgr. 108 1.poschodie 052/2446 318 silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Čokina Vladimír, Ing. 308 3 052/2446220 vladimir.cokina@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §19a, §19b, §50, §52, §54 - projekty Krempaská Vladimíra, Mgr. 203 2 052/2446401 vladimira.krempaska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §19a, §19b, §50, §52, §54 - projekty Kinská Beáta, Mgr. 203 2 052/2446462 beata.kinska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, §54 - projekty, §19 a), §19 b) Ščensná Jana, Ing. 107 1 052/2446403 jana.scensna@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, §54 - projekty, §19 a), §19 b) Doničová Anna, Mgr. 107 1 052/2446463 anna.donicova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, §54 - projekty, §19 a), §19 b) Lajčáková Zuzana, Mgr. 107 1 052/2446225 zuzana.lajcakova@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Senková Jana, Mgr. Bc. 110 1 052/2446402 jana.senkova@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Krafčíková Eva, Bc. 110 1 052/2446452 eva.krafcikova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov -§32, §51 §53, §53a, §54 - projekty Golianová Eva, Ing. 110 1 052/2446312 eva.golianova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §54 - projekty Petrišinová Silvia, Mgr. 207 2 052/2446464 silvia.petrisinova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §54 - projekty Karnišová Petra, Mgr. 207 2 052/2446465 petra.karnisova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §54 - projekty Compľová Lucia, Mgr. 207 2 052/2446466 lucia.complova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Dudziková Dušana, Ing. 203 2 052/2446467 dusana.dudzikova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Pivovarníková Lucia, Mgr. 203 2 052/2446231 lucia.pivovarnikova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
§43- Odborné poradenské služby, §42- Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania Tokarčíková Aneta, Ing. 308 3 052/2446 133 aneta.tokarcikova@upsvr.gov.sk
§ 46- Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, §47- Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca Galíková Viera, Mgr. 109 1 052/2446 461 viera.galikova@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu- Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ Kossuthová Simona, Mgr. 109 1 052/2446 456 simona.kossuthova@upsvr.gov.sk
§43- Odborné poradenské služby, §42- Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania Vislocká Mária, Mgr. 206 2 052/2446 460 maria.vislocka@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu-profesijné poradenstvo pre UoZ Kindjová Petronela, Mgr. 106 1 052/2446405 petronela.kindjova@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu- Individualizované poradenstvo pre mladých UoZ Hlinková Michaela, Mgr. 106 1 052/2446455 michaela.hlinkova@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/Poradenstvom k zamestnaniu- Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Solotruková Mária, Mgr. 106 1 052/2446404 maria.solotrukova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

17. novembra č. 12, 14, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Pružinská Anna, Ing. 14 1.poschodie 052/2448 500 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk
recepcia 17.novembra 12 prízemie 052/2448 511
psychológ Vavreková Edita, Mgr. 17.novembra 14 1.poschodie 052/2448 617 edita.vavrekova@upsvr.gov.sk
psychológ Račkovská Nikola, Mgr. 17.novembra 14 1.poschodie 0915864796 nikola.rackovska@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Nemergutová Anna, Mgr. 17.novembra 14 1.poschodie 0918-700-791 anna.nemergutova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačné centrum

17.novembra č.14, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Teamleader referátu Vislocký Vasil, Mgr. C205 2 052/2448 370 vasil.vislocky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Šuťák Miroslav, Mgr. C309 3 052/2448 372 miroslav.sutak@upsvr.gov.sk
Koordinátor Goc Richard, Bc. C205 2 052/2448 371 richard.goc@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drobňáková Anna, Ing. 208 2.poschodie 052/2446 550 anna.drobnakova@upsvr.gov.sk
teamleader Barnovská Anna, Mgr. 208 2.poschodie 052/2446 510 anna.barnovska@upsvr.gov.sk
Kyjov, splátka úverov na bývanie Šlosárová Mária, Mgr. 201 2.poschodie 052/2446 453 maria.slosarova@upsvr.gov.sk
Forbasy, Lesnica, Stará Ľubovňa - ul. 1.mája, Okružná, Podsadek, Hrebiková Katarína, Bc. 204 2.poschodie 052/2446 519 katarina.hrebikova@upsvr.gov.sk
agenda náhradného vyživného, Kamienka - ŠSD, SĽ -ul. Komenského, Lipová, Tatranská, Michalská Mudríková Anna, Bc. 204 2.poschodie 052/2446 515 anna.mudrikova@upsvr.gov.sk
Andrejovka, Ďurková, Hromoš, Jakubany, Jarabina, Kozelec, Pusté Pole, Malý Lipník, Šambron, Stará Ľubovňa - ul. 17.novembra, Kolcunová Helena, Bc. 201 2.poschodie 052/2446 513 helena.kolcunova@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Chmeľnica, Lacková, Litmanová, Lomnička 54-89, Matysová, Stráňany, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, Stará Ľubovňa - ul. Zámocká, Garbiarska Sedlák Peter, Ing. 204 2.poschodie 052/2446 528 peter.sedlak@upsvr.gov.sk
Lomnička(1-25), Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa - ul. Dukl. Hrdinov-PvHN, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Prešovská-PvHN, Tehelná-PvHN, Vansovej-PvHN, Sládkovičova-PvHN, Zámoyského-PvHN,Poľská-PvHN, Popradská-PvHN, Nám.Sv. Mikuláša-PvHN, Ščigulinská Beata, Bc. 201 2.poschodie 052/2446 512 beata.scigulinska@upsvr.gov.sk
Hniezdne, Kolačkov, Orlov, Plaveč, Stará Ľubovňa - ul. Letná, P.R. Kaletová Petra, Mgr. 307 3.poschodie 052/2446 520 petra.kaletova@upsvr.gov.sk
Čirč, Lomnička 26-53, SĽ - Budovateľská, Farbiarska, Obr. Mieru, SNP, Nám.gen. Štefánika, Starina, Haligovce, agenda EÚ Štupáková Marta, Ing. 202 2.poschodie 052/2446 315 marta.stupakova@upsvr.gov.sk
Lomnička (90 a viac), Stará Ľubovňa - Hviezdoslavova, Mierová, Mýtna, Za Vodou Hutníková Renáta , Mgr. 201 2.poschodie 052/2446 521 renata.hutnikova@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Hraničné, Kremná, Legnava, Niž. Ružbachy, Plavnica, Obručné, Ruská Voľa, Šar. Jastrabie, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa - Vsetínska, Továrenská Zagorová Helena 202 2.poschodie 052/2446 517 helena.zagorova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok + ŠSD SĽ - Dukl.hrdinov, Nám.sv. Mikuláša, Poľská, Popradská,Prešovská, Tehelná, Štúrova, Vansovej, Zámoyského, Zimná, Rastislavova, Ľubomírska, Mariánska Smoleňová Martina, Ing. 307 3.poschodie 052/2446 516 martina.smolenova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Ščerbáková Renáta, Mgr. 201 2.poschodie 0915 859 397 renata.scerbakova@upsvr.gov.sk
Ľubotín, Mníšek n/P, V. Ružbachy, PvHN - Kamienka, Stará Ľubovňa – ul. Lipová, ul. Komenského Hricová Mária, Bc. 202 2.poschodie 052/2446 518 maria.hricova@upsvr.gov.sk
Podolínec, PvHN – Ukrajina, splátky úverov na bývanie Čandová Jarmila, Ing. 204 2.poschodie 052/2446 514 jarmila.candova@upsvr.gov.sk
Referát 1. kontaktu pre odd. HN, NV a ŠSD
Kyjov, Ľubotín, , Mníšek n/Popradom, V. Ružbachy, Čirč, Kamienka, SNP, Nám.gen. Štefánika, Starina, Haligovce, Sobotová Oľga, Mgr. 16 prízemie 052/2446 321 olga.sobotova@upsvr.gov.sk
Andrejovka, Ďurková, Hromoš, Jakubany, Jarabina, Kozelec, Pusté Pole, Malý Lipník, Šambron, Stará Ľubovňa - ul. 17.novembra,SĽ -ul. Komenského, Lipová, Tatranská, agenda EÚ Rinkovská Martina, Mgr. 16 prízemie 052/2446 552 martina.rinkovska@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Chmeľnica, Lacková, Litmanová, Matysová, Stráňany, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, Stará Ľubovňa - ul. Zámocká, Garbiarska, Hniezdne, Kolačkov, Orlov, Plaveč, Stará Ľubovňa - ul. Letná, P.R., Stará Ľubovňa - Hviezdoslavova, Mierová, Mýtna, Za Vodou, Forbasy, Lesnica, Stará Ľubovňa - ul. 1.mája, Okružná, Podsadek, Puškárová Mária 10 prízemie 052/2446 553 maria.puskarova@upsvr.gov.sk
Forbasy, Lesnica, Stará Ľubovňa – ul. 1. mája, Okružná, Hviezdoslavova, Podsadek, Mierová, Mýtna, Štúrova, Za vodou, Zimná, Dzurillová Lenka, Mgr., PhD. 10 prízemie 052/2446 501 lenka.dzurillova@upsvr.gov.sk
Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa - ul. Dukl. Hrdinov, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Prešovská, Tehelná, Vansovej, Sládkovičova, Zámoyského,Poľská, Popradská, Nám.Sv. Mikuláša, Nám. Hajtovka, Hraničné, Kremná, Legnava, Niž. Ružbachy, Plavnica, Obručné, Ruská Voľa, Šar. Jastrabie, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa - Vsetínska, Továrenská, Nám.gen.Štefánika, Nám.sv. Mikuláša, Obrancov mieru, Poľská, Popradská, SNP, Gmucová Martina, Ing. 10 prízemie 052/2446 323 martina.gmucova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zdenka Zuberová. Mgr. 17 1 052 / 2448 600 zdenka.zuberova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Hajtovka, Jakubany písm. P-Z, Kamienka, Litmanová, Lomnička H do č. 51, Plaveč, Podolínec Haščáková Vilma, Mgr. 11 1 052 / 2448 502 vilma.hascakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Hniezdne, Kyjov, Lomnička H od č. 52, Ľubotín, Matysová, Ruská Voľa, Stará Ľubovňa - ul. Továrenská písm. D Slavkovská Martina, Bc. 11 1 052/2448 502 martina.slavkovska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Kremná, Lesnica, Lomnička M do č. 51, Nová Ľubovňa, Plavnica, Veľká Lesná Duhaňová Jana, Mgr. 14 1 052/2448 605 jana.duhanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Jakubany písm. E-K, Lomnička M od č. 52, Obručné, Orlov, Sulín Dudláková Soňa, Mgr. 14 1 052/2448 605, 0915 857 823 sona.dudlakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Ďurková, Hraničné, Chmeľnica, Legnava, Lomnička okrem H a M od č. 52 Majovská Renáta, Mgr. 16 1 052/2448 607 renata.majovska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Čirč, Lomnička okrem H a M do č 51, Nižné Ružbachy, Vislanka, Vyšné Ružbachy Hricová Anna, Mgr. 16 1 052/2448 607, 0917 714 865 anna.hricova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Andrejovka, Forbasy, Hromoš, Jakubany písm. L-O, Podsadek od č. 121 Hulvejová Marta, Mgr. 18 1 052/2448 608 marta.hulvejova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Podsadek do č.120, Pusté Pole, Stará Ľubovňa A-K, Starina Džadoňová Eva, PhDr. 18 1 052/2448 604 eva.dzadonova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Jarabina, Kolačkov do č. 130, Kozelec, Malý Lipník, Stará Ľubovňa - ul. Továrenská okrem písm. D, Šarišské Jastrabie od D Halžáková Michaela, Mgr. 21 2 052/2448 610 michaela.halzakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Kolačkov od č. 131, Lacková, Šarišské Jastrabie A-Č, Údol Mošoňová Adriána, Mgr. 21 2 052/2448 610 adriana.mosonova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Haligovce, Jakubany, Jarabina, Mníšek n/Popradom, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa písm. L-Ž, Stráňany, Šambron, Veľký Lipník Repková Janka, Mgr, PhD. 21 2 052/2448 606 janka.repkova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Hromoš, Chmeľnica, Kolačkov, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Sulín, Šambron, Stará Ľubovňa –ul. Továrenská Hutníková Gabriela, Mgr. 7 Prízemie 052/2448 602 gabriela.hutnikova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Haligovce, Hraničné, Jarabina, Kremná, Lacková, Litmanová, Mníšek, Podolínec, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník Stará Ľubovňa – priezvisko klienta A-K Potočková Emília, Mgr. 8 Prízemie 052/2448 603 emilia.potockova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Andrejovka, Čirč, Ďurková, Forbasy, Hajtovka, Hniezdne, Kamienka, Kyjov, Lesnica, Lomnička do č. 51, Šarišské Jastrabie, Stará Ľubovňa – priezvisko klienta L-Ž Šalamonová Dana, Bc. 7 Prízemie 052/2448 602 dana.salamonova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Jakubany, Lomnička od č. 52, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Údol, Ľubotín, Malý Lipník, Nová Ľubovňa, Legnava, Starina, Vislanka Stará Ľubovňa – Podsadek Lipčáková Adriána, Bc. 8 Prízemie 052/2448 609 adriana.lipcakova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Podsadek do č.120, Čirč, Haligovce, Hniezdne, Hromoš, Mníšek n/Popradom, Legnava, Lesnica, Nová Ľubovňa, Plavnica, Ruská Voľa, Starina, Sulín, Stráňany, Šambron, Veľký Lipník, Vislanka Labašová Mária, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 Prízemie 052/2448 613 maria.labasova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Podsadek od č. 121, Ďurková, Hraničné, Kremná, Kyjov, Lomnička písm. Č, D, G, H, Obručné, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie Augustínová Andrea, Mgr. C109 Ul. 17.novembra 14 Prízemie 052/2448 613, 0915 863 389 andrea.augustinova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Andrejovka, Forbasy, Chmeľnica, Hajtovka, Jarabina, Kamienka, Lomnička písm. M, Matysová, Orlov, Veľká Lesná, Údol, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa - mesto Májovská Miroslava, Mgr. C202 Ul. 17. novembra 14 1.poschodie 052/2448 601 miroslava.majovska@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Lacková, Litmanová, Lomnička do č. 51 okrem písm. Č, D, G, H a M, Malý Lipník, Plaveč, Podolínec, St. Ľubovňa - ul. Továrenská Šprochová Marianna, Mgr. C202 Ul. 17. novembra 14 1.poschodie 052/2448 601, 0915 863 554 marianna.sprochova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Jakubany, Kolačkov, Lomnička od č. 52 okrem písm. Č, D, G, H a M, Ľubotín Kunáková Katarína, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 prízemie 052/2448 613 katarina.kunakova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately pre plnoleté fyzické osoby: Okres Stará Ľubovňa Žid Dušan, Mgr. 18 1 052/2448 604 dusan.zid@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

17. novembra č. 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Nový Antonín, Mgr. 15 1.posch. 052/2448 640 antonin.novy@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Ehrlichová Adriana, Mgr. 13 1.posch. 052/2448 671 adriana.ehrlichova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Fröhlichová Mária, Mgr. 3 príz. 052/2448 673 maria.frohlichova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Miklušová Viera, Mgr. 13 1.posch. 052/2448 672 viera.miklusova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Sčensná Martina, Mgr. 13 1.posch. 052/2448 614 martina.scensna@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Fábová Hilda, Ing. 4 príz. 052/2448 641 hilda.fabova@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Jozefík Ján, Mgr. 3 príz. 052/2448 644 jan.jozefik@upsvr.gov.sk
refetent kompenzácii ŤZP Turlíková Viera, Bc. 4 príz. 052/2448 642 viera.turlikova@upsvr.gov.sk
referent v rámci NP "Inovácia..." Kravčáková Iveta, Bc. 4 príz. 052/2448 642 iveta.kravcakova@upsvr.gov.sk
referent v rámci NP "Inovácia..." Romaňáková Marcela, Mgr. 3 príz. 052/2448 644 marcela.romanakova@upsvr.gov.sk
späť