Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zdenka Zuberová. Mgr. 17 1 052 / 2448 600 zdenka.zuberova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Hajtovka, Jakubany písm. P-Z, Kamienka, Litmanová, Lomnička H do č. 51, Plaveč, Podolínec Haščáková Vilma, Mgr. 11 1 052 / 2448 502 vilma.hascakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Hniezdne, Kyjov, Lomnička H od č. 52, Ľubotín, Matysová, Ruská Voľa, Stará Ľubovňa - ul. Továrenská písm. D Slavkovská Martina, Bc. 11 1 052/2448 502 martina.slavkovska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Kremná, Lesnica, Lomnička M do č. 51, Nová Ľubovňa, Plavnica, Veľká Lesná Duhaňová Jana, Mgr. 14 1 052/2448 605 jana.duhanova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Jakubany písm. E-K, Lomnička M od č. 52, Obručné, Orlov, Sulín Dudláková Soňa, Mgr. 14 1 052/2448 605, 0915 857 823 sona.dudlakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Ďurková, Hraničné, Chmeľnica, Legnava, Lomnička okrem H a M od č. 52 Majovská Renáta, Mgr. 16 1 052/2448 607 renata.majovska@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Čirč, Lomnička okrem H a M do č 51, Nižné Ružbachy, Vislanka, Vyšné Ružbachy Hricová Anna, Mgr. 16 1 052/2448 607, 0917 714 865 anna.hricova2@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Andrejovka, Forbasy, Hromoš, Jakubany písm. L-O, Podsadek od č. 121 Hulvejová Marta, Mgr. 18 1 052/2448 608 marta.hulvejova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Podsadek do č.120, Pusté Pole, Stará Ľubovňa A-K, Starina Džadoňová Eva, PhDr. 18 1 052/2448 604 eva.dzadonova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Jarabina, Kolačkov do č. 130, Kozelec, Malý Lipník, Stará Ľubovňa - ul. Továrenská okrem písm. D, Šarišské Jastrabie od D Halžáková Michaela, Mgr. 21 2 052/2448 610 michaela.halzakova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Kolačkov od č. 131, Lacková, Šarišské Jastrabie A-Č, Údol Mošoňová Adriána, Mgr. 21 2 052/2448 610 adriana.mosonova@upsvr.gov.sk
Agenda ohrozených rodín: Haligovce, Jakubany, Jarabina, Mníšek n/Popradom, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa písm. L-Ž, Stráňany, Šambron, Veľký Lipník Repková Janka, Mgr, PhD. 21 2 052/2448 606 janka.repkova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Hromoš, Chmeľnica, Kolačkov, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Sulín, Šambron, Stará Ľubovňa –ul. Továrenská Hutníková Gabriela, Mgr. 7 Prízemie 052/2448 602 gabriela.hutnikova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Haligovce, Hraničné, Jarabina, Kremná, Lacková, Litmanová, Mníšek, Podolínec, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník Stará Ľubovňa – priezvisko klienta A-K Potočková Emília, Mgr. 8 Prízemie 052/2448 603 emilia.potockova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Andrejovka, Čirč, Ďurková, Forbasy, Hajtovka, Hniezdne, Kamienka, Kyjov, Lesnica, Lomnička do č. 51, Šarišské Jastrabie, Stará Ľubovňa – priezvisko klienta L-Ž Šalamonová Dana, Bc. 7 Prízemie 052/2448 602 dana.salamonova@upsvr.gov.sk
Agenda rodičovský konflikt: Jakubany, Lomnička od č. 52, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Údol, Ľubotín, Malý Lipník, Nová Ľubovňa, Legnava, Starina, Vislanka Stará Ľubovňa – Podsadek Lipčáková Adriána, Bc. 8 Prízemie 052/2448 609 adriana.lipcakova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Podsadek do č.120, Čirč, Haligovce, Hniezdne, Hromoš, Mníšek n/Popradom, Legnava, Lesnica, Nová Ľubovňa, Plavnica, Ruská Voľa, Starina, Sulín, Stráňany, Šambron, Veľký Lipník, Vislanka Labašová Mária, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 Prízemie 052/2448 613 maria.labasova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Podsadek od č. 121, Ďurková, Hraničné, Kremná, Kyjov, Lomnička písm. Č, D, G, H, Obručné, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie Augustínová Andrea, Mgr. C109 Ul. 17.novembra 14 Prízemie 052/2448 613, 0915 863 389 andrea.augustinova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Andrejovka, Forbasy, Chmeľnica, Hajtovka, Jarabina, Kamienka, Lomnička písm. M, Matysová, Orlov, Veľká Lesná, Údol, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa - mesto Májovská Miroslava, Mgr. C202 Ul. 17. novembra 14 1.poschodie 052/2448 601 miroslava.majovska@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Lacková, Litmanová, Lomnička do č. 51 okrem písm. Č, D, G, H a M, Malý Lipník, Plaveč, Podolínec, St. Ľubovňa - ul. Továrenská Šprochová Marianna, Mgr. C202 Ul. 17. novembra 14 1.poschodie 052/2448 601, 0915 863 554 marianna.sprochova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately detí: Jakubany, Kolačkov, Lomnička od č. 52 okrem písm. Č, D, G, H a M, Ľubotín Kunáková Katarína, Mgr. C109 Ul. 17. novembra 14 prízemie 052/2448 613 katarina.kunakova@upsvr.gov.sk
Agenda kurately pre plnoleté fyzické osoby: Okres Stará Ľubovňa Žid Dušan, Mgr. 18 1 052/2448 604 dusan.zid@upsvr.gov.sk
späť