Posúdené projekty 2019-2021

§49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené [ PDF 109.5 kB]
[ PDF 108.4 kB] [ PDF 111.1 kB] [ PDF 112.3 kB] [ PDF 113.6 kB] [ PDF 59.9 kB] [ PDF 59.5 kB] [ PDF 110.1 kB] x x x x
Neschválené [ PDF 112.4 kB] x x x [ PDF 112.4 kB] x x x x x x x
2020 Schválené x x [ PDF 111.4 kB] x x x x x x x x x
Neschválené x x [ PDF 164.8 kB] x x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené [ PDF 118.5 kB] [ PDF 115.0 kB] [ PDF 115.1 kB]
[ PDF 128.6 kB]
[ PDF 113.9 kB] [ PDF 114.9 kB] [ PDF 113.9 kB] [ PDF 112.0 kB] [ PDF 114.4 kB] [ PDF 115.9 kB] [ PDF 119.2 kB] [ PDF 119.7 kB] [ PDF 113.2 kB]
Neschválené x [ PDF 119.4 kB] [ PDF 112.7 kB] x x x x x x x x x
2020 Schválené [ PDF 117.4 kB] [ PDF 116.9 kB] x x x x x x x x x x
Neschválené x x x [ PDF 117.0 kB] x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§50j Príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené [ PDF 113.5 kB] [ PDF 120.3 kB] [ PDF 118.8 kB]
[ PDF 124.6 kB]
[ PDF 120.6 kB] [ PDF 120.8 kB] [ PDF 120.1 kB] [ PDF 115.6 kB] [ PDF 117.4 kB] [ PDF 117.0 kB] [ PDF 117.9 kB] [ PDF 114.7 kB] [ PDF 114.9 kB]
Neschválené 09/2016 [ PDF 113.8 kB] x [ PDF 121.0 kB] [ PDF 117.4 kB] x x x x x x [ PDF 114.5 kB] [ PDF 113.0 kB]
2020 Schválené [ PDF 112.4 kB] [ PDF 111.8 kB] x x x x x x x x x x
Neschválené x x x [ PDF 123.7 kB] x [ PDF 187.2 kB] x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2020 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené x [ PDF 119.5 kB] [ PDF 115.4 kB]
[ PDF 131.2 kB]
[ PDF 117.7 kB] [ PDF 116.8 kB] x [ PDF 111.0 kB] [ PDF 122.4 kB] [ PDF 113.5 kB] [ PDF 115.9 kB] [ PDF 111.4 kB] x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2020 Schválené x [ PDF 109.3 kB] [ PDF 115.7 kB] x x x x x [ PDF 116.5 kB] [ PDF 119.1 kB] x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené [ PDF 118.5 kB] [ PDF 118.9 kB] [ PDF 116.9 kB]
[ PDF 131.2 kB]
[ PDF 118.4 kB] [ PDF 115.8 kB] [ PDF 115.1 kB] [ PDF 113.3 kB] [ PDF 121.3 kB] [ PDF 119.3 kB] [ PDF 119.5 kB] [ PDF 110.6 kB] [ PDF 111.5 kB]
Neschválené [ PDF 113.8 kB] [ PDF 117.9 kB] [ PDF 61.0 kB] [ PDF 115.7 kB] [ PDF 59.9 kB] [ PDF 111.9 kB] x x [ PDF 59.9 kB] [ PDF 112.4 kB] x x
2020 Schválené [ PDF 109.4 kB] [ PDF 115.5 kB] x x x x x x x x x x
Neschválené x [ PDF 111.3 kB] x [ PDF 60.4 kB] x [ PDF 94.7 kB] x [ PDF 127.4 kB] x x x x x

2021

Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§54 Projekty a programy

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené [ PDF 170.2 kB] [ PDF 130.3 kB] [ PDF 247.5 kB] [ PDF 217.4 kB] [ PDF 117.9 kB] [ PDF 179.3 kB] [ PDF 218.2 kB] [ PDF 235.7 kB] [ PDF 255.4 kB] [ PDF 134.9 kB] [ PDF 222.2 kB] [ PDF 243.6 kB]
Neschválené x x [ PDF 111.8 kB] x x x x x [ PDF 120.8 kB] [ PDF 114.9 kB] [ PDF 114.6 kB] x
2020 Schválené [ PDF 248.5 kB] [ PDF 128.2 kB] [ PDF 120.9 kB] [ PDF 110.7 kB] x x [ PDF 127.4 kB] [ PDF 133.3 kB] [ PDF 123.6 kB] [ PDF 123.6 kB] [ PDF 60.1 kB] [ PDF 114.8 kB]
Neschválené [ PDF 60.5 kB] [ PDF 112.3 kB] [ PDF 113.1 kB] [ PDF 121.1 kB] x [ PDF 94.7 kB] x [ PDF 115.0 kB] x [ PDF 123.6 kB] x [ PDF 123.6 kB] x x
2021 Schválené [ PDF 108.7 kB] x [ PDF 109.0 kB] x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2020 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2020 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2019 Schválené [ PDF 147.1 kB] x x x [ PDF 107.4 kB] x x [ PDF 109.1 kB] [ PDF 59.5 kB] x x [ PDF 109.2 kB]
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2020 Schválené x x [ PDF 111.3 kB] x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x
2021 Schválené x x x x x x x x x x x x
Neschválené x x x x x x x x x x x x

Dátum vytvorenia stránky: 04.02.2019
Dátum aktualizácie: 09.04.2021
späť