Burza práce a informácií

     Ukázať mladým ľuďom, ktorí končia ZŠ, akým smerom sa uberať pri voľbe povolania a čo pri rozhodovaní o svojej úspešnej budúcnosti zobrať do úvahy bola hlavná myšlienka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa pri zorganizovaní Burzy práce a informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl a pre nezamestnaných.

     Dňa 26.11.2015 sa v priestoroch Kina Tatra prezentovalo 6 stredných škôl – Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, SOŠ Stará Ľubovňa, SOŠ technická Stará Ľubovňa, SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec, SOŠ Svit a Spojená škola internátna Levoča, ktoré 125 žiakom 9. ročníkov ľubovnianskych základných škôl poskytli potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, predstavili svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce.

     Sprievodnou akciou bola Burza práce, ktorá sa konala v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, kde sa prezentovali štyria zamestnávatelia z okresu a ponúkli svoje voľné pracovné miesta pre nezamestnaných s možnosťou okamžitého nástupu na pozíciu.

Dátum vytvorenia stránky: 27.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac