Eures mladým

Poskytnúť mladým ľuďom dostatok informácií v súvislosti s mobilitou pracovnej sily, zorientovať sa na trhu práce v rámci krajín EÚ boli hlavné témy aktivity EURES MLADÝM, ktorú už po štvrtýkrát organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa dňa 23. októbra 2014 pre absolventov a študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Aktivita sa niesla v duchu prezentácií, v ktorých bola predstavená sieť EURES, životné a pracovné podmienky v Poľsku ako aj v iných členských štátoch EÚ. V rámci preventívneho poradenstva bol predstavený internetový portál ISTP – www.istp.sk. Zúčastnení tu našli odpovede aj na mnohé iné otázky v súvislosti s preventívnym poradenstvom ako aj ich možným štúdiom, podnikaním a zamestnaním sa v zahraničí. Poskytnúť rady a informácie ako nenapĺňať rady nezamestnaných, ale cestovať za prácou aj za hranice uvítali nielen študenti, ale ocenili ich aj výchovní poradcovia stredných odborných škôl v okrese Stará Ľubovňa, ktorí touto aktivitou svojim študentom spestrili vyučovací proces, získali tu množstvo rád a informácií, ktoré určite využijú po skončení štúdia. 

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac