Záchrana Hradu Plaveč v rámci obnovy kultúrneho dedičstva

Hrad Plaveč, ktorý už dlhé roky chátra sa dočkal svojej čiastočnej záchrany a to vďaka spolupráci Obce Plaveč a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa s podporou Ministerstva kultúry SR v rámci projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“.

S myšlienkou zapojiť do tohto projektu Hrad Plaveč vyzvala na spoluprácu starostu obce riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa JUDr. Anna Aftanasová.  Od júna tohto roku pracuje na záchrane ruín rokmi veľmi zničenej kultúrnej pamiatky okrem dobrovoľníkov aj 10 obyvateľov obce, ktorí boli doposiaľ nezamestnaní a vďaka tomuto projektu sa im podarilo zamestnať sa na riadny pracovný pomer na dobu 6 mesiacov. Získaním špecifických zručností a spôsobilostí, zvládnutím historických murárskych techník, odborných kamenárskych, tesárskych a stavebných prác vykonávaných pod odborným dohľadom sa zvýši ich zamestnateľnosť na trhu práce. Záujem nezamestnaných o výkon prác bol veľký. Starosta obce na výberovom konaní uprednostnil tých občanov obce, ktorí sa už v minulosti dobrovoľne zapájali do prác na obnove tejto kultúrnej pamiatky v Obci Plaveč.

Finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa na obnovu hradu pre zamestnancov prijatých prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce predstavuje objem 38 210,- €.

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac